Home

Ansættelseskontrakt 3f

 1. dst 2 måneder inden for de sidste 2 år har arbejdet under en landsdækkende overenskomst med 3F´s Transportgruppe som part. Såfremt medarbejderen er omfattet af anden pensionsordning, skal overflytning til PensionDanmark ske - dette gælder dog ikke for personer, som ansættes i et fleksjob, jf. § 10, pkt. 4. Optrapningsordnin
 2. Hvad er en ansættelseskontrakt for en månedslønnet funktionær? En ansættelseskontrakt for månedslønnet funktionær er en skriftlig kontrakt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Den beskriver de vilkår og forhold, der skal gælde ansættelsesforholdet og giver på den måde klare retningslinjer for både arbejdsgiver og medarbejder
 3. Hvis der ikke laves en ansættelseskontrakt, kan arbejdsgiveren risikere, at skulle betale en bøde til medarbejderen, der normalt ligger mellem 2.500 kr. og 7.500 kr. Udover at undgå risikoen for en bøde, giver en ansættelseskontrakt også klarhed om vilkårene for ansættelsen, hvilket er en fordel for både medarbejderen og virksomheden
 4. På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål
 5. Få adgang til denne artikel + mere end 100 andre artikler, som kan hjælpe dig med viden og information om løn, beregnere samt skabeloner og vejledninger
 6. I skal varsle væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet over for medarbejderen med vedkommendes opsigelsesvarsel. Senest en måned efter ændringen er trådt i kraft, skal I enten udlevere en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg til kontrakten, hvori det fremgår, at tillægget skal opbevares sammen med ansættelseskontrakten
 7. Ansættelseskontrakt. Ansatte har krav på en kontrakt, hvis de arbejder for dig i mere end en måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger otte timer. Kontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen og skal udarbejdes senest en måned, efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt

Lav gratis ansættelseskontrakt for funktionær - Legal Des

 1. 3F er Danmarks største og stærkeste fagforening og a-kasse. 3F forhandler overenskomster, arbejder for bedre arbejdsmiljø og taler medlemmernes sag
 2. Standard ansættelseskontrakt til timelønnede. Ansættelseskontrakt, ansættelsesbevis, ansættelsesbrev - kært barn har mange navne. Alle arbejdsgivere skal udarbejde og udlevere en ansættelseskontrakt til deres ansatte. Det er arbejdsgivers pligt og ansvar, at ansættelseskontrakten er lavet korrekt
 3. Ansættelseskontrakt, ansættelsesbevis, ansættelsesbrev. Alle arbejdsgivere skal udarbejde og udlevere en ansættelseskontrakt til deres ansatte, det er arbejdsgivers pligt og ansvar, at ansættelseskontrakten er korrekt. Ansættelseskontrakten skal være udarbejdet senest 1 måned efter første arbejdsdag og kontrakten skal være skriftlig
 4. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte 3F København. Du skal også kontakte 3F København, hvis ikke du har modtaget dit ansættelsesbevis, eller hvis det er mangelfuldt. Hvis du får arbejde på en arbejdsplads uden overenskomst, skal du være opmærksom på, hvad du underskriver

Lav gratis ansættelseskontrakt for timelønnet - Legal Des

 1. Hvordan laver jeg en ansættelseskontrakt? Der findes mange skabeloner på nettet som man kan tage udgangspunkt i. Det er vigtigt, at du søger rådgivning om din kontrakt, da der kan være mange specielle forhold, som gør sig gældende i netop din kontrakt
 2. LegalHero er en rådgivningsplatform, der ved hjælp af moderne teknologi leverer en hurtigere, mere transparent og prissikker juridisk serviceoplevelse til Startups, SMV'er og in-house counsel
 3. Din ansættelseskontrakt må gerne være på engelsk, hvis det er hovedsproget på din arbejdsplads. Selvom du har hænderne over hovedet over dit nye job, så er det vigtigt, at du får kigget din ansættelseskontrakt ordentlig igennem
 4. The Hub is an online platform tailored to the needs of growth startups. Over time, TheHub.dk will help these companies with recruitment and raising capital followed by access to best practice tools
 5. Selv om du ikke opfylder kravene til at få en ansættelseskontrakt, er det altid en god idé at bede din arbejdsgiver om en kort skriftlig aftale om din ansættelse. Så kan der nemlig aldrig sås tvivl om, hvad I har aftalt. Husk at spørge dine forældre eller din fagforening til råds inden, du skriver under på din ansættelseskontrakt
 6. ATAX har udarbejdet en standard ansættelseskontrakt der ikke alene overholder de lovmæssige krav, men som også tager højde for en lang række af de forhold, der erfaringsmæssigt er rare at have styr på som vognmand

Her kan du hente overenskomsten samt ansættelseskontrakt som er indgået mellem ATAX og 3F Landsoverenskomst 2018-2021 Ansættelseskontrakt Ny ansættelseskontrakt 31.01 2019 Så ligger den nye ansættelsesaftalen klar Branchearbejdsmiljørådet BAR Jord til Bord har udarbejdet en vejledning om MRSA 398 på engelsk, som kan bruges til udenlandske ansatte. Der henstilles til, at arbejdsgiver sikrer sig, at medarbejderen har forstået instruktionen om MRSA

Industriens Overenskomst - funktionærlignende - ansættelseskontrakt (Blanketter og dokumenter) Industriens Overenskomst - timelønnet - engelsk udg. - ansættelseskontrakt (Blanketter og dokumenter) Industriens Overenskomst - timelønnet - polsk udg. - ansættelseskontrakt (Blanketter og dokumenter DTL-A ansættelsesaftale. Ansættelsesaftale for ansættelse i henhold til overenskomster mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Ansættelsesaftale for ansættelser i henhold til overenskomster mellem DIO I (ATL) og 3F. Du kan hente skabelonen på tysk, fransk, polsk eller tjekkisk ved at vælge udgave herunder. Hvis du skal bruge en dansk eller engels For ansættelsesforholdet gælder de mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe indgåede overenskomster, hvori der er fastsat regler om løn, arbejdstid, overarbejde, opsigelsesvarsler, ferie, pension m.v. samt eventuelle lokalaftaler på virksomheden. Se overenskomstens bilag 6 om Ansættelse som afløser

Det er vigtigt, at der udarbejdes ansættelseskontrakter, når du ansætter en nye medarbejdere. En ansættelseskontrakt skal beskrive alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Hvis der undervejs i et ansættelsesforhold sker væsentlige ændringer i vilkårene skal en ansættelseskontrakt desuden opdateres. Ansættelsesbevislove Meld dig ind i 3F og få hjælp af eksperter, der kender dit fag Meld dig ind nu, så er du sikret i Danmarks stærkeste fagforening og a-kasse . I fagforeningen 3F får du: Personlig rådgivning tæt på dig i en af vores 65 lokale afdelinger. Tjek af ansættelseskontrakt og løn. Juridisk hjælp over for arbejdsgiver og i retten Loven siger ikke, at en ansættelseskontrakt skal være underskrevet. Kontrakten er stadig gyldig uden underskrift. Det afgørende er, om du har fået den udleveret. Pas på! Det er tilladt at aftale alt. Bare det ikke er i strid med loven. Pas derfor på, hvad du accepterer i kontrakten, fx om klausuler. Lad os tjekke kontrakte

ATL - Ansættelsesaftale med 3F - 16

Ansættelseskontrakt skabelon funktionær og timelønnet

Krav til ansættelseskontrakter - Dansk Industr

Ansæt medarbejdere - Virk Startvæks

As any experienced entrepreneur will tell you, setting the right team is crucial for the success of your startup. To further improve your ability to attract top-notch expertise, we offer you a template employment agreement to help you lay down the basic legal terms of the relationship between your company and its employees Dette er en skabelon i Word til en ansættelseskontrakt for en timelønnet rengøringsassistent, der ikke er omfattet af funktionærloven. Vi bruger cookies på dokumenter.dk Dokumenter.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten

Som minimum skal nedenstående 14 punkter skal være behandlet, jf. ansættelsesbevisloven. For at sikre dig, at dette er sket på forsvarlig vis, og at der er benyttet det korrekte juridiske sprog, så anbefaler vi at bruge en skabelon til en ansættelseskontrakt, rette til i denne og efterfølgende få den læst igennem af en advokat Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere er den toneangivende arbejdsgiverorganisation inden for de grønne områder. GLS-A yder rådgivning om alle ansættelsesretlige aspekter, og vore medlemmer er sikret en faglig og professionel rådgivning i en arbejdsgiverforening, der samtidig har nogle af markedets laveste omkostninger Ikke medlem? Få adgang til indholdet og mange andre fordele ved at blive medlem. Læs mer Anklageren i sagen, Katrine Schlütter, bekræfter over for Fagbladet 3F, at dommen ikke er blevet anket inden for tidsfristen. Ingen ansættelseskontrakt. Fællesoverenskomsten DI II og 3F - funktionærlignende vilkår - ansættelseskontrakt Ansættelsesaftale for ansættelse på funktionærlignende vilkår i henhold til Fællesoverenskomsten mellem DIO II (ATL) og 3F

Er der ikke oprettet ansættelseskontrakt, fastsættes godtgørelsen som udgangspunkt til 2.500 kr., dog således at godtgørelsen bør fastsættes til 7.500 kr., hvis den manglende ansættelseskontrakt har givet anledning til en tvist eller risiko for, at der opstår en tvist om ansættelsesvilkårene Fagbladet 3F er kommet i besiddelse af en ansættelseskontrakt for en lettisk mand, som arbejdede hos Pelscenter Midtjylland. Ifølge hans ansættelseskontrakt skulle han i slutningen af 2016 arbejde mellem 35 og 45 timer om ugen til en fast månedsløn på 15.000 kroner før skat. Det svarer til en timeløn på mellem cirka 77 og 99 kroner

Danmarks stærkeste fagforening og a-kasse - 3F

Det følger af ansættelsesbevisloven, at når du får et job, skal arbejdsgiveren give dig oplysninger om alle væsentlige vilkår i ansættelsen. Det gælder både som offentligt og privat ansat. Normalt vil disse oplysninger stå i en ansættelseskontrakt. Der er nogle minimumskrav for hvilke oplysninger, du skal have Farvel og tak. Sådan lød meldingen, da en landbrugsmedarbejder i april 2017 fortalte sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Landbrugsmedarbejderen stod ellers til at få fornyet sin ansættelseskontrakt hos den minkfarm, som hun har arbejdet for siden 2013 Ansættelseskontrakt - timelønnede Denne kontrakt SKAL anvendes i forbindelse med ansættelser i henhold til Textil & Beklædningsoverenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Fagligt Fælles Forbund 3F. Hent kontrakten her (dansk og engelsk version) Ansættelseskontrakt for timelønnede ikke-funktionærer. Mellem undertegnede arbejdsgiver (i det flg. kaldet A): Navn_____ Klinikadresse____ Ifølge loven om ansættelsesbeviser skal det fremgå af din ansættelseskontrakt, om ansættelsesforholdet er tidsbestemt eller tidsubestemt. Lov om ansættelsesbeviser gælder for tidsbegrænsede ansættelser, der har en varighed på mere end 1 måned og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, som overstiger 8 timer

Sørg for at få kontrakten lavet så den opfylder lovens ord og bogstav ellers kan det blive dyrt - du må nok også belave dig på at betale for det - du kan downloade kontrakter på nettet, men du kan også for kun 500,- kr. få kreeret en ansættelseskontrakt som lovgivningsmæssigt er iorden tjek www.human-match.dk . MVH . John Jørgense Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til bru En 29-årig rumænsk mand fik i maj 2013 en ansættelseskontrakt i hånden, der var uopsigelig i to år. Det skete, mens har arbejdede på en sushi-restaurant i Viborg. Desuden stod der, at lønnen var på 53 kroner i timen, og at hvis han sagde op skulle han betale sin løn tilbage for en toårig periode, skriver Fagbladet 3F DI Overenskomst II. Fællesoverenskomst for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. Lærlingeoverenskomst. Fællesordning for arbejde i holddrif

Funktionærlignende ansættelsesaftale. Denne ansættelsesaftale KAN anvendes til timelønsansatte medarbejdere med mere end 9 måneders anciennitet, der udfører særligt betroet/kvalificeret arbejde, der ikke er omfattet af Funktionærloven Størsteparten af de privatansatte akademikere, er ansat på individuel kontrakt. Ansættelsesforholdet reguleres derfor alene af lovgivningen samt hvad der i øvrigt måtte være aftalt konkret i den enkelte ansættelseskontrakt I fagforeningen 3F og a-kassen 3FA får du: Personlig rådgivning tæt på dig i en af vores 65 lokale afdelinger. Op til 18.866 kroner pr. måned i dagpenge i op til to år. Hjælp til nyt job. Tjek af ansættelseskontrakt og løn. Juridisk hjælp over for arbejdsgiver og i retten. Hjælp, hvis du får en arbejdsskade, så du kan få erstatning

Gratis skabelon - Ansættelskontrakt til timelønned

Manglende eller fejlbehæftede ansættelseskontrakter kan blive en kostbar affære for arbejdsgiveren. Konsulentvirksomheden Visma, der rådgiver virksomheder om HR- og lønspørgsmål, konstaterer fejl i næsten 50 procent af kontrakterne vere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) erstatter med virkning fra og med 1. marts 2011 de mellem parterne hidtil gældende overenskomster for - landbrugsarbejde - blomsterløg - frugtplantager - maskinstationer - minkfarme - markeds- og eksportstalde - fjerkræproduktion (dog undtaget rugerier Hvis en medarbejder er ansat til over en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal han have en ansættelseskontrakt. I ansættelseskontrakten skal meda DA: 2 PA: 48 MOZ Rank: 5 Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund (3F) har den 26. oktober 2011 indgået vedlagte overenskomst for gravermed-hjælpere på landsbykirkegårde. Der er tale om en fornyelse af overens-komsten, som blev indgået med virkning fra 1. april 2008. Den nye overenskomst har virkning fra 1. april 2011, idet det bemærkes.

Ansættelseskontrakt - Regler, udlevering, eksempel - Lønguide

HORESTA Arbejdsgiver har indgået en række landsdækkende brancheoverenskomster, som er relevante for vores medlemmer. Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver er du således sikret ordnede vilkår for dine medarbejdere til glæde for hele virksomheden Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. 3F. Privat Service, Hotel & Restauration. er gældende for ansættelsesforholdet medmindre. anden kollektiv aftale er indgået med 3F. The collective agreement between HORESTA Employer and 3F Private Service, Hotel & Rstauration applies to the employment relationship unless another collective agreement has been entered into with 3F

Ansættelseskontrakt - funktionærlignende ansættelse Denne kontrakt SKAL anvendes ved ansættelser i henhold til Textil & Beklædningsoverenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Fagligt Fælles Forbund, 3F Det er ikke rigtigt! Alle forhold i en ansættelseskontrakt omfattes nemlig af lovgivning vedrørende ansættelse og personaleforhold, herunder hvornår og hvor længe dine medarbejdere f.eks. må holde ferie, hvornår dit opsigelsesvarsel er lovligt/ulovligt, og om lønnen er tidssvarende side 2/3 6. Løn og andre løndele Personlig timeløn udgør kr.: Overarbejdsbetaling, søgnehelligdagsbetaling, forskudttidstillæg, tillæg for arbejde i skiftehold, betaling for ude- og rejse

Ansættelsesbevis 3F KB

En skriftlig ansættelseskontrakt blev først indgået den 9. januar 2006. Kontrakten indeholdt i pkt. 9.2 et vilkår om, at A selv skulle afholde samtlige udgifter, der var forbundet med deltagelse i Advokatsamfundets kurser til opnåelse af advokateksamen System for online tidsbestillinger for behandlinger, aftaler, lokaler, udstyr, personale, klinikker. SMS, ansatte, medlemmer. Danmarks bedste pris nu kun kr. 1.695. Er du i job eller ved at underskrive ny ansættelseskontrakt, er det vigtigt at kende de væsentlige regler, også selvom du er ansat under funktionærloven. Uanset om det er dit første job eller blot et jobskifte, kan der opstå tvivl og tvister både om og under en ansættelse Alle arbejdsgivere skal formulere og udlevere en ansættelseskontrakt til lønmodtageren, som arbejder mere en 8 timer pr. uge og som er ansat over 1 måned hos arbejdsgiveren. Den skal være skriftlig, og den ansatte skal senest modtage ansættelsesbeviset en måned efter den første arbejdsdag

Hvordan laver man en ansættelseskontrakt? - ka

I må gerne supplere aftalen med en ansættelseskontrakt. Du har dog først reelt krav på en ansættelseskontrakt, hvis du fortsætter i virksomheden efter uddannelsesaftalen er udløbet. Har du spørgsmål til din uddannelsesaftale, så kontakt os. Prøvetid. Alle elever og lærlinge har en prøvetid på 3 måneder Aftalen supplerer din ansættelseskontrakt og giver dig blandt andet ret til ferie og barsel på samme vilkår som de øvrige ansatte i virksomheden. Desuden får du mulighed for at få ekstra godtgørelse ved opsigelse, hvis du på opsigelsestidspunktet er mellem 50 og 65 år og har været leder i virksomheden i mindst 10 år

ANSÆTTELSESKONTRAKT Du har ret til en ansættelseskontrakt, også i et fritids- eller feriejob, når du har været ansat i mere end 1 måned, og din arbejdstid er mere end 8 timer om ugen. Hvis du i begyndelsen arbejder kortere tid, har du først krav på en ansættelseskontrakt, når din arbejdstid inden for d 3F og dets underafdelinger er forpligtet til ikke med nogen virksomhed at indgå aftaler eller overenskomster inden for ovennævnte gyldighedsområde, der på noget punkt er på lavere niveau end denne overenskomst. Stk. 3. Forefaldende arbejde Såfremt chaufføren ikke er beskæftiget ved kørsel, rengøring eller ved tilsy Info på ansættelseskontrakt hk. Få resultater fra 8 søgemaskiner! GLS-A sidder med ved bordet, når overenskomster skal forhandles på plads med 3F, Dans bedste ansættelseskontrakt: Mange ting spiller som nævnt ind, når man skal have den bedste ansættelses-kontrakt. Selvom forløbet kan være for-skelligt fra ansættelse til ansættelse og blandt andet påvirkes af, om der er en overenskomst på arbejdspladsen, skal du under alle omstændigheder huske, at det er vigtigt, at du forbereder dig ti Jeg kan ikke huske om hun fik 5.000 eller 10.000 i kompensation for manglende ansættelseskontrakt, men det var noget i den retning. Så du skal bare kontakte din fagforening, de har jurister ansat til det samm

Herunder finder du ansættelsesbreve, bilag og aftaler til al skolens personale. For pædagogisk personale samt teknisk administrativt personale skal skolen være opmærksom på, om skolen har tiltrådt overenskomst eller ikke Krifa er både en fagforening og a-kasse. Vi hjælper dig med alle facetter af dit arbejdsliv og jobsituation. Se her, hvordan vi kan hjælpe dig og meld dig ind i dag

LegalHero: Jura, redefinere

Her er en lang række spørgsmål og svar om strejke og lockout (emnerne er i alfabetisk rækkefølge). Har du flere spørgsmål, kan du altid tage fat i din tillidsrepræsentant eller lokale 3F-afdeling Arbejdstiden er det tidsrum, hvor du er på arbejde og står til rådighed for din arbejdsgiver. Det grundlæggende for, hvordan din arbejdstid ser ud, er hvilken aftale du og din arbejdsgiver har indgået. Reglerne for din arbejdstid fremgår enten af din ansættelseskontrakt, en overenskomst eller en form for lokalaftale Indmeldelse sker på det lokale 3F-kontor. Hvis du ikke lige ved, hvor nærmeste 3F-kontor ligger, så kan du finde det på www.3f.dk. Eller du kan få det at vide ved at ringe til 3F på tlf. 70 300 300. Man kan også melde sig ind via 3F's hjemmeside. (Specielt til 3F-afdelingerne: EGU-elever skal indplaceres i kontingentkategori 74) Som ung under 18 år er der særlige rettigheder og krav, du skal være opmærksom på. Du skal som alle andre have en ansættelseskontrakt og du skal være opmærksom på, at dine forældre skal underskrive kontrakten. Der findes særlige arbejdstidsregler, som du kan se af nedenstående skema. Vær opmærksom på dine rettigheder eningsfrihed på arbejdsmarkedet og har meddelt 3F, at Post Danmark ikke længere vil håndhæve denne bestemmelse. 3F er ikke enige i at håndhævelsen kan sættes i bero. Parterne er dog enige om, at der snarest muligt etableres en voldgift om denne bestemmel-ses forenelighed med Lov om foreningsfrihed. Voldgiftens afgørelse herom har umiddelba

Ansættelseskontrakt og vilkår - Krifa - God arbejdslys

Ansættelsesforhold . Hulgaard Advokater rådgiver om alle aspekter inden for ansættelsesretten. Vores kompetenceniveau er højt, og vi sætter en ære i at levere brugbar rådgivning på et område, som konstant er under forandring Ansættelseskontrakt. En ansættelseskontrakt sikrer såvel arbejdsgiver som lønmodtager og gælder for alle ansættelsesforhold, der har en varighed på mere end én måned og med en ugentlig, gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer. En ansættelseskontrakt indeholder ofte følgende elementer Din arbejdstid skal stå i din ansættelseskontrakt. Hvis du arbejder fuldtid på en arbejdsplads med overenskomst, vil den normalt være på 37 timer. Lov om arbejdsmiljø og et EU-direktiv sætter de overordnede rammer for, hvor meget du må arbejde, og hvornår du skal have pauser. De vigtigste regler i loven er: Natarbejd 3F A-kasse Akasse Aktivering Ansættelseskontrakt Arbejde Arbejdsdeling Arbejdsfordeling Arbejdsløs Dagpenge Dagpengekort Dagpengeperiode Ferie feriedagpenge feriekort feriepenge Fyret g-dage Job Jobsøgning Kontanthjælp Ledig Ledighedserklæring lønforsikring NemAdgang Nyt job nyuddannet Privatøkonomi Ret til dagpenge rådgivning rådighed. Integrationsgrunduddannelsen varer to år, hvoraf 20 uger er skoleundervisning og tilrettelægges som fuld tid. Skoleundervisning og praktik kan tilsammen ikke udgøre over 37 timer om ugen i gennemsnit i forløbet og skal mindst udgøre 32 timer om ugen i gennemsnit i forløbet

Når man er ansat med mere end 8 timer gennemsnitligt om ugen og med en varighed på over en måned, skal man have et ansættelsesbrev, som oplyser om vilkårene for ansættelsesforholdet Groft svigt fra 3f. Jeg mangler løn, ansættelseskontrakt, penge for sikkerhedssko som arbejdsgiver skal betale en del af, og der er utallige fejl i vores løn , men 3F har ingen planer om at gøre noget som helst Gratis Kontrakter ABCsiden.dk yder ikke juridisk eller anden rådgivning. Vores gratis kontrakter giver sig ikke ud for at kunne erstatte sagkyndig professionel juridisk bistand i konkrete sager Du er som udgangspunkt ikke berettiget til løn under sygdom fra din arbejdsgiver, med mindre det står i din ansættelseskontrakt. Dog får du løn under sygdom, hvis du er ansat efter funktionærloven. Du vil i stedet som regel kunne få sygedagpenge fra din arbejdsgiver Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet1). Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 15. august 2007 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 Ifølge hans ansættelseskontrakt skulle han i slutningen af 2016 arbejde mellem 35 og 45 timer om ugen til en fast månedsløn Jobstafetten.dk Landbrug ka.dk - Arbejdsgiverforeningen KA - Plads til.

populær: