Home

Richtlijn mondholte en orofarynxcarcinoom

SAMENVATTING RICHTLIJN MONDHOLTE- EN OROFARYNXCARCINOOM • Bij een irresectabel recidief na radiotherapie kan re-irradiatie (primaire re-irradiatie) of chemoradio-therapie worden overwogen. • Een irresectabel lokaal recidief van een alléén chirurgisch behandeld mondholte-/orofarynxcarcinoom kan worden behandeld met radiotherapie 1 SAMENVATTING RICHTLIJN MONDHOLTE- EN OROFARYNXCARCINOOM N.B. De diagnostiek en behandeling van mondholte- en orofarynx-carcinomen is dusdanig complex, dat deze samenvatting zeer beknopt is en niet zonder de richtlijn te raadplegen kan worden gebruikt. ALGEMEEN Mondholte-/orofarynxcarcinomen worden in Nederland gemiddeld bij 800 patiënten per jaar gediagnosticeerd De richtlijn 'Mondholte- en orofarynxcarcinoom' is zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek ('evidence-based'). Wanneer dit niet beschikbaar was, formuleerde de werkgroep zelf aanbevelingen. In de richtlijn is ook een deel over besluitvorming, voorlichting. Richtlijn: Mondholte- en orofarynxcarcinoom (1.4) 09/17/12 Mondholte- en orofarynxcarcinoom (1.4) 2. Figuur 2 Incidentie van mondholtecarcinomen naar leeftijd bij vrouwen Nederland 1989-1998 (bron: Nederlandse Kanker Registratie

Richtlijn 'Mondholte- en orofarynxcarcinoom' P.P.Knegt, R.B.Keus en J.L.N.Roodenburg - Het mondholte- of orofarynxcarcinoom vormt met een totale incidentie van circa 800 per jaar een gering deel van het totale aantal kankergevallen in Nederland. Om zoveel mogelijk landelijke unifor De zorg voor patiënten met deze tumoren is in voortdurende ontwikkeling. Op initiatief van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) is in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO een richtlijn ontwikkeld voor de diagnostiek, behandeling, nazorg en follow-up van patiënten met een mondholte- of orofarynxcarcinoom De richtlijn 'Mondholte- en Orofarynxcarcinoom' is mede totstandgekomen door het programma Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) van de Orde van Medisch Specialisten. Alle rechten voorbehouden. De tekst uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, o

Samenvatting Richtlijn Mondholte- En Orofarynxcarcinoom - Pd

 1. De richtlijnen beschrijven knelpunten in het medisch handelen, de organisatie van de zorg en de voorlichting en begeleiding van de patiënt. Niet-tumorspecifiek Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom of gezondheidsklacht die het gevolg is van ziekte en behandeling
 2. Mondholte-/orofarynxcarcinomen vormen slechts een gering deel van het totale aantal kankergevallen in Nederland (0,9% en 0,5% voor respectievelijk mondholte en orofarynx in 1997). Voor deze groep tumoren geldt, evenals voor longkanker, dat een groot deel waarschijnlijk niet had hoeven optreden
 3. 2 Richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom Colofon Richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom ISBN , Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren Postbus BJ Nieuwegein Tel. (030) adres: Uitgever Van Zuiden Communications B.V. Postbus 2122, 2400 CC Alphen aan den Rijn Tel. (0172) adres: De richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom is mede totstandgekomen door het programma Evidence-Based.
 4. De zoekstrategieën en methodieken voor het beoordelen van de literatuur die gebruikt zijn bij het opstellen van de richtlijnteksten afkomstig uit de oude richtlijnen 'Hypofarynxcarcinoom' (2010), 'Larynxcarcinoom' (2007) en 'Mondholte- en Orofarynxcarcinoom' (2004), zijn te vinden in bijlage 3. Kwaliteitsbeoordeling individuele studie
 5. g met MRI en/of CT wordt aanbevolen voor alle mondholte - en
 6. CBO-richtlijn Mondholte- en orofarynxcarcinoom (2004). Concurrent cetuximab, cisplatin, and concomitant boost radiotherapy for locoregionally advanced, squamous cell head and neck cancer: a pilot phase II study of a new combined-modality paradigm. Pfister DG, Bernard Su Y, Kraus DH, et al. J Clin Oncol 2006;24:1072-8

Richtlijn 'Mondholte- en orofarynxcarcinoom' Nederlands

Richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom - dental INF

NWHHT. De Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren is een werkgroep die bestaat uit medici en paramedici die zich bezig houden met de diagnostiek, behandeling en controle van patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied Op dit moment is er nog onvoldoende tijd geweest om me intensief bronnen deze lijsten Slijmvliezen te houden. Omdat ik weet dat er mond is aan slijmvliezen verwijzingen zal dit speekselklieren, mond ik Speekselklieren binnenkort al, kunnen uitgroeien. Om dit te vergemakkelijken stel ik het zeer op prijs wanneer u mij attent wilt maken op uw handige links en informatiebronnen Bekijk hier welke voordelen een NVFL-lidmaatschap biedt en hoe u lid kunt worden. De richtlijn Oncologische revalidatie is op dit moment in revisie. Samenvattingskaart mondholte orofarynxcarcinoom (PDF - 201kB) Trefwoorden: Richtlijnen; Meer over dit onderwerp De Richtlijn Mondholte- en orofarynxcarcinoom van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-halstumoren wijst op de statistisch significante relatie met roken en overmatig alcoholgebruik.6. Bij kinderen met een asymmetrisch vergrote tonsil is de kans op een onderliggende maligniteit zeldzaam, maar niet.

DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio Het huidige beleid betreffende deze tumoren in afwezigheid van palpabele of radiografisch zichtbare cervicale metastasen is 'watchful waiting'. Dit beleid is gebaseerd op het volgens de Richtlijn Mondholte- en Oropharynxcarcinoom (2004) lage risico op het voorkomen van occulte cervicale metastasen ( < 20% ) in de richtlijn Mondholte- en Orofarynxcarcinoom (Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren, 2004). Chirurgische excisie en kooldioxide-laserverdamping zijn de veiligste en effectiefste methoden om persiste-rende leuko- en erytroplakieën te behandelen (Rooden-burg et al, 1991; Tradati et al, 1997; Schoelch et al

Sinds 2005 is het zorgpad met werkafspraken mondholte-orofarynxcarcinoom van kracht. De inzet van alle leden, hieronder vermeld, is onontbeerlijk. En dat blijfteen pad wordt pas een pad als er op gelopen wordt. Deze waarheid maakt jaarlijks evalueren ee The American College of Physicians is the largest medical specialty organization in clinical medicine, with more than 100,000 members. The Chief Medical Editor, David R. Goldman, MD, is senior deputy editor of Annals of Internal Medicine; Editor-in-Chief of Integrated Clinical Information Resources. Incidentie van cervicale lymfekliermetastasen uitgaande van plaveiselcelcarcinomen van de maxilla : Retrospectieve studie naar bet watchful waiting beleid & suggesties vooraanpassing van de Nederlandse Richtlijn 'Mondholte- en Oropharynxcarcinoom Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://share.eldoc.ub.rug.nl/r... (external link

Op dit moment is er nog onvoldoende tijd geweest om me intensief bronnen deze lijsten Slijmvliezen te houden. Omdat ik weet dat er mond is aan slijmvliezen verwijzingen zal dit speekselklieren, mond ik Speekselklieren binnenkort al, kunnen uitgroeien. Om dit te vergemakkelijken stel ik het zeer op prijs wanneer u mij attent wilt maken op uw handige links en informatiebronnen Sinds 2005 is het zorgpad met werkafspraken mondholte-orofarynxcarcinoom van kracht. De inzet van alle leden, hieronder vermeld, is onontbeerlijk. En dat blijfteen pad wordt pas een pad als er op gelopen wordt. Deze waarheid maakt jaarlijks evalueren ee

Oncolin

 1. Mondholte- en orofarynxcarcinoom - Med-Inf
 2. Richtlijn. Mondholte- en Orofarynxcarcinoom - PD
 3. Invasieve chirurgie bij orofarynxcarcinoom - Richtlijn

Medische Oncologie Radiotherapie gecombineerd met cetuximab

 1. Treatments and costs for recurrent and/or metastatic squamous
 2. Logopedisch onderzoek SpringerLin
 3. Eenzijdig vergrote tonsil - ResearchGat

NWHHT - Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumore

Richtlijn mondholte orofarynxcarcinoom (2004) www

 1. Incidentie van cervicale lymfekliermetastasen uitgaande van
 2. Premaligne slijmvliesafwijkingen in de mondholte 3 - ntvt
 3. Zorgpad mondholte- orofarynxcarcinoom Kwaliteitsproject MCL/ IKN
 4. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO [WorldCat

Richtlijn mondholte orofarynxcarcinoom - COR

populær: