Home

Offentlige forsørgelsesydelser

DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning) DOS skal bistå kommunerne ifm. overgangen til Skatteforvaltningens nye system,.. Selv om du har mistet din lønindtægt, så er det som hovedregel en forudsætning for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, at du ikke har anden indtægt eller formue, som du kan leve af, og at din eventuelle ægtefælle ikke kan forsørge dig med sin indkomst eller formue, idet der er gensidig forsørgerpligt i ægteskabet Plejevederlagets størrelse Sidst redigeret den 10.01.2019 For personer, der mister en arbejdsindtægt, svarer plejevederlaget til 1,5 gange af det sygedagpengebeløb, som man vil have ret til i tilfælde af egen sygdom, dog højst 176,55 kr. pr. time For at bruge dit sociale frikort skal arbejdet være et helt ordinært arbejde. Det må ikke være et løntilskudsjob eller lønnet praktik. Der kan fx være pakkeopgaver, pedelarbejde, tømning af containere til kantine, let rengøringsarbejde, kørselsopgaver, bortskaffelse af affald, arkivering, printopgaver, postafhentning, oprydning, vanding af blomster, mindre IT-opgaver, sæsonhjælp osv Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse

Løsninger KOMBI

  1. Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen
  2. isteriets bekendtgørelse nr. 1208 af 27/9 2016 om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven, kap
  3. Lolland Kommune modtager kun elektroniske fakturaer. Elektronisk fakturering gælder for alle offentlige myndigheder og er besluttet ved lov. Når du sender en e-faktura til os, skal du huske at påføre vores EAN-nummer samt oplysning om referenceperson
  4. § 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at 1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde, 2) give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse
  5. Det er muligt at bevilge eksempelvis psykologhjælp som et beskæftigelsesmæssigt tilbud som en del af et jobafklaringsforløb, hvis psykologhjælpen har et klart beskæftigelsesmål for den enkelte, og den faglige vurdering er dokumenteret i sagen
  6. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik. Herved bekendtgøres lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, § 5 i lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 14 i lov nr. 278 af 17. april 2018, § 1 i lov nr. 320 af 25. april 2018, § 6 i lov nr. 551 af 29. maj 2018, § 2 i lov nr. 707 af 8.
  7. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1522 af 18. december 2018, § 7 i lov nr. 1526 af 18. december 2018 og § 2 i lov nr. 1710 af 27. december 2018

Modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp og

Beskæftigelsesindsatslov - socialjura

  1. Vejl. 9622 af 4/7 2017 - socialjura.d
  2. Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik - retsinformation
  3. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge - retsinformation

populær: