Home

Regionalt cancercentrum västra götaland

Regionalt cancercentrum - Västra Götalandsregione

 1. Regionalt cancercentrum. Internpost. ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra.
 2. Regionalt cancercentrum väst är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. Tillsammans med medarbetare i Västra Götalandsregionen och Region Halland arbetar vi för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård
 3. Ditt uppdrag Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) har i uppdrag att stödja utveckling av sjukvården i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Vi arbetar för att skapa en jämlik och patientfokuserad cancervård med hög kvalitet
 4. Från Regionalt cancercentrum väst. År 2000 insjuknade årligen 12 av 100 000 kvinnor i Västra Götaland och 2012 var motsvarande siffra 7 av 100 000. För Hallands del går det inte att med statistiskt säkerhet utläsa om det skett någon förändring
 5. Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? På Koncernkontoret är vi drygt 1500 medarbetare som varje dag är med och gör skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare. Våra avdelningar arbetar med frågor som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional.

Beskrivning Landets sex Regionala cancercentrum, RCC, inrättades efter den nationella cancerstrategin som lanserades 2009 som ett sätt att möta de kommande årens ökande krav på cancervården. Uppdraget för RCC är att bidra till att cancervården blir mer patientfokuserad. Den ska bli säkrare, mer jämlik, effektivare och mer kunskapsbaserad Smittskydd Västra Götaland Strama Västra Götaland Strålsäkerhet Regionalt cancercentrum väst, Regionala medicinska sektorsråd och Regionala programområden Hitta en RMR. via rullisten: Sök dokument, Alla regionala medicinska riktlinjer eller ämnesområde

Regionalt cancercentrum . Medicinaregatan 18G 413 90 Göteborg. 010-441 28 Visa Registercentrum Västra Götaland . Medicinaregatan 18G 413 90 Göteborg. 010-441 29 Visa Västra Götalands Läns Landstin Palliativ vård i Västra Götaland Nationellt Regionalt lokalt Ulla Molander, överläkare, docent, Regionalt Cancercentrum väst-Regionalt organisatoriskt vårdprogram •Processgrupp (sjukhus, kommuner, primärvård) •Ordnat införande av regionalt palliativt vårdprogram ino Anna Nilsson Kommunikationsansvarig, Regionalt cancercentrum väst, Västra Götalandsregionen Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden Hospital & Health Car Västra Götalandsregionen: Närhälsan ansvarar för screeningen i samarbete med Regionalt Cancercentrum väst. Enheten för cervixcancerprevention utformar kallelser, eventuella bilagor och informationstexter. Regionens gemensamma kallelsekansli i Västra Götaland ansvarar för att rätt kvinnor får en inbjudan til Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland - det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen

Om RCC Väst - cancercentrum

Regionalt cancercentrum . Registercentrum Västra Götaland . Regionalt biobankscentrum . Medicinaregatan 18G 413 90 Göteborg. 070-082 50 Visa Västra Götalands Läns Landsting . Medicinaregatan 18G 413 90. Cellprovsveckan är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Regionalt cancercentrum väst och Kunskapscentrum för Jämlik vård. Sex på arbetstid - Cellprov och HPV I detta avsnitt pratar vi med Mia Westlund om hur ett cellprov går till, nya direktiv, HPV och vaccinering Västra Götalandsregionen i samarbete med Regionalt cancercentrum väst erbjuder en webbutbildning i allmän palliativ vård. Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap och kompetens inom palliativ vård och omvårdnad. Webbutbildningen erbjuds all all personal som möter döende patienter och deras närstående i regionen, kommunerna sam

Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) LinkedI

Cancergenetisk mottagning Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Ett samarbete med Västra Götaland har inletts för att samordna kvalitetsregister för hereditär cancer på INCA. Förhoppningen är att detta register ska leda till ett nationellt. - Att gå på kontroll varje gång du blir kallad ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Risken minskar med 90 procent. Det gäller alla som har en livmodertapp, oavsett könsidentitet eller sexuell praktik, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst

87 Lediga Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg jobb i Skövde på Indeed.com. en sökning. alla jobb. Medborgarskolan Region Väst, med regionkontor i Göteborg, omfattar Västra Götaland och Halland och har över 40 verksamhetslokaler runtom i regionen... Sjukvårds- och handikapprelaterat. Här hittar du länkar till sjukvården, olika myndigheter, företag med flera, som har information om olika sjukdomar och funktionsförändringar och annat inom området

Ledigt jobb: Mjukvaruutvecklare - Frontend till

Från Regionalt cancercentrum väst - Västra Götalandsregione

 1. Avdelning 16 Vårt uppdrag är att vårda patienter med hematologiska sjukdomar boende i NU-sjukvårdens upptagningsområde. Hematologsektionen består av en slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser, samt en öppenvårdsenhet. Arbetsplatsen har avdelningsintegrerad mottagning, vilket innebär att vi har medarbetare som arbetar på både Avdelning 16 och på vår öppenvårdsenhet
 2. En internationell sammanslutning, Health Technology Assessment international (HTAi), anordnar konferenser i ämnet och förutom många läroböcker finns även vetenskapliga tidskrifter, t.ex. International Journal of Technology Assessment in Health Care till stöd för kunskapsutveckling inom HTA
 3. Regionalt 24 000 kvinnor i Västra Götaland får i år ett självtest hem i brevlådan. Det är kvinnor som inte tagit cellprov på många år och som regionen nu försöker fånga upp genom en ny taktik
 4. Registercentrum Västra Götaland Regionalt Cancercentrum Väst Multiplicity 1 - theoretical discussion around adjustment for multiplicity. Carl-Fredrik Burman, AstraZeneca AB. Date: 16/9 at 1300-1430, Room 7137 Hälsovetarbacken house number 7, first floor. Genetic ancestry and mortality in Chil
 5. Regionalt cancercentrum Väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården. RCC Väst arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård
 6. Projektet genomförs av Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan Västra Götaland i samarbete med Regionen för Cancercentrum Väst. Föreläsare. Gunnar Eckerdal, överläkare verksamhet onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhus, knuten till Regionalt Cancercentrum Västra Götalandsregione

Projektet genomförs av Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan Västra Götaland i samarbete med Regionen för Cancercentrum Väst. Vi träffar, Gunnar Eckerdal, överläkare verksamhet onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhus, knuten till Regionalt Cancercentrum Västra Götalandsregione Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. Koncernkontoret är en del av Västra Götalandsregionen. Koncernstab hälso- och sjukvård följer hälso- och sjukvårdsutvecklingen nationellt och internationellt samt bevakar förändringar vad gäller lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens. Flexibel sjukskrivning gör det enklare för cancerpatienter att arbeta under behandlingsperioder. Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen redovisar erfarenheter och resultat från ett projekt, som är ett unikt samarbete mellan Försäkringskassan, och Västra Götalandsregionen i samverkan med Regionalt cancercentrum i Väst, för att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro Nationella kvalitetsregister SKL Nationell registerservice, Socialstyrelsen Regionalt Cancercentrum Norr Registercentrum Syd Registercentrum Västra Götaland Registercentrum Sydost UCR QRC Memeologen Umeå universitet Promcente Registercentrum Västra Götaland Regionalt Cancercentrum Väst Att relatera RCT resultat till en verklig population med hjälp av registerdata Stefan Franzén, PhD, AstraZeneca. Tuesday Feb 4 at 13:00-15:00, Hamberger-room Medicinaregatan 16. An introduction and some recent developments in statistica

Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation. www.vgregion.s I Västra Götaland och Halland finns totalt 55 kommuner. Av dessa bedriver sju kommuner, 13 procent, solarier i egen regi. Det visar en kartläggning som Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) utfört. De sju kommunerna är Falkenberg, Laholm, Mellerud, Sotenäs, Trollhättan, Töreboda och Åmål Västra Götaland . Vid behandlingen av budgeten testades hur stabil den grönblå regionledningen är i fullmäktige. Ledningen fick igenom sin budet för 2019, men höll samtidigt på att bli överkörd i ett tilläggsyrkande om organiserade prostatacancertester. (Regionalt cancercentrum.

Västra Götaland 1 580 297 791 935 788 362 * Nämndsnamn för HSN 4 är Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale och för HSN 7 Partille, Härryda, Mölndal, men av utrymmesskäl används de gamla beteckningarna genomgående i rapporten Regionalt cancercentrum Väst har tillsammans med Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen tagit fram material att använda i samtalet med barn och föräldrar om sol. Sunda solvanor, bildspel 1177.se/Västra Götaland ; Solråd för barn, 1177 Vårdguide Västra Götaland blir först i landet med att skicka ut självtester för HPV till kvinnor som under sju år inte gått på gynekologiska cellprover. Vart tredje år kallas kvinnor över 23 år. i Västra Götaland i samarbete med region Halland Regionalt CancerCentrum Väst Regionalt, nationell

När Jawad Shahin från Syrien kom till Sverige 2015 började han genast lära sig svenska på egen hand. Nu gör han praktik på Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) i Göteborg. - Han blev ett lyft för hela verksamheten och vårt mål är att anställa honom, säger Thomas Björk Eriksson,.. Visa resultater i en lista Skapa RSS flödet. Sökformulär Sök. Visa: Dagens evenemang Månadsvi Cellprovsbussen åker på turné till olika platser i Västra Götaland och alla barnmorskemottagningar gör en särskild insats för att informera om vikten av att ta cellprov. Barnmorskor och doulor kommer att finnas på plats vid bussen för att dela ut information om vikten av att ta cellprov samt besvara frågor från befolkningen During the spring of 2014 joint seminars focusing on statistics are held by Akademistatistik at the University of Gothenburg, Registercentrum Västra Götaland and Regionalt cancercentrum väst. The next seminar is entitled Mendelsk randomisering and is led by Linus Schiöler at Sahlgrenska Akademin. Time: Wednesday May 21, 1 pm - 3 p Andra registercentra. QRC Stockholm är ett av sex registercentra i Sverige. Ett registercentrums uppdrag är att skapa synergieffekter mellan anslutna register i olika sammanhang, som till exempel vid teknisk drift, förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister och analysarbete

View annika larsson's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. annika has 5 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover annika's connections and jobs at similar companies The study was supported by the Swedish Cancer Society, Assar Gabrielssons Foundation, the Research and Development Council (FoU) in Västra Götaland, the Sahlgrenska University Hospital, and the Medical Faculty of Gothenburg University, Sweden. We would like to thank Carina Åberg for her help in including the patients, and the speech-language. Jag arbetar sedan 2010 som statistiker vid Regionalt cancercentrum väst (tidigare Onkologiskt Centrum) i Göteborg. Vi arbetar bland annat med processtöd för cancerrelaterade sjukvårdsprocesser i Västra Götaland och norra Halland men även nationellt. Till vår hjälp har vi så kallade kvalitetsregister dä Här kan du läsa tio kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum: Ny webbplats samlar information om ALF i Västra Götaland. Forskarsnabben - våren 2019. Här kan du se en sammanställning över serien Forskarsnabben som Biomedicinska biblioteket planerar nu under vårterminen

Utvecklingsledare Vårdutveckling vid Regionalt cancercentrum

Chalmers Research Information, research projects and publications for Andreas Hellström. Region Västra Götaland. 2017-2018. Digital Environment for Cognitive Inclusion (DECI) Regionalt cancercentrum Väst Regionalt Cancercentrum Sydost janeiro de 2008 - agosto de 2009 1 ano 8 meses. Linköping, Suécia. Statistical Consultant Statistiker på Registercentrum Västra Götaland. company placeholder image. Statistician na Registercentrum Västra Götaland. Linköpings universitet Några av våra viktiga budskap Vården måste planeras, organiseras och genomföras utifrån rätt perspektiv. Och det finns bara ett: patientens. Den yrkesroll som har bäst förutsättningar att se patientens omvårdnadsbehov är sjuksköterskan. Sjuksköterskan har den kunskap och den kompetens som krävs för att ge patienten den omvårdnad som behövs Regionalt cancercentrum väst September 2015 - Present 3 years 9 months. Gothenburg, Sweden. Producerar och layoutar trycksaker, skriver och publicera texter på cancercentrum.se/vast, producerar nyhetsbrev, fotograferar och bearbetar bilder och uppdaterar Regionalt cancercentrum västs LinkedIn-sida

View Maria Dahlström Roos' profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Maria has 1 job listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Maria's connections and jobs at similar companies Regionalt Cancercentrum Väst. IT-samordnare · Gothenburg. Registercentrum i Västra Götaland. Utvecklingsledare · 2015 bis 2017 · Gothenburg. Östra sjukhuset. Februar 1998 bis August 2013. Aktueller Wohnort und Heimatort. Jonsered. Aktueller Wohnort. Gnarp Fakta: Regionalt Cancercentrum väst solariekartläggning. 2010 gick Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ut med en uppmaning till Sveriges alla kommuner att stänga ner solarieverksamheter. Nu har Regionalt Cancercentrum väst (RCC väst) kartlagt solarieverksamheter i Västra Götaland och Hallands kommuner Förstudien har drivits av Regionalt cancercentrum väst, tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, där många patienter och närstående har varit involverade i processen. Organisation och verksamheter. Region Västerbotten har en förvaltningsstruktur med en förvaltning per nämnd, totalt fem stycken. Detta för att ha en tydlig delegationsordning där ansvar kan utkrävas på rätt nivå

Nödvändig tandvård är den som krävs för att patienten ska kunna äta. Patienten betalar samma avgift som inom hälso- och sjukvården. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet Regionalt Cancercentrum Väst. IT-samordnare · Göteborg. Registercentrum i Västra Götaland. Utvecklingsledare · 2015 till 2017 · Göteborg. Östra sjukhuset. Februari 1998 till Augusti 2013. Nuvarande ort och hemort. Jonsered. Nuvarande ort. Gnarp. Hemort Nödinge, Västra Götaland County, Sweden Hospital & Health Care. Västra Götalandsregionen, Operation 4. Högskolan Dalarna. 52 connections. View Anna Björnsson's full profile. It's free! Your colleagues, classmates, and 500 million other professionals are on LinkedIn

populær: