Home

Atomkraft co2 neutral

Atomkraft og CO2 - VedvarendeEnerg

Atomkraft og CO2 På trods af de stigende priser for fossile brændsler, og erkendelsen af de voksende klimaproblemer, er atomkraft stadig en risikabel og dyr energikilde, og sektoren vil aldrig kunne levere de nødvendige CO2-reduktioner for at imødegå klimaforandringerne Det ser ud til, at David Rehling i den i øvrigt glimrende bagsideleder om atomkraft li lørdags har accepteret præmissen om, at atomkraft er CO2-fri, og det er simpelthen ikke rigtigt. Det er rigtigt, at der ikke kommer CO2 ud af et atomkraftværk. Det har atom-lobbyen benyttet til at markedsføre. Atomkraft, ja tak? Siden 1970'erne har debatten raset: Skal vi have atomkraft i Danmark? Nej, har svaret været i 40 år. Men nu banker klimaforandringerne på porten og kapløbet om en CO2-neutral energiproduktion spidser til

CO2-fri atomkraft er et fupnummer Informatio

  1. dske vores CO2-udslip aldrig handler om atomkraft. »Hvad vil der ske, hvis vi erstattede vores kul-, olie- og gasfyrede værker med atomkraftværker,« spørger Johnny Østergaard. Hvor meget.
  2. A.P. Møller-Mærsk lancerede for nogle måneder siden en målsætning om at blive CO2-neutral i 2050. Hermed forstås at det brændsel man bruger godt kan udlede CO2 ved forbrænding, men at det skal optage samme mængde CO2 når brændslet produceres (eller bliver groet)
  3. DEBAT: Atomkraft er måske nok CO2-neutral og kendetegnet ved en stabil produktion, men den kommer til kort, når det kommer til prisen på den producerede el. Det skriver Mikkel Dencker, energiordfører for Dansk Folkeparti. Tilhængerne af atomkraft fremhæver ofte fordelen ved denne energiform.
  4. istration installed solar panels, the campus has become carbon neutral; a carbon-neutral brewery
  5. Nuclear electricity generated from ores with a grade of 0.15% U, the world average at this moment, has a specific carbon dioxide emission of nearly 90-140 grams CO2 per kilowatt-hour, depending on accounting the energy debt or not
  6. Atomkraft er et af svarene,« siger Lars Aa-gaard, der mener, at der er brug for et både-og. »Hvis vi skal få nedbragt CO2-udslippet i det tempo, vi skal, så kommer vi til at bruge rigtig mange forskellige løsninger i kombination
  7. 2. Det skal anerkendes, at biomasse ikke per definition er CO2-neutral. 3. Der bør tages beslutning om retningslinjer for beregning af biomassens klimapåvirkning, som omfatter alle kilder til udledning af drivhusgasser

Atomkraft, ja tak? - dr

Mit der Aussage 0 CO2 wirbt die Atomindustrie gern auf Plakaten und in Anzeigen. Dies ist, gelinde gesagt, stark irreführend. Denn es gilt allenfalls für den Betrieb vo.. CO2-neutrale energikilder Denne artikel omhandler forskellige energikilder der er CO2-neutrale. Vi ser på er: A-kraft, vindkraft, bølgekraft og geotermisk energi. Skrevet af Victor 1c samt David, Joakim og Gustav 1s på Ordrup Gymnasium A-kraft. Generation IV : I dag er der 411 atomkraftværker, som opererer i 31 lande omkring på kloden Omvendt, kan man også sige, at en plante er CO2-neutral, hvis den før afbrænding absorberer lige så meget CO2, som den producerer, når den afbrændes. Diskussionen i forbindelse med CO2-neutralitet er forårsaget af, at CO2 bidrager til den menneskeskabte drivhuseffekt

Atomkraft næsten så grøn som vindmøller - Mere om CO2-uglen

Atomkraft er en energiform, som produceres ved hjælp af kernekraft og udleder derfor næsten ingen CO2.I fysikkens verden er kernekraft betegnelsen for de stærke kræfter, som på kort afstand virker mellem protoner og neutroner i en atomkerne »Det vil blive meget sværere for verden at blive CO2-neutral uden kernekraft. Det svarer til at have et fodboldhold, hvor du ikke bruger alle typer spillere. Vi skal anvende alle de værktøjer, der er til rådighed, og i et lavfossilt energisystem er vand- og atomkraft stadig de største spillere, selv om sol og vind haler voldsomt ind.

CO2-neutral, CO2-neutral, det princip, at en proces ikke udsender mere CO2, end den optager. CO2-frigivelsen i hele levetiden og ved alle processer i levetiden skal medregnes, også hvad der måtte tilkomme ved transport, opbevaring mv Den nye type atomkraft kommer til at blive billigere end konventionel atomkraft og fossile brændstoffer. Dét, der gør atomkraft dyrt i dag, er mængden af dyre og avancerede backup-systemer. Vores teknologi er som forklaret fundamentalt anderledes og har ikke brug for mange af disse løsninger, derfor kan den bygges meget billigere CO2: Bei der Gewinnung der Energie fällt kein CO2 an, so dass Atomkraft auch im Hinblick auf die Ziele des Klimaschutzes in einem vermeintlich positiven Licht steht. Der Abbau und Transport von Uran ist alles andere als CO2 neutral Danske politikere har bidraget med massiv støtte til sol og vind, men anmoder nu EU om at stoppe støtten til atomkraft, selvom atomkraft (og vandkraft) er den mest rene energiform. Fra 2022 skulle Tyskland afvikle deres atomkraft, hvilket øger CO2 udledningen. I 2017 kom 40% af tysk el fra kul (Jydske Vestkysten 28.1.19) Fordele ved atomkraft. Fordelene ved atomkraft er altså at det er en hurtig og effektiv adgang til en massiv mængde energi, som vi jo altså skal bruge for at kunne føde verdens befolkning. En anden fordel er at det er CO2 neutral, og derfor en klimavenlig energikilde. Ulemper ved atomkraft. Den største ulempe ved atomkraft er nok atomaffaldet

Hvis vi vil gøre vores energiproduktion CO2-neutral, så vi ikke har gas, kul og ikke-bæredygtig biomasse, skal vi have noget andet, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, siger han. - Og atomkraft har vist sig som en virkelig god løsning. Det fungerer godt i Sverige A-kraft er ikke CO2-neutral. A-kraft reaktorer er et oplagt terroristmål. Gennemsnitsalderen for de globale reaktorer nærmer sig 30 år, og alene indsatsen for at erstatte de gamle (og mere og mere usikre) reaktorer vil kræve en enorm investering og lange byggeperioder Carbon dioxide in the atmosphere is plant food, which is a good thing, and it also helps keep our planet warm. However, too much CO2 can lead to what we now call global warming. Carbon neutral fuels can help prevent too much CO2 from accumulating in the atmosphere Did you know that SPIN is completely carbon neutral? SPIN obtained the CO2-Neutral label, for climate responsibility. To get there we had our CO2 emissions and climate impact calculated. In order to reduce our climate impact, it is important to know where our CO2 emissions come from Wer also Atomkraft positiv sieht, soll mir erklären, was er mit dem hochradioaktiven Abfall zu machen gedenkt, und mir erklärt, warum der Atomstrom einerseits als billig gepriesen wird, wir aber Horrorsummen an Subventionen zahlen müssen. 2) Atomstrom ist CO2-neutral. Okay, ich werde zum Erbsenzähler. Was haben wir hier? Atomstrom

og CO2 neutral energi, vil det aldrig nogensinde være et argument for, hvorfor man bør forkaste ideen om at bruge kerneenergi. Det er dernæst vigtigt at understrege at vedvarende energikilder, som solceller/fangere og vindmøller er meget dårlige til at producere baseload-strøm Linoleum is a carbon dioxide (CO2) neutral product because the natural crops of jute, flax and trees absorb much carbon dioxide and the production process costs little energy. To be able to produce a CO2 neutral floor, that not only lasts for over thirty years but is also bio-degradable at its end of life, is truly unique

CO2 neutral. Link-It Highlighter Highlighter. Slider Rave Ballpoint pen. Slider Xite Ballpoint pen. Slider Memo Ballpoint pen. Slider Memo Wallet 3 pieces Ballpoint pen Auch um den Klimawandel zu stoppen ist Atomkraft alles andere als förderlich. Denn entgegen gängiger Meinungen ist Atomkraft keinesfalls Co2 neutral, sondern verursacht große Mengen an Ausstoß (z.B. bei der Urananreicherung, Transportweg etc.) Operating to drive global change. We've been setting a price on carbon that is charged across the company since 2012. With the funds collected from this internal carbon tax, we have reduced energy consumption, increased our purchasing of clean energy, and invested in offset projects for the carbon we can't reduce or replace Disse to processer udløser en voldsom mængde energi, kaldet atomkraft. Atomkraft er en næsten CO2 neutral energikilde og udgør i dag 14-15% af verdens samlede elproduktion. Det der gør, at atomkraft adskiller sig positivt fra vind og varme energi er, at det også er en stabil energikilde Og sidst i kommentaren får vi - igen, igen, igen - påstanden om, at a-kraft ikke udleder CO2. Det interessante er, at det denne gang er en fysiker, og ikke en underordnet funktionær i a-kraft-lobbyen, der fremsætter denne påstand. Jeg synes derfor, at tiden må være inde til, at HS forklarer offentligheden, hvordan det kan gå til, a

Atomkraft - upstreaminvest

Man kan reducere CO2-udledningerne op til 7 gange mere økonomisk ved at anvende energieffektivisering eller ved at bruge vedvarende energi end ved at bygge flere atomkraftværker (ref.9262s.59). Det bruges som argument for atomkraft, at den skulle være CO2-neutral. Det er ikke rigtigt (3629) Efter min mening er den eneste CO2 frie energikilde,der kan afløse og erstatte de fossile brændsler i fremtiden,kerne-energi. Vind,sol og biomasse vil kun spille en sekundær rolle i energiforsyningen Vi bliver nødt til at finde en alternativ og CO2 neutral energikilde. Her fokuserer vi på atomkraft, som er en god energikilde, da 200 atomkræftværker kan producere nok energi til hele USA, hvor der før var brug for 1500 kulkraftværker Hvis gamle og væltede træer fik lov til at ligge i skovbunden (det kaldes urørt skov), ville de langsomt rådne og udsende CO2 (og en del metan), og man ville ikke få energi ud af det! En anden forklaring: Lad os (lidt forenklet) sige, at vi hvert år fælder 1/25 (altså 4 %) af skoven og genplanter samme areal med nye træer neutral energisektor, som anvender 100 pct. vedvarende energi eller en kombination af vedvarende energi og kul/ biomasse med CCS (CO2-fangst og -lagring). Det er samtidig et mål, som indebærer fortsat udveksling af Fossile brændsler er billigere end vedvarende energi. Og vil givetvis være det en god tid endnu. Det betyder

What is Carbon Neutrality? Carbon Neutral is a term used to describe the state of an entity (such as a company, service, product or event), where the carbon emissions caused by them have been balanced out by funding an equivalent amount of carbon savings elsewhere in the world 35 Atomkraft schadet dem Menschen, seiner Umwelt und der Natur, was einen Sofortausstieg zwingend notwendig 36 macht. 37 Atomkraft ist weder umweltfreundlich noch CO2-neutral. Durch den Transport von Brennstäben und Baumaßnah-38 men zur Strahlensicherheit wird unverhältnismäßig viel CO2 freigesetzt. Beim Abbau von Uran für die Brennstäb Atomkraft Denne side er et supplement til **BioNyt - Videnskabens Verden** nr.152 Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!** BioNyt nr.152: Tema om atomkraft. Køb dette nr. Spørgsmål om atomkraft (Denne service er for abonnementer eller dem, der har købt bladet). Denne side udvides løbende Vind- og solenergi leverer kun, når vinden blæser, og solen skinner, så af hensyn til forsyningssikkerheden skal der hele tiden være stabil backup eller forsyning fra nabolande med bl.a. atomkraft. Biobrændsel kan være backup men er ikke CO2 fri eller CO2 neutral. Hvis det er træ, tager det mange år, før nye træer vokser op I dag er det kun 12 % af det globale energiforbrug, der kommer fra vedvarende energi ifølge det Internationale Energiagentur. Hvis vi skal holde den globale opvarmning under en 1.5°C stigning, kræver det, at vores energi er næsten fuldstændig CO2-neutral i 2050

DF: Atomkraft, hvorfor egentlig? - Altinget: energi og klim

Carbon neutral Definition of Carbon neutral at Dictionary

Naturligt thorium er næsten ikke radioaktivt, og den almindeligste form af thorium er umulig at spalte. Så hvordan kan thorium bruges til atomkraft? »Det er ikke thorium i sig selv, der spaltes. Thorium er bare det første stof i en kæde af kernereaktioner, som kaldes thorium-cyklussen. Slutproduktet er uran-233 Det ville nærmest med et fingerknips kunne gøre Danmarks strømproduktion CO2-neutral. I dag stammer cirka en tredjedel af det samlede elforbrug i EU fra atomkraft, mens det kun er tre procent af strømmen i de danske stikkonktakter, der kommer fra atomkraft. Bør Danmark følge rådet og overtage de to reaktorer Den europæiske elforsyning kan være CO2-neutral inden 2045. Det viser et nyt studie. Godt nyt for klimaet og dansk erhvervsliv, mener Dansk Energi. Mandag præsenterede Eurelectric, paraplyorganisationen for de europæiske el-interesseorganisationer, anden del af sit dekarboniserings-studie, der. Gaskraftwerke sind nicht CO2 Neutral, darum geht es hier in der Diskussion. Wasserkraftwerke sind geographisch begrenzt und der Bau von Wasserkraftwerken an ökonomisch sinnvollen Standorten wird durch die Grünen und den NaBu blockiert. Und die Behauptung, dass Atomkraft nicht flexibel wäre zeigt deine Unkenntnis

Jeg vil mene, at det er realistisk, at Danmark bliver CO2-neutral senest i 2035 og derefter CO2-negativ. Altså, en samlet negativ udledning efter 2035. Invester i lagring. Vi må handle på mange fronter. Vi må accelerere udbygningen af sol og vind, elektrificere vores transportsektor og omstille landbruget til en CO2-neutral produktion dem Schluss, dass Bioenergie nicht CO2-neutral sei - eine Ansicht, die von mehr als 90 führenden Wissenschaftlern in einem offenen Brief und der Umweltagentur der Europäischen Union unterstützt wird. IPCC-Autoren verwenden voreingenommene und irreführende Kostenvergleiche, um di

Fakta om atomkraft Ingeniøre

Klimaforskere: Ja tak til atomkraft Informatio

Min side er ikke co2 neutral med jeg har ej bil køre på cykle , jeg løber eller bruger offentlige transport, jeg køber sparpære og slukker for strømmen når jeg ikke bruger den , og jeg rejser ikke med flyvemaskiner , bruger energi spare pære , min computere er en mini 8 skærm bruger minimal strøm ,jeg har ikke stort køleskab eller. Desuden fyres der allerede i dag en væsentlig mængde biomasse (som er CO2 neutral) af i vores kraftværker (over 2 mio tons/år fra 2008). De reelle spørgsmål er derfor ikke om atomkraft kan nedbringe CO2 (det kan det), eller hvor dyrt det er (det er dyrt, men det er vindmøller også) I vinteren 2009 - lige op til klimatopmødet i København - viste en Gallup-måling i Berlingske, at et flertal på 54 procent af danskerne så atomkraft som en vigtig brik i løsningen af verdens klimaproblemer, fordi den er CO2-neutral Tweet with a location. You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications

Animerede videosekvens produceret af Tambou.dk med Adobe After Effects - animeret video brugt til markedsføring er både billigt og effektivt. Se mere på http.. CO2-neutral og indgår som et centralt virkemiddel i Energiaftalen fra marts 2012. Siden da er en række analyser og forskningsresultater publiceret om samme emne, som generelt understøtter disse konklusioner (se senere), om end der i den danske debat stadig er uenighed om dette punkt Forleden trodsede det svenske Centerparti en over 20 år gammel holdning om afviklingen af kernekraft i Sverige. Partiet accepterer, at der må bygges nye reaktorer på svensk jord, og dermed kunne Sveriges borgerlige regering vedtage byggeriet af 10 nye atomreaktorer. 70 procent af svenskerne bakker op om a-kraft som fremtidig energikilde, der skal sikre CO2-neutral strøm i stikkontakterne

Latinamerikansk soja har et enormt CO2-aftryk pga. rydning af regnskov, der frigiver CO2 og andre drivhusgasser. Men protein fra soja kan erstattes med egenproduceret protein fra fx raps, som man gør i Finland, og det vil halvere svinefoderets CO2-aftryk. Eller vi kan lave svinefoder af græs og andet som har lavt drivhusgas-aftryk Siden 1970'erne har debatten raset: Skal vi have atomkraft i Danmark? Nej, har svaret været i 40 år. Men nu banker klimaforandringerne på porten og kapløbet om en CO2-neutral energiproduktion spidser til ''Og den er også gal, når jeg spørger, om man ikke skulle tænke på at løse noget af CO2-udfordringen ved at indføre atomkraft, som er næsten CO2-neutral? Selv statsministeren svarer, at atomkraft er farlig, uanset der vist er døde mange flere af kulkraft, lige fra miniarbejdere til mennesker, der har fået kræft af kulstøv Lav en kop the, kravl under tæppet på sofaen, og se en dokumentarfilm eller to om miljø, klima eller bæredygtighed. Der er mange gode dokumentarfilm at vælge imellem, hvad enten du er mest interesseret i havet, bæredygtig livsstil, miljøorganisationer eller måske gerne vil have en overordnet forståelse for, hvad der sker med klimaet Atomkraft ist keineswegs CO2-neutral. Durch Förderung, Transport, Aufbereitung, Anreicherung des Urans sowie Entsorgung etc. wird kaum weniger CO2 ausgestoßen, wie bei der Stromerzeugung in.

Opgørelsen af den CO2-neutrale andel af fjernvarmeproduktionen svarer til den måde, som den danske elproduktion opgøres på af Energinet.dk, da produktionen ikke udelukkende er brændselsbaseret, men også indeholder energikilder som vind, vandkraft, atomkraft og sol. Det samme vil også blive mere relevant for fjernvarmeforsyningen fremover. Så man kunne sige at øvelsen i 2001 ændrede en del af strømmen i kontakten til svensk atomkraft specielt på Sjælland. Da atomkraft har en længere levetid end f.eks. vindmøller, så ser lobbyen nu muligheder i at gøre os CO2 neutrale ved at investere i revitalisering af Ringhals I og Ringhals II The world's first CO2 neutral foam. Biofoam® looks the same and has almost the same characteristics as traditional EPS. But there is a major difference Carbon Neutral Fuelcards Now Available For Fleet Operators. BP Target Neutral has worked with BP/Aral fuel services on a range of carbon neutral fuelcards in the Netherlands and Germany. The cards have been developed with a fully integrated emission calculator and offsetting facility. Read mor

CO2-neutral ønskeø skal være inspirationskilde for hele Danmark . Samsø er vinderen blandt danske kommuner, når det handler om at være miljøvenlig og CO2-neutral. Mandag var miljøministeren derfor på øen for at hente erfaring og inspiration til landets øvrige kommune Maersk, the world's biggest container shipper, aims to be carbon neutral by 2050, in a challenge to the rest of the world's fossil fuel-dependent fleet. accounts for 2.2 percent of CO2. Our Commitment to A Carbon-Neutral Future Nov 17, 2016 | TJ DiCaprio This week, I attended the 22nd session of the U.N. Climate Change Conference (COP 22) in Marrakesh, Morocco, where I was proud to speak about Microsoft's actions to work towards a more sustainable, low-carbon future at several events and with representatives from around the. Men det gælder ikke i Tyskland, hvor øget brug af vedvarende energi skal ertatte atomkraft, som er næsten CO2-neutral, skriver EUobserver.com. Atomanlæg udsender ikke CO2, men den tyske regering mener, at atomkraft udgør en stor fare for en miljøkatastrofe, og planlægger derfor at udfase atomkraft inden 2022

Biomasse sjældent CO2-neutralt CONCIT

Oh ja, pflanzt mal ein Bäumchen für mich, damit mein Blog auch CO₂-neutral ist. Auf Anfrage und Anregung von Sabine, durchaus passend zum bevorstehenden Blog Action Day 2009, habe ich mich also der Aktion angeschlossen Kul -> Ikke ligefrem co2 neutral. Atomkraft -> vi har ikke uran nok. Vandkraft -> måske engang i fremtiden, når teknologien er udviklet mere. Solenergi -> Sol er helt klart en mangelvare i danmark :-D Typisk greenpeace at råbe op uden at have en seriøs løsning For det første er atomkraft ikke CO2-neutral, da der bruges store mængder fossile brændsler til brydning, oparbejdning og transport af uran til atomkraftværker samt deponering af affaldet. Other buildings are climate neutral with green roofs, namely urban gardens atop the structures that, among other things, capture rain water that is then re-used. There are no parking spaces anywhere in view of the forest-lined streets where kids play football: cyclists, joggers, and football players have right of way there, not automobiles På samme måde er det forkert at påstå, at brug af atomkraft ikke medfører forbrug af fossil energi. Der medgår en ikke ubetydelig del til minedrift, transport, oparbejdning m.v. Set i forhold til den samlede energiproduktion er det en ret lille mængde, men totalt drejer det sig om store mængder. Til to

Watch Made in Germany | CO2 Label -- Climate-Neutral Foods - video dailymotion - iguanahpali on dailymotion Atomkraft in Schweden ja,bitte! Followingbiscuit (9)Gaskraftwerk in Texas soll CO2-neutral Energie gewinnen - Wissen - Süddeutsche.de In Texas entsteht ein Gaskraftwerk, das keine Treibhausgase mehr ausstoßen soll. Doch der bei der Energiegewinnung eingesetzte Allam-Zyklus hat Tücken En fremtid med CO2-neutral mælkeproduktion. Martin Fisker har 400 køer som samlet producerer 4,2 millioner liter mælk om året til Arla, og selvom han allerede nu har taget kreative metoder i brug i kampen for at mindske CO2-udslip, kan han se frem til at tage endnu flere metoder i brug i fremtiden

Atomkraft er ikke bare CO2 neutral . Det reducerer også CO2 mængden i atmosfæren er argumentationen. Men man glemmer bare den voldsomme forurening som minedrift og anvendelse af uran og plutonium medfører for involverede parter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har denne definition på deres hjemmeside (se kilder): Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale Læs nyheder fra Finans om Atomkraft. Jeg giver samtykke til, at Finans må kontakte mig på mail, sms og telefon med aktuelle tilbud, informationer, anbefalinger og vejledninger, konkurrencer samt nyhedsbreve, tilbud på print- og digitale produkter, samt spørgeskemaundersøgelser Den første del af begrebet, nemlig grøn henviser til, at der ikke udledes kuldioxid (CO2) i forbindelse med produktionen af den pågældende energi. Dette vil i praksis sige, at for at vi kan give en energikilde et grønt stempel, så skal denne være CO2-neutral

Sammenslutningen af elselskaber i 32 europæiske lande, Eurelectric, vil have en CO2-neutral elforsyning i Europa i 2045. I dag lancerer sammenslutningen en plan for, hvordan det kan lade sig gøre. Det skriver Berlingske, der har set rapporten, der ligger bag ambitionerne Jeg har så til opgave at finde ud af hvilke positive og negative konsekvenser atomkraft har haft. både økonomisk, co2 neutral energi. det skaber arbejdspladser Samtidigt undrer det at 'Climate Change' (CO2) for fossile brændsler ikke er sat højere end 40 €/MWh. På trods af et generelt ønske om at være neutral er disse talværdier ændret til 8 €/MWh for uran og 120 €/MWh for kul. Disse tal bruges i det følgende. CCS (Carbon Capture Storage) er vist ved at gå af mode Kernenergie ist keineswegs so klimafreundlich. AKW verursachen im Betrieb zwar keine CO2-Emissionen, betrachtet man aber den ganzen Lebensweg so ist ein hoher Energieaufwand nötig, wobei Treibhausgase emittiert werden. Atomkraft verursacht deutlich mehr CO2-Emissionen als die EE Folmer Rasmussen <folmer> skrev i en meddelelse news:9rjq KLIP >> En elgtest er jo bare en dobbelt undvigemanøvre. Er det ikke kun den simple udgave CO2-neutrale andel beregnes på basis af leveret produktion, eftersom kilder som vind, atomkraft og sol ikke kan opgøres som brændsler. Beregnes fjernvarmens CO2-neutrale andel på baggrund af fjernvarmeproduktion i stedet for brændsler til produktion fås en CO2-neutral andel på 56%, som fremgår af diagrammet nedenfor. Kul 17,28% Olie 1,77

populær: