Home

Postvæsenet 1624

postvæsen Gyldendal - Den Store Dansk

Post Danmark A/S is the company responsible for the Danish postal service.Established in 1995 following political liberalization efforts, it has taken over the mail delivery duties of the governmental department Postvæsenet (established in 1624); it was turned into a public limited company in 2002 Postvæsnet er sendt tilbage til 1624. Bent Falbert. Nostalgisk kan vi mindes, at postvæsenet for 200 år siden stod for syv daglige ombæringer af post i byerne. Der var godt nok ikke så. Det her foreliggende Skrift, der omfatter det kjøbenhavnske Postvæsens Historie fra 1624, da Postvæsenet oprettedes i Danmark, indtil vore Dage, er, hvad Tidsrummet indtil 1848 angaar, væsentlig Uddrag af de af mig tidligere udgivne Skrifter om Postvæsenet i Danmark, men der til dog særlig for den første Tids Vedkommende findes enkelte.

Postvæsenet 1624 - Forsid

Post- og Telegrafvæsenet - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. Siden 1704 har postvæsenet uniformer været i farverne rødt og gult (oldenborgernes farver), som blev inført under ledelse af Dorothea Krag, der efter Christian Gyldenløves død i 1703, arvede postvæsenet og drev det i ca. 8 år. 24.september 1711 overgår postvæsenet til Staten. I København begyndte lokalomdeling af post i 1806
 2. Post Danmark A/S is the company responsible for the Danish postal service. Established in 1995 following political liberalization efforts, it has taken over the mail delivery duties of the governmental department Postvæsenet
 3. Christian IV oprettede postvæsenet i 1624 og fra 1653 sørger posten for personbefordring på hovedruten København-Hamborg med den agende post, hvor Roskilde var en vigtig station.. Posten og passagererne bedede i de gamle gæstgivergårde
 4. Postvæsenet i Danmark 1848 - 1873: Fr. Olsen.. Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII´s død (1711 - 1808) Fr. Olsen.. Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808 - 1848) Fr. Olsen.. Postvæsenet i Odense 1624 - 1983: Kim Jørstad.. Postvæsenet i Randers 1624 - 1984: Kai-Howard Thomhav.

PostNord Danmark eller juridisk Post Danmark A/S er et datterselskab til logistik- og kommunikations koncernen PostNord, der er ejet af den svenske og den danske stat. Den nuværende virksomhedsmodel kom til verden i juni 2009, da den danske stat overdrog Post Danmark A/S til det svenske moderselskab, der tillige ejede det svenske Posten AB Få Det Danske Postvæsen 1624-1924 af Jørgen Bergsøe som brugt bog på dansk - - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com

Post Danmark - Wikipedi

 1. Postvæsenet i Danmark blev officielt oprettet i 1624, men først i løbet af 1800-tallet blev institutionen synlig rundt omkring i de små købstæder. I 1920'erne var postvæsenet en etableret etat med posthuse og ekspeditionskontorer over hele lande
 2. Post DK est la compagnie qui gère les services postaux au Danemark. Cette société fut créée en 1995 pour prendre en charge les services postaux suite à leur libéralisation. A l'origine, ces services étaient fournis par une branche du gouvernement danois nommé Postvaesenet, créée en 1624
 3. I 1624 lykkedes det at få stablet et postvæsen på benene. Det skulle binde riget sammen. Over 391 år senere er emailen, e-boksen og sociale mediers kommunikation stille og roligt ved at tage livet af brevene. I dag er et Folketingsflertal blevet enige om at afskaffe dag-til-dag-leveringen af post og helt undlade omdelingen om lørdagen

Postvæsnet er sendt tilbage til 1624 - Ekstra Blade

Download bog: Det KJØBENHAVNSKE POSTVÆSEN 1624-1912 af Fr

Postvæsenet blev oprettet af Christian IV i 1624. Det første synlige resultat var indretningen af 9 postruter, 8 til fods og 1 med postvogn mellem København og Hamborg. 1711 blev postvæsenet en statsinstitution Juleaftensdag 1624 underskrev Christian den Fjerde Forordning om Post-Budde. Forordningen er grundlaget for Nordens ældste offentlige postvæsen. Det drejer sig om befordring af breve. Efter 375 år i stadig forandring er postvæsenet i dag tilbage ved udgangspunktet: brevet. I mellemtiden har det beskæftiget sig med et hav af forskellige. Post- og Telegrafvæsenet, også kaldet P&T, var en dansk statsejet virksomhed med historie tilbage til 1624, som blev dannet i 1927 da to statsejede virksomheder - Postvæsenet og Telegrafvæsenet, blev slået sammen til ét væsen. P&T udviklede sig uden de store organisatoriske ændringer frem til 1980'erne

Post DK est la compagnie qui gère les services postaux au Danemark. Cette société fut créée en 1995 pour prendre en charge les services postaux suite à leur libéralisation. A l'origine, ces services étaient fournis par une branche du gouvernement danois nommé Postvaesenet, créée en 1624 Christian 4. er nok den mest folkekære af vore konger - og det på trods af, at han førte landet ud i en masse ulykker. Han overtog et veladministreret rige med en betydelige europæisk position, men efterlod det stærkt formindsket og med en særdeles dårlig økonomi Hun fik tjenestemandsenkepension i knap 50 år (1925-73), så om ikke andet tog postvæsenet god hånd om de ansatte og deres efterladte dengang! Kender du Den danske Postetat (Toke Nørby, 2008)? Den indeholder korte biografier over nærmest alle ansatte ved postvæsenet 1624-1927 (nogle til 1983) oprettet 24. december 1624 af Christian d. 4. Postvæsenet fik til huse i den ny-byggede Børs i København, og oprettelsen af postvæsenet havde det primære formål at spare penge til centraladministrationens kancellibude. Under enevælden blev det nødvendigt at have postkontorer i de byer, som post-ens ruter gik igennem Postvæsenet i Gørding Sogn 1850 - 1920 Af Jytte Beier 1 1624 indstiftede Kong Kristian d. 4. det danske postvæsen. I hele Danmark var der i 1624 kun 2 postmestre, én i København, og én i Kolding, som var e

DDPE - Den danske Postetat 1624-1927 (1983

 1. Forordningen fra 24/12 1624 om postvæsenet 30 år 75 år, dispensationer Centralt - lokalt. Det centrale kildemateriale bevaret fra 1711 Det lokal kildematerial
 2. Fr Olsen: Poststyrelsen, postkontorerne og postmestrene i Danmark 1624-1924 (1925) Artikler i Salmonsens Konversationsleksikon (1925) om: Postbefordring, Postvæsen og Postbud Håndbog for danske Lokalhistorikere, red. Af Johan Hvidtfeldt (1965). Relevante artikler om Postvæsenet
 3. Post Danmark A/S. 158 likes. Post Danmark A/S is the company responsible for the Danish postal service. Established in 1995 following political..
 4. Fra 1653 til 1711 var postvæsenet privatiseret. Poul von Klingenberg reorganiserede og effektiviserede som Generalpostmester i 1653 det i 1624 oprettede postvæsen. Han var storgodsejer, blandt.
 5. Året 1845 blev skelsættende for postvæsenet i Aarhus. For første gang blev der ansat bypost-bude, og aarhusianerne slap nu for afhente post på posthuset. Udbringningen kostede 2 skæppe pr. brev. Forholdene for postvæsenet blev markant ændret med dampskibene og jernbanens komme. Nu kom der anderledes fart over omdelingen
 6. Post Danmark ist ein dänisches Postunternehmen und eine Tochter der Postnord.Bis 2010 war das Unternehmen der staatliche Postdienstleister für Dänemark. Seit 2016 tritt das Unternehmen unter der Marke des Mutterunternehmens auf
 7. Fritz Johannes Jacob Olsen, född 20 september 1854 i Köpenhamn, död 7 juli 1934, var en dansk ämbetsman och posthistoriker.. Olsen inträdde 1869 i det danska postväsendet, blev assistent i Generaldirektoratet for Postvæsenet 1873, postexpeditör 1874, postkontrollör i Köpenhamn 1889, postmästare i Thisted 1902 var 1905-1924 överpostkontrollör i Köpenhamn

Anders Nyborg - postmedalje 197

Established in 1995 following political liberalization efforts, it has taken over the mail delivery duties of the governmental department Postvæsenet (established in 1624); it was turned into a public limited company in 2002 About stamps.dk. Buying and selling letters and postcards. We hold approximately 4 annual auctions, weekly mini-auctions, and offers 1000's of postcards and postal history items at fixed prices Post Danmark A/S is the company responsible for the Danish postal service. Established in 1995 following political liberalization efforts, it has taken over the mail delivery duties of the governmental department Postvæsenet (established in 1624); it was turned into a public limited company in 2002 1624: Postvæsenet grundlægges ved en forordning udstedt af Christian IV 1644: Slaget på Kolberger Heide. Christian IV rammes af en granatsplint og mister sit ene øje 1658: Freden i Roskilde. Danmark må afstå Skåne, Halland og Blekinge og Bornholm til svenskerne 1661: Højesteret oprettes som landets øverste domsto

Georg Metz sender i sit Intermetzo en opfordring til en ung ambitiøs politiker: Genopfind postvæsenet. Christian d.4.opfandt postvæsenet i 1624. Senere og det er ikke så længe blev postvæsenet opgivet og eksisterer kun som rudiment af den oprindelige storslåede idé og geniale opfindelse på fire hjul Postvæsenet blev etableret i 1624. Inden da måtte man selv betale for en forsendelse med egne bude. I 1700-tallet var postvognen 14 dage om at køre fra Aarhus ad lerede jordveje og omveje gennem moser og marker til København, og forsinkelser var langtfra ualmindelige Holckenhavn Den fynske herregård Holckenhavn/Ellensborg var det borgagtige pragtadels bolig, som Chr. IV skulle konkurrere med da han byggede Frederiksborg slot Would you like Wikipedia to always look as professional and up-to-date? We have created a browser extension. It will enhance any encyclopedic page you visit with the magic of the WIKI 2 technology Vom königlichen Kurier zum staatlichen Postmonopol (1624-1711) Begründet wurde das dänische Postwesen mit der Postordnung König Christians IV. vom 24. April 1624. Zuvor wurden Briefe des Hofes durch königlichen Boten befördert. Auch einzelne Städte und ausländische Kaufleute betrieben Postverbindungen

Postplatte 1624-1974, Royal Copenhagen År 1974 Nr

Established in 1995, Post Danmark took over the mail delivery duties of the governmental department Postvæsenet (established in 1624), and was turned into a public limited company in 2002. Det kan måske være svært at forstå, hvor stor betydning væsenet har haft for vores tilværelse i dag. Ligesom skolerne, brugsforeningerne, aviserne (der blev bragt ud af postvæsenet), andelsbevægelsen og alt den slags. Dansk postvæsen blev, som så meget andet, oprettet af Chr. IV i 1624

Intet særligt ved postvæsenet. Typisk med store trapper op til hoveddøren, hvilket fuldendte fornemmelse af den opløftethed, som gennem århundreder gjorde dem til et af de væsentligste. Det er nu da pudsigt at du skriver om Postetaten 1624-1927 jeg er i besiddelse af Det kongelige danske Postvæsen gennem 300 Aar 1624-1924 : Festskrift / Redaktør Overpostinspektør Jørgen Bergsøe heri omtales Dorothea Krag selvfølgelig også, men uden fødedato. Da både slægte der går helt tilbage til 1624, da Kong christian Iv underskrev den kongelige Forordning om Postbudde. I 1995 blev Postvæsenet taget af finansloven og omdannet til Post Danmark med status af Selv-stændig Offentlig virksomhed nr. 1. virksomhe-den blev herefter drevet på aktieselskabslignend

arkiv.dk Postvæsenet, Kalundborg historiske beretninger ..

Det er kun gamle koner, der for alvor savner Post- og Telegrafvæsenet, hvis fødselsattest stammer fra året 1624. Citat At lade postvæsenet langsomt synke i grus er derimod en katastrofe på linie med etage for etage at nedrive Koldinghus, Rundetårn, Holmens Kirke Da Postvæsenet ved Forordning af 24. decbr. 1624 blev oprettet, blev bestyrelsen heraf lagt i Hænderne på 4 af Københavns Borgmester og Raad valgte købmænd,en av hver av de 4 handelskompagnier, nemlig det islandske, det ostindiske, klædekompagniet og silkekompagniet Bogen indeholder biografier over godt 4.300 folk, der har været ansat i postvæsenet siden 1624. Oplysningerne er underbygget af 10.000-vis af kildehenvisninger til både primære og sekundære kilder ber 1624 med Forordning om Post-Budde postvæsenet i Danmark. De danske konger havde ganske vist også tidligere haft egne brevbude til at besørge de kongelige skrivelser til embedsmændene rundt om i riget, men indtil da ikke efter et fast system og direkte fra afsender til modta-ger. I begyndelsen var postvæsenet Søg. Ny søgning/nulstil | Læs mere om søgemulighederne.

Post Danmark Wiki Everipedi

Det her foreliggende Skrift, der omfatter det kjøbenhavnske Postvæsens Historie fra 1624, da Postvæsenet oprettedes i Danmark, indtil vore Dage, er, hvad Tidsrummet indtil 1848 angaar, væsentlig Uddrag af de af mig tidligere udgivne Skrifter om Postvæsenet i Danmark, men der til dog særlig for den første Tids Vedkommende findes enkelte.

Post Danmark - Howling Pixe

 1. Formats and Editions of Det Kongelige Danske - worldcat
 2. Postvæsen - Danske uniformskaskette
 3. Post_Danmark : definition of Post_Danmark and synonyms of
 4. Postvæsenet og Roskilde - roskildehistorie
 5. Litteraturliste Dansk Posthistorisk Selska
 6. PostNord Danmark - Wikipedia, den frie encyklopæd
 7. Det Danske Postvæsen 1624-1924 - saxo

populær: