Home

Trafikverket moped tillstånd

På Trafikverkets förarprovskontor gör du kunskapsprov och körprov för körkort för personbil, motorcykel, lastbil, buss och moped. Du kan även göra kunskapsprov och körprov för till exempel taxiförarlegitimation Tobbetrafik har kurser där vi träffas vid två teori tillfällen à 4 timmar. Där går vi igenom allt som krävs för respektive mopedkurs

OBS! Alla ansökningar som rör tillstånd m.m. gällande ditt körkort, t.ex. körkortstillstånd och handledarskap, ska ALLTID sökas via www.transportstyrelsen.se. INTE via någon annan enhet Transportstyrelsen skickar ut information till dig när det börjar bli dags att ansöka om förlängning av din högre behörighet. Där framgår om du ska ansöka med hälsodeklaration och synintyg eller med ett läkarintyg 3 § Om staten är väghållare enligt väglagen (1971:948) avses med myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen den statliga väghållningsmyndigheten. I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen om vägtrafikdefinitioner och i förordningen om vägtrafikdefinitioner På Trafikverkets förarprovskontor gör du kunskapsprov och körprov för körkort för personbil, motorcykel, lastbil, buss och moped. Du kan även göra kunskapsprov och körprov för till exempel taxiförarlegitimation

Körkortsprov - Trafikverket

  1. Körkort Moped Klass 1 AM - TobbeTrafi
  2. Hem Varbergs Trafikskola Vägen till körkorte
  3. E-tjänster inom vägtrafik - Transportstyrelse
  4. Trafikförordning (1998:1276) Lagen

populær: