Home

Myelomatose metastaser

Myelomatose - Lægehåndbogen på sundhed

Myelomatose er en alvorlig kræftsygdom i knoglemarven. Det er den næsthyppigste hæmatologiske kræftsygdom i Danmark med ca. 300 nye tilfælde om året. De fleste patienter, som får konstateret sygdommen er ældre end 60 år Spredning av kreft i bukhinnen, peritoneal karsinomatose eller peritoneale metastaser, er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i buken

Spredning av kreft i bukhinnen - Oncole

Opfølgning efter mundhulekræft. Efter endt behandling, bliver du tilbudt at gå til regelmæssig opfølgning enten på den onkologiske afdeling, hvor du fik behandlingen, eller på øre-næse-halsafdelingen i den region, du bor i Abdomen Fistulografi. Kontrol af duodenal ventrikelsonde. Kontrol af gastrostomisonde (PEG) RTG colon med enkeltkontrast. RTG colon med dobbeltkontras

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kref Nevroendokrine svulster (nevroendokrine neoplasmer, NEN) utvikles fra stamceller til hormonproduserende celler. Tidligere ble svulsttypen ofte kalt karsinoider som betyr kreftliknende Ved begrunnet mistanke om kreft sender fastlegen eller annen lege henvisning til sykehuset for videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for dette er at legen ikke kan utelukke at du har kreft eller annen alvorlig sykdom

Mundhulekræft - Kræftens Bekæmpels

  1. § 3. Helsedirektoratet. Direktoratet skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen. For å bidra til enhetlig spesialistutdanning innen allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin kan direktoratet blant annet gi anbefalinger om utarbeidelse av og innhold i utdanningsvirksomhetenes utdanningsplaner
  2. Røntgen dokumentsamlin
  3. Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp - Helsedirektorate
  4. Nevroendokrine svulster (nevroendokrine neoplasmer
  5. Pakkeforløp for kreft - helsenorge

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for

populær: