Home

Tankevirksomhed synonym

Synonyms for antagonization at Thesaurus.com with free online thesaurus, antonyms, and definitions. Find descriptive alternatives for antagonization Find all the synonyms and alternative words for thought at Synonyms.com, the largest free online thesaurus, antonyms, definitions and translations resource on the web Depleted synonyms and Depleted antonyms. Top synonym for depleted (another word for depleted) is exhausted

Antagonization Synonyms, Antagonization Antonyms Thesaurus

Thought Synonyms & Antonyms Synonyms

synonym tanke, krydsord hjælp tanke, dansk ordbog tanke, fremmedord tanke, forklaring tanke, hvordan staves tanke,tanke betyder, andet ord for tanke, tanke krydsord ordbog, hvad betyder tanke, tanke betydning, Staves det tank Synonym rubrik Til venstre for det farvelagte felt anføres de seks cifre for fødselsdag, -måned og -år og efter feltet det firecifrede løbenummer KøbUn1988 Københavns Universitet: Vejledning til ansøger 1988/89. 1988

14 synonyms of available from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 26 related words, definitions, and antonyms. Find another word for available One of the reasons that necessitate organization of conferences related to novel and environmental technologies is that engineers are not familiar with the new remediation technologies, and there are no standards required for the preservation of the environment Synonyms for nascent at Thesaurus.com with free online thesaurus, antonyms, and definitions. Find descriptive alternatives for nascent 90% of the time, speakers of English use just 7,500 words in speech and writing. These words appear in red, and are graded with stars. One-star words are frequent, two-star words are more frequent, and three-star words are the most frequent. The thesaurus of synonyms and related words is fully. Define remediate. remediate synonyms, remediate pronunciation, remediate translation, English dictionary definition of remediate. n. 1. The act or process of remedying something that is undesirable or deficient: remediation of the pollution from the factories. 2. The act or process of..

614 Depleted Synonyms and 126 Depleted Antonyms in Depleted

Purge antonyms. Top antonyms for purge (opposite of purge) are rehabilitate, holding and keeping Posts about tankevirksomhed written by Thomas. Sådan lyder starten på 21 Guns af Green Day, og jeg skal ærligt sige, at det er et utroligt godt spørgsmål

Eradicate Synonyms, Eradicate Antonyms - Merriam-Webste

Need to translate tanketorsk from Danish? Here's what it means Definitions of ræsonnere, synonyms, antonyms, derivatives of ræsonnere, analogical dictionary of ræsonnere (Danish Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5 og senest opdateret 2007

These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites ! Try here or get the code. SensagentBo Opportunity - Synonyms, antonyms, and related words and phrases. Thesaurus for Opportunity: See more in the Thesaurus and the British English Dictionary - Cambridge Dictionar Antonyms for depleted at Synonyms.com with free online thesaurus, synonyms, definitions and translations Oversættelse for 'omtanke' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser

He was thinking; but the glory of the song, the swell from the great organ, the clustered lights, [], the height and vastness of this noble fane, its antiquity and its strength—all these things seemed to have their part as causes of the thrilling emotion that accompanied his thoughts Search the meaning/definition of over one hundred thousand words! Feature Word scale is similar to plate, shell, weighing machine, musical scale, scurf, exfoliation, scale leaf, scale of measurement, graduated table, ordered series, descale and surmount Læsning af en bog vil således kunne vække kedsomhed, når dens indhold er ensformigt, for lidt afvekslende, eller når det ligger over individets horisont, det vil sige ikke er i stand til at fremkalde forestillinger og således sætte en tankevirksomhed i gang

tankevirksomhed - definition - dansk - da

  1. Viser side 1. Fundet 1 sætninger matchende sætning tanketorsk.Fundet i 0 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl
  2. Man deler nervesystemet op i; centralnervesystemet (CNS) & det perifere nervesystem (PNS). CNS udgøres af hjernen & den forlængede rygmarv, og PNS består af alle de nerver der ikke er lokaliseret i CNS. Nervesystemet, der gør os i stand til tankevirksomhed, består af specialiserede celler, neuroner. Neuronerne indeholder varierende.
  3. Translation for 'tanke' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio
  4. ABILIFY injektionsvæske, opløsning anvendes til hurtig behandling af symptomer på uro og adfærdsforstyrrelser, som kan være opstået i forbindelse med en sygdom, der fx kan være forbundet med: at høre, se eller føle ting, som ikke er der, mistænksomhed, misopfattelse, usammenhængende tale og opførsel samt nedslået stemningslej
  5. Uanset hvad vi gør eller får andre til at gøre, så er der fokus på hvordan, hvorfor, intention, konsekvens, magt, det sande, det smukke, det rette, nytte, for personens mulighed (fysiologi, anatomi, biomekanik, psykologi, de sociale og de kulturelle muligheder/regler), samt lokal og global moral, terapeutens egen samvittighed og den mere filosofiske teoretiske etik
  6. Man deler nervesystemet op i; centralnervesystemet (CNS) & det perifere nervesystem (PNS). CNS udgøres af hjernen & den forlængede rygmarv, og PNS består af alle de nerver der ikke er lokaliseret i CNS. Nervesystemet, der gør os i stand til tankevirksomhed, består af specialiserede celler, neuroner

NetPsych.dk er en omfattende hjemmeside om psykologi og psykiatri. Vores mål er at udbrede viden om disse emner i et let tilgængeligt sprog. Bl.a. mere end 100 artikler, ordbog med over 2000 ord inden for psykologi/psykiatry, professionel sektion, tests, forum, selvhjælp, brevkasse og ugentligt nyhedsbrev beregning. Dette er ikke en ordbog! - Søg efter beregning i Den Danske Ordbog 15. januar 2013 fra WordNet.dk. Derfor virkede den nye garn-trend med de lange farveskift enormt tiltalende, og jeg var på, da Anne Mette fra Ilovegarn spurgte, om jeg havde lyst til at prøve en af hendes nye farver af. Jeg havde brug for et projekt, der krævede minimal tankevirksomhed - og her kom slangen Balder ind i billedet Kids.Net.Au - Dictionary > Definition: thought Search the Internet with Kids.Net.Au Danish: tanke and tankevirksomhed Dutch: gedachte Esperanto: penseco and pens I denne video viser jeg hvordan man kan lave et simpelt spil i Scratch. Videoen er ikke forberedt og man vil derfor opleve en del tankevirksomhed. Videoen skal ikke ses som værende en tutorial.

Ludvig Holberg (1684-1754) er en hovedskikkelse i Oplysningstiden i Skandinavien, og hans store og alsidige forfatterskab står centralt i den danske litteratur. Han udgav bøger om både jura og historie, men det er hans teaterkomedier og skønlitterære tekster, der i dag høster langt den største del af hans samlede værkers anerkendelse og opmærksomhed Hellere sent end aldrigfor lige at bruge en klam, men rigtig kliché. Havde en plan om at oprette en blog, da jeg kom til Mongoliet, dvs. i november 2009. Men så gik toilettet i stykker i min lejlighed, så fór jeg vild og bagefter kom rockervinteren for fulde hammer og reducerede min tankevirksomhed til re Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Tradolan®. Tradolan® kan øge den sløvende virkning af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser

Spoken word-projektet Vi sidder bare her, der tæller et stærkt holdkort bestående af Mikael Simpson, Frithjof Toksvig og Jørgen Leth, skærer sangene på deres femte langspiller over samme tematiske læst som de foregående skiver: Der er tale om de ting, Leth ikke gider og observationer der er banale, som Leth via metakommentarer. Man læser uden videre Kvaales kritikpunkter imellem linierne: at kommunikation imellem mennesker handler om noget uden for den selv (selve terrorhandlingen), og at modtageren ikke bare er en beholder, man kan fylde fordomme ind i, men en aktiv fortolker (egne erfaringer og tankevirksomhed) Dette er en bred samlebetegnelse for problemer, der har med tankevirksomhed at gøre, herunder hukommelse, indlæring, indsigt, koncentration og hverdagsfærdigheder at gøre. Disse problemer er mindre synlige end f.eks. en lammelse og det kan være svært for patienten at beskrive dem. Det kræver derfor tæt observation og undersøgelse, før.

Synonym synonyms, synonym antonyms - FreeThesaurus

  1. Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber der har naturen som sit genstandsfelt og forskningsområde. På universiteterne hører fagene astronomi, biologi, fysik, geografi, geologi, kemi, matematik og datalogi ind under det naturvidenskabelige fakultet
  2. technical term {n} (word that has a specific meaning within a specific field of expertise) :: teknisk udtryk {n}, fagudtryk {n}, fagterm {c} technician {n} (occupation
  3. Det er simpelthen ubegribeligt, så meget fordummelse, der kan udgå fra psykologiseringen af andre folks tankevirksomhed (eller i Collingwoods termer: fra en empirisk tilgang til genstandsområdet for en kriteriologisk videnskab). Det er verdens billigste og mest åndløse argument at sige: Æv-bæv, det mener du bare, fordi du.

I den verden, vi er født ind i, har vi en krop, som kun er et hylster, der bliver holdt i live af et livslegeme, hvori vores dybeste erindringer er oplagret i form af billeder. Derudover har vi et sjælelegeme, som indeholder vore følelser og et jeg, som er det åndelige i os og hjemsted for tankevirksomhed og beslutninger Kvinders hjernefibre var ifølge andre for svage til at tåle koncentreret tankevirksomhed, ligesom det faktum, at kvinders hjerner er lettere og mindre end mænds, gjorde kvinder mest egnede til hjemlige sysler og børnepasning, imens mænd var mest egnede til forskning, arbejde og opgaver uden for hjemmet på tankevirksomhed i fx en kartoffel, før end jeg vil bygge en forklaringsmodel op omkring tankevirksomhed i kartofler. > Det vigtigeste ved et hus er vel ubetvivleligt at det kan bebos. Når ét > hus bliver ubeboeligt, kan man som det selvfølgeligste finde et andet > sted at bo. Hvis en mand har to huse der er beboelige, og det ene bliver.

Better Synonyms Collins English Thesauru

Chapter 2 Terminology. Pregnancy in humans normally lasts approximately 38 weeks [4] as measured from the time of fertilization, [5] or conception, [6] until birth.. During the first 8 weeks following fertilization, the developing human is called an embryo, [7] which means growing within Det svarer til at fastholde forestillingen om et abstrakt og stereotypt barn, som ligger langt fra virkelige børns hverdagsliv, hvor der er kropslighed, bevægelse, leg, fordybelse og udforskning, med store følelser og tankevirksomhed på spil

Myrra (Commiphora Myrrha) Navnet stammer fra de arabiske ord murr der betyder bitter. Den er blevet brugt i Østen og middelhavslandende gennem næsten 4000 år, og kendes på sin kraftige duft Mit svar til Peter Anker : Hej Peter Anker Tak for dit svar - som kræver lidt tankevirksomhed hos mig - tror dog jeg forstår det. Jeg har tidligere selv dyrket kartofler bl.a. gamle sorter som æggeblomme en meget lidt økonomisk sort p.g.a. størrelsen Need translate thinking to Danish? Here's how you say it

Lige siden har jeg tænkt over det. Tænkt og tænkt uden at komme meget videre. På trods af velvalgte arbejdsopgaver som højtryksrensning af drivhuset, oprydning i æbleland, indfangning af høns og lugning mellem pigstenene på gårdspladsen - opgaver som giver fri plads til tankevirksomhed Hjernen er ansvarlig for alle menneskets funktioner fx tankevirksomhed, hukommelse, intelligens, følelser og sprog. Alle vores bevægelser styres af hjernen, og alle sanseindtryk opfattes i hjernen. Hjernen består af to halvdele, der hver er specialiseret til at tage sig af forskellige funktioner

Kan man tale om håndværker-cookies, altså helt uden lumre referencer? Ja, det synes jeg godt, at man kan. I hvert fald var det sådan nogen, jeg lavede, da vi stadig var i gang med at opsætte nyt køkken, og mulighederne for madlavning og bagning derfor var ret interimistiske Definition of thought in the Definitions.net dictionary. Meaning of thought. What does thought mean? Information and translations of thought in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web The latest Tweets from Dan Jessen (@danjessen). I think he works in IT!? Dad , Gamer and web developer ⌨️. Denmar Dopamin findes især i storhjernen (CEREBRUM) og det sympatiske nervesystem. I hjernen har Dopamin betydning for fysiske og psykiske funktioner som indlæring, styring af bevægelser, stemningsleje, tankevirksomhed og hukommelse. Dopamin receptorer er en klasse af G-proteinkoblede receptorer, der er fremtrædende i centralnervesystemet (CNS) Politiken, 21. maj 2008 Igennem snart to årtier er der blevet kæmpet om fortolkningen af '68's og 70ernes politiske ungdomsoprør. Herhjemme har Weekendavisen i en længere årrække ført sin egen heroiske værdikamp, hvor borgerlige krigere som Ulrik Høj og Bent Jensen har ført korstog mod datidens venstrefløj, som må bære tunge beskyldninger og anklager fo

Forinden var jeg spændt på at se det færdige resultat - og jeg er ovenud tilfreds. Det er lige i skabet. Det er råt og meget ærligt, og det var min virkelighed - OG mit Helvede. Jeg var besat af mad - hvornår, hvorfor, hvad og hvor meget - 90% af min tankevirksomhed var MAD Translation for 'denken' using the free German-Danish dictionary by LANGENSCHEIDT -- with examples, synonyms and pronunciation

Synonym for tanke - synonymbog

Denne form for kropsliggjort tankevirksomhed, hvor kroppen, sindet og bevægelser interagerer med hinanden og smelter sammen i ét samlet tankesæt, har vi op igennem vores opvækst fået automatiseret i en sådan grad, at denne struktur er blevet til det prisme, hvorigennem vi erfarer verden og giver den mening. Hvad er et B.A.M.B.I. system Det finere og højere kan henvise til tankevirksomhed, der ikke drejer sig om dagen og vejen, om brød på bordet og tag over hovedet, om produktivitet, effektivitet og konkurrenceevne - set som lavere tankevirksomhed i denne logik - men om en anden form for berigelse, der både kommer af og giver overskud i form af glæde Martin Jørgensen Jeg har et forspring i tempo og tankevirksomhed Esprit har gennem årtier været synonym med moderigtig luksus til overkommelig pris, og fejrede i 2008 fyrre års. Hun begyndte at kravle rundt på alle fire med støvsugeren efter sig. Her følte hun sig endnu mere som en ko på græs. Nede på alle frie, nøgen, med hængende bryster og klokker der ringede ved hver bevægelse. Ud over den ydmygende følelse, krævede støvsugningen ikke megen tankevirksomhed

felt — Den Danske Ordbog - ordnet

Det interessante spørgsmål er nærmere at undersøge, i hvilken grad kognition influeres af sprog. Der har længe hersket en inklination blandt filosoffer, lingvister til at mene, at sproget determinerer menneskets tankevirksomhed - at language remains the master of man, som det udtrykkes af Heidegger (ibid.). If Gennem ti år har Viborg Kommune har som en af de første i landet tilbudt natur- og haveterapi til sygemeldte med stress. Ca. 120 stressramte viborgensere tager årligt mod tilbuddet, og i løbet af 12 uger, bliver langt de fleste klar til arbejdsmarkedet igen At indgyde falske forhåbninger hører til blandt magthaveres mest virksomme midler til pacificering og uskadeliggørelse af deres godtroende undersåtter. Særligt indenfor kristendommen (tro, håb og kærlighed) har præstestanden i århundreder benyttet sig af håbet -- om et liv efter døden, om frelse og om himmelske belønninger -- til at føre de lydigt troende bag lyset, underlægg Jeg ville tilmed blive lidt beæret over at modtage sådan en kode. Fyren må jo mene jeg også har tankevirksomhed nok til at finde frem til den skjulte kompliment. Man kunne også lave den oldschool, skrive det på en lap papir og stikke det i pigens lomme, hende den flotte i køen i Netto. Eller lægge det på dørmåtten hos den søde nabo - lighed er et grimt ord, og er jo blot et synonym for misundelse, en af de syv dødssynder. Men derudover: Danmark har fortsat førertrøjen i økonomisk lighed, så på den led er alt som det plejer

Available Synonyms, Available Antonyms Merriam-Webster

Og tankerne drejer fremover igen: når der selv [slut på side 15] nede i de - for os ubetydelige dimensioner fremtræder en sådan rigdom af liv, bevidsthed og realisation af tankevirksomhed, hvad må der så ikke også være i vor egen zone, når man gør sig den ulejlighed at se efter. Som sagt før: den lille detalje, der vikler sig ud. Evaluating Software Design Patterns — the Gang of Four patterns implemented in Java 6 A Master's Thesis By Gunni Rode Department of Computer Scienc Search the history of over 357 billion web pages on the Internet Nativitet bruges som synonym for 'den generationsvise reproduktion ' og 'det kønsbestemte forhold mellem mand og kvinde', og en eutenisktankegang følges med henblik på udspæ nding af et sikkerhedsnet under de svageste og mest udsatte i samfundet. Der udpeges en skovtursmetafor som forklaring på, hvad befrugtning er på celleplan

Remediation synonyms, remediation antonyms - FreeThesaurus

Det psykiske systems omverden er hjernen og hjerneprocesser, sanseapparat, den materielle omverden m.v. Men hjernen forbliver omverden for der psykiske system. Hjernen producerer ikke tanker, forestillinger m.v. det gør bevidsthedssystemet. Men stadigvæk gælder det at uden hjerneaktivitet ingen tankevirksomhed Vikinger er nemlig bare et andet ord for pirater og sørøvre, og derfor er det ifølge journalisten helt skævt at bruge dem som et synonym for en særlig tidsperiode i den skandinaviske historie. Der fandtes ganske rigtigt en del vikinger i Skandinavien, men det gjorde der også i Estland, Sortehavet og Marokko Han beroliger altså den del af hjernen og fjerner følelsen af angst. Hjernen bliver snydt til at tro, den ikke er bange. Det kan for eksempel foregå på den måde, at han beder den døsige, hypnotiserede klient fokusere al sin tankevirksomhed på problemet, forskrækker vedkommende igen og råber 'SLET' når han eller hun mindst venter det 7 [szerkesztés] sprængladning bursting (el. explosive) charge; (i raket) warhead. sprænglærd immensely learned, F erudite. sprængning (en -er) (se sprænge) bursting, rupture ( fx of a blood vessel), bursting; blasting, explosion, splitting; breaking open; breaking up, disruption; cracking

er jeg det du ikke i at en og har vi til på hvad med mig så for de dig der den han kan af vil var her et skal ved nu men om ja som nej min noget ham hun bare kom. Tristesse er ikke i sig en mental tilstand, men kan forårsages af specielle mentale tilstande. Tristesse kan være et synonym for understimuleret eller lignende. Synonymer til tristesse er blandt andet kedelighed og betyder noget som er unødvendigt og gentagelse som ikke fører til noget Både i det bredere samfund, som hylder den repræsentative parlamentarisme og ophøjer det til et synonym for demokrati, og på den udenoms-parlamentariske venstrefløj i Danmark, som skråsikkert har gjort konsensusmetoden til synonym for anarkisme. Jeg satser ikke på at levere den færdige og forkrommede løsning i denne artikel Bagdele (ikke et synonym til numse) ved Nomi High Chair og Nomi Baby. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om mange bagdele ved Nomi High Chair. Det lyder nærmest for godt til at være sandt, men det er det altså. Som nævnt tidligere så drillede spænderne på Nomi Baby under samlingen af stolen

populær: