Home

Trends arbeidsmarkt 2020

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Dit artikel geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen in het werk van de zorgmedewerker in 2020 De komende jaren verandert de zorg ingrijpend door trends en ontwikkelingen op het vlak van zorgmedewerkers, cliënten, organisatie van de zorg en wetgeving De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A&O fonds) Gemeenten is in 1993 door de sociale partners in de gemeentelijke sector opgericht. A&O fonds Gemeenten is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers Het tekort aan personeel, geluk van medewerkers, duurzame inzetbaarheid, employee experience. Slechts een greep uit de onderwerpen die op de agenda van HRM'ers in de publieke sector staan

De langdurende zorg in 2020: trends zorgmedewerke

Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Door middel van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW-premiedifferentiatie wil minister Koolmees het aantrekkelijker maken voor werkgevers om een vast contract aan te bieden Trends in de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. De zorgsector is met 1,2 miljoen arbeidskrachten de grootste werkgever van nederland. Juist in deze sector zal in de nabije toekomst een tekort aan personeel ontstaan

Technische beroepen 4 Spanningsindicator arbeidsmarkt voor technische beroepen 3e kwartaal 2016 en 2017 Bron: UWV (productiemedewerkers zijn hierin niet meegerekend). Recente sociale plannen: Sociaal plan Rabobank. Sociaal plan ING. Sociaal plan V&D. Sociaal plan ABN Amro. Sociaal plan Achmea . Ontwikkelingen en trends in het sociaal pla HR Benchmark 2019. Voor het elfde jaar op rij voerden we het HR Benchmark onderzoek van Visma | Raet naar de laatste HR-trends uit. Dit jaar vroegen we samen met Motivaction naar de mening van 1.835 medewerkers, 307 flexwerkers, 614 HR-professionals en 78 bestuurders afkomstig uit verschillende branches Wij werken steeds aan het verbeteren van de website. Meestal heeft u hier geen last van, maar soms is er technisch onderhoud nodig. Daarom zijn abp.nl en MijnABP op zaterdag 4 mei van 5.00 tot 9.00 uur en op zaterdag 4 mei van 23.00 uur tot zondag 5 mei 9.00 uur niet beschikbaar

(HR-)managers voelen de druk van hogerhand en van medewerkers om constant te voldoen aan de laatste trends op de arbeidsmarkt om een zo ideaal mogelijk werkrooster te bieden In de foodupdate gaat de Rabobank in op actuele ontwikkelingen en belangrijke trends in de foodsector. In deze update: Door het positieve economische klimaat laten alle distributiekanalen over 2018 een stijgende lijn zien Eerst zee, nu land. Dát is Flevoland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Op de voormalige zeebodem bevindt zich een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied

De langdurige zorg in 2020: trends en ontwikkelingen - In

  1. Digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt zijn de belangrijkste thema's voor CEO's in 2019. Dit blijkt uit de elfde editie van het strategieonderzoek uitgevoerd door Berenschot
  2. Penoactueel.nl is nu XpertHR Actueel. De redactie van vakblad P&Oactueel en XpertHR voorziet jou dagelijks van inspirerende en betrouwbare HR vakinformatie
  3. be.STAT. Meer gedetailleerde informatie en grafieken over de globale trends in de Belgische economie vindt u in de economische databank be.STAT, de grootste interactieve verzameling sociaal-economische statistieken in België
  4. Voorwoord. De CAO Banken kent een lange historie en heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een raamwerk-cao waaraan een groot aantal diverse banken en financiële instellingen deelneemt

Over A&O - A&O fonds Gemeenten - aeno

HRM-trends en -ontwikkelingen 2019 voor de publieke sector

Aan de werknemer wordt in elk kalenderjaar vakantie met behoud van salaris als bedoeld in artikel 7:610 en 7:639 van het BW verleend. Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder het salaris mede verstaan het bedrag aan toelage onregelmatige dienst dat in de drie kalendermaanden voorafgaande aan het aanvangstijdstip van de vakantie gemiddeld in een maand is toegekend Na het volgen van het programma HBO Hogere Energietechniek heeft u aanzienlijk meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In de techniekbranche is een enorm tekort aan technisch hoger opgeleide mensen met een specialisatie in energietechniek Jaarlijks worden er twaalf boekbesprekingen voor leeskringen gemaakt, die over twee mappen met de naam Boekentaal Mondiaal verdeeld worden. De titels voor seizoen 2019-2020 zijn gekozen binnen het thema 'Verlangen' Onze klanten. Sustenuto is er voor elke organisatie die wil groeien in duurzaamheid. Zowel organisaties die duurzaamheid strategisch willen verankeren als zij die worstelen met de wat, hoe, en waarom vragen van duurzaamheid Je opleiding in vogelvlucht. Cross Media Management is een verbeeldend merk, waarbij het allemaal draait om creativiteit, originaliteit en intuïtie

Gevolgen Wet Arbeidsmarkt in Balans - Publiek Perspectie

Trends in de zorg - Atlas van Zorg & Hul

Military trends in the near future. Doug Livermore is an Army National Guard Special Forces Soldier, Contracted Advisor in the Office of the Secretary of Defense, and National Capital Region Ambassador for the Green Beret Foundation Arbeidsmarkt- en recruitmenttrends 2017-2020 (deel 2) Tijdens het seminar 'arbeidsmarkttrends 2017-2021' op 17 november, dat op donderdag 16 februari 2017 nog een keer plaatsvindt, blikte Geert-Jan Waasdorp vooruit op de komende (door)ontwikkelingen Bedrijf in 2020, dat op 14 maart 2007 plaatsvindt. Wij willen u hiermee van dienst zijn bij uw voorbereiding op de toekomst. Medewerkers van TNO behandelen in dit boek - op basis van recent onderzoek - een aantal belangrijke thema's van werk en gezond-heid. Aan de hand van huidige trends en ontwikkelingen geven zij een voorbeschou

Op deze website vindt u onze blog, waarin wij onderzoek doen naar trends voor 2020, met als doelgroep 50 tot 65 jarigen die nog actief zijn op de arbeidsmarkt In LA4 wordt een trendanalyse uitgewerkt, waarbij gekeken wordt naar maatschappelijke en onderwijstrends. Tijdens het college van Anje Ros werden maatschappelijke- en onderwijstrends besproken. Trends zijn ontwikkellijnen uit het verleden, die in het heden waarneembaar zijn en die in de toekomst waarschijnlijk door gaan

Er zijn dus verschillende trends te constateren in de arbeidsmarkt van 2018 en het afgelopen jaar. Maar er is eigenlijk één groot overkoepelend thema te herkennen: de werkbeleving van de medewerkers. Deze komt terug in vrijwel alle trends. Een goede werkbeleving heeft namelijk een positief effect op een breed scala aan zaken (b) in identifying the priority areas for the next ET 2020 work cycle and (possibly) also in defining more substantive adjustments to the ET 2020 strategic framework. To ensure the easy comparability of the input provided through the ET 2020 National Reports, the Member States are kindly requested to follow the structure of thi Eindrapportage Arbeidsmarkt Internet De Grote Uittocht 1. De grote uittocht Verbond Sectorwerkgevers Overheid Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs- en overheidssectore te weten welke trends voorzien worden gedurende de komende jaren. De provincie Utrecht heeft een onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek richt op de focus van het technische bedrijfsleven als het gaat om het regionale arbeidsmarkt-perspectief voor leerlingen van MBO techniek niveau 1 en 2 to

Update: inmiddels is er een recentere versie beschikbaar van het artikel 'HRM trends & ontwikkelingen'. Lees meer over de HRM trends & ontwikkelingen voor 2019. Steeds ouder wordende medewerkers langer duurzaam inzetbaar houden, schaarste op de arbeidsmarkt te lijf gaan en omgaan met flexibilisering van werk ARBEIDSMARKT voor onderwijspersoneel in Vlaanderen 2015-2025 Vlaanderen is onderwijs & vorming ven we daarna de trends inzake inschrijvingen en diploma's in de lerarenopleidingen weer. In de conclusie vatten jaar 2019-2020 een lagere aanwervingsbehoefte zal zijn that by 2020 Europe will need one to two million additional health workers.3 The national government's policy is geared towards decentralisation, which means that the government itself can exert little direct influence. Decentralisation has already led to a transfer of certain responsibili order to achieve the 75% headline target, 17.6 million jobs will have to be created by 2020 within the 20-64 age group, meaning that employment will have to grow by 0.8% per annum on average between 2010 and 2020. 1.2. Evolution at Member State level Chart 3: Member States' employment changes in 2011 q4 (yearly change, 000's persons an

Technische beroepen factsheet arbeidsmarkt - werk

Wil je de Trends op de Arbeidsmarkt kunnen plaatsen binnen je organisatie, dan vraagt dat om investeren in je medewerkers. 18 april 2013 · door Willem E.A.J. Scheepers · in investor in people . Nederland telde in maart 643.000 werklozen Arbeidsmarkt 2020: 'haves & have nots'? Het is een zonnige maandagmiddag waarop wij enkele arbeidsmarktprofessionals welkom heten voor een ron-detafelgesprek over 'De Toekomstige Arbeidsmarkt'. Hoofdredacteur Frank van der Mijn trapt af met een korte introductie over arbeidsmarkttrends, redacteur Els Oos Blijf op de hoogte van de trends door er zelf in mee te gaan. De uitspraak stilstaan is achteruitgaan, is in dit geval zeker van toepassing. Haal er je voordeel uit! Stelling: De trends op de arbeidsmarkt dragen positief bij aan de kwaliteit van het sollicitatieproces. Eens of oneens? Laat het ons weten in een reactie 2013 - 2020. Dé trend tot 2020 is de media completion-trend.Meer dan welke andere trend dan ook zal deze het leven van mensen op aarde veranderen: hoe we werken, hoe we vriendschappen bouwen en onderhouden, hoe we kennis van de huidige generatie overdragen op onze kinderen, hoe we die kinderen opvoeden, hoe culturen samensmelten, waar we wonen en hoe we reizen

Veel trends en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn in de culturele sector uitvergroot zichtbaar. Deze verkenning is daarom niet alleen relevant voor de sector zelf, maar ook voor de economie als geheel. De verkenning geeft naar ons idee goede aanknopingspunten om tot aanbevelinge Bekijk het bord ARBEIDSMARKT van Bonque op Pinterest. | Meer ideeën over App, Apps en Frases. bekijken Ontdek recepten, ideeën voor thuis, stijlinspiratie en andere ideeën om uit te proberen Dat zijn positieve geluiden! Maar wat betekent dat nu voor jouw loopbaan, carrièrekansen en mogelijke zoektocht naar een nieuwe baan? Wat kun je verwachten van de arbeidsmarkt 2017. Carrièrekantoor maakt een korte opsomming van de acht belangrijkste trends. Arbeidsmarkt 201 Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt en waar gaan we de komende jaren heen? Andy Verstelle en Marcel de Brauwer, oprichters van HR2day, signaleren een aantal trends. Aantrekkende economie: krapte op arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt komt terug: de economie trekt aan en dus komen er meer banen

Ontwikkelingen & trends - Sociaal plan - dreigend ontslag? Op

In dit artikel vindt je de elf belangrijkste trends voor business en technologie die in 2018 onze wereld veranderen. Veranderingen die ook gevolgen gaan hebben voor de arbeidsmarkt. Tags/labels: RobsBusiness, RobsWeetjes Top 11 trends voor business, tech en arbeidsmarkt 2018 1) Kunstmatige intel­ligentie transformeert app 2020 het werkprogramma van het VNG-bureau en de daaraan verbonden instellingen. Bij de bijeenkomsten willen we antwoorden krijgen op de volgende vragen: a Welke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de rollen en taken van het lokaal bestuur? De komende jaren zullen een aantal grote ontwikkelingen en maatschappelijke trends van invloe Ons doel is om tot n grensoverschrijdende arbeidsmarkt te komen 5 april 2011. 3 van het BBP worden genvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en. Ecologische doelstellingen: Europa 2020 is op zich al een wankele. Doelgroepen die vandaag achtergesteld zijn op de arbeidsmarkt jongeren 2020. Twintig trends voor openbaar bestuur, onderwijs, zorg en We're not quite ankle-deep in 2017 yet, but it's most definitely getting in between our toes. Look for these six business intelligence trends to dominate 2017. By the time we're knee-deep (or even shin-deep), they'll be directing how people do business in the BI space. Machine learning is. tot 2020, waarin uiteenlopende ontwikkelingen van trends kwantitatief zijn uitgewerkt. Ter voorbereiding van de kwantitatieve uitwerking is op 8 februari 2012 een discussiebijeenkomst met Bouwend Nederland georganiseerd om de belangrijkste trends te onderscheiden en kwali-tatief in de vier scenario's vorm te geven

HR trends & thema's Rae

2020-2023: solide groei vanuit een stevig productieniveau De totale bouwproductie bereikt in 2019 een niveau van bijna € 69 miljard en komt daarmee weer uit boven het niveau van voor de crisis. Vanaf dit stevige productieniveau zal de groei gaan afvlakken, maar met een gemiddeld Bekijk het bord Arbeidsmarkt en CV van DC Drenthe College op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Career, Resume Design en Cv design. All modern trends of web design 2017 are included in showcase. Work Skills in 2020 #careers #work #jobs Meer bekijken Deze bestaan van trends, hebben wij veertien interviews met experts uit samenhangende en geloofwaardige beschrijvingen uit de pensioenmarkt gesproken. De belangrijkste van mogelijke en waarschijnlijke toekomstwerelden en trends zijn in kaart gebracht en op basis van het de weg er naar toe The Global Information Security Workforce Study (GISWS), is conducted every two years by the Center for Cyber Safety and Education (Center) and (ISC)². The latest worldwide study was conducted from June 22 through September 11, 2016 Zo is 23 procent ervan overtuigd dat het bijhouden van de technologische veranderingen almaar belangrijker zal worden tegen 2020. Ook het optimale gebruik van big data zal volgens 21 procent een prominente rol spelen in de ondernemingen. En die veranderingen zullen volgens Robert Half een enorme impact hebben op de arbeidsmarkt. War on talen

Maar inmiddels zijn we hard op weg naar 2020, het begin van het derde decennium van de 21-ste eeuw. Trend: mobiliteit en privé Trends op de arbeidsmarkt of op kantoor duiken niet plots op. De. View Arnaud Le Grelle's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Arnaud has 6 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Arnaud's. The Fourth Industrial Revolution, which includes developments in previously disjointed fields such as artificial intelligence and machine-learning, robotics, nanotechnology, 3-D printing, and genetics and biotechnology, will cause widespread disruption not only to business models but also to labour markets over the next five years, with enormous change predicted in the skill sets needed to. Update Foresight 2020 - De arbeidsmarkt 2020 - welke rol voor HR-dienstverleners? Midden 2015 publiceerde Federgon het 'Foresight 2020'-rapport. In deze toekomstverkenning werden de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bestudeerd

Onze visie op de toekomst AB

The biannual reports are part of a series called Labour Market by Education and Occupation to [year] (De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot [jaar]). The most recent version of this publication includes forecasts to 2020. The UWV cooperates closely with the ROA, but also performs an assessment on its own The latest Tweets from WSE - Cijfers (@WSE_Cijfers). Meten is Tweeten. Cijfers en onderzoek vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. Je kan ons ook om cijfers vrage

Personeelsplanning in 2020: waar gaan we naartoe? HR Praktij

Trends. Amerikaanse arbeidsmarkt is niet zo sterk als het lijkt. 17 september 2018 . Het Amerikaanse werkloosheidspercentage beweegt op dit moment op een historisch laag niveau. Het percentage van 3,9% doet ons geloven dat de Amerikaanse arbeidsmarkt kerngezond is. De vraag is alleen of dat. Arcadis today presents its strategy 'Creating a Sustainable Future' in which it fully capitalizes on global trends like climate change, sustainable industries and expanding cities. Arcadis makes clear choices and will focus where it can lead and invest where it can win. The company is well positioned to realize revenue growth and operating margin improvements [ Hoe doen we over 5 jaar zaken? Daar valt op basis van huidige trends best wat over te zeggen. 5 experts werpen een blik in de toekomst. 1. Farid Tabarki: We krijgen een maatschappij zonder middenklasse De Walmartisering die jaren geleden de traditionele middenstand in de VS wegvaagde is Nederland bespaard gebleven Mijn mening: Met de meeste trends die de schrijvers van dit artikel benoemen ben ik het eens. Ik denk vooral dat er op technologisch gebied veel trends zullen plaatsvinden. Dit denk ik omdat de technologie zich in rap tempo ontwikkeld. Ook zal er tijdens werkzaamheden meer op duurzaamheid gelet worden, dit met het oog op de klimaatverandering

However, due to the rapid ageing of population in the next decades future demand for institutional care is likely to increase. In this paper we perform a scenario analysis to examine the potential impact of these two opposite trends on the demand for institutional elderly care in the Netherlands Ons doel is om tot n grensoverschrijdende arbeidsmarkt te komen 5 april 2011. 3 van het BBP worden genvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en. Ecologische doelstellingen: Europa 2020 is op zich al een wankele. Doelgroepen die vandaag achtergesteld zijn op de arbeidsmarkt jongeren 2020. Twintig trends voor openbaar bestuur, onderwijs, zorg en Mijn mening: Met de meeste trends die de schrijvers van dit artikel benoemen ben ik het eens. Ik denk vooral dat er op technologisch gebied veel trends zullen plaatsvinden. Dit denk ik omdat de technologie zich in rap tempo ontwikkeld. Ook zal er tijdens werkzaamheden meer op duurzaamheid gelet worden, dit met het oog op de klimaatverandering

populær: