Home

Forlængelse phd ku

Graduate School of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen. The Graduate School is the largest of its kind in Denmark offering a high quality PhD programme for PhD students who wish to achieve a PhD degree at an international level and to undertake research, development and teaching assignments in the private and public sectors ph.d.-studiet skal altid udgøre mindst halv tid (50%), dvs. at den normerede studie-tid på deltid højst kan blive seks år (eksklusiv orlov). Deltidsindskrivning kan be-grundes såvel i forskningsprojektets karakter som med personlige forhold. Ansøgninger om deltid fra ph.d.-studerende ansat ved KU skal godkendes af deka-nen Udløber forlængelsesperioden, uden at afhandlingen er afleveret, vil den ph.d.-studerende få besked om, at indskrivning ophører. Der kan i særlige tilfælde, efter begrundet ansøgning til ph.d.-skolelederen, gives yderligere forlængelse i typisk op til i alt seks måneder Hvad vil det sige at være ansat som ph.d.-stipendiat. Ph.d.-uddannelsen er i Danmark en betalingsuddannelse, og du er ikke SU-berettiget. Det er derfor vigtigt, at du finder finansiering til din løn. Som ph.d.-stipendiat vil du få en tidsbegrænset ansættelse på 36 måneder, og du kan være ansat på følgende måder

PhD - University of Copenhagen - healthsciences

Funding at KU. A variety of scholarships, fellowships, and assistantships are available to graduate students through the School of Engineering, KU Graduate Studies, and outside sources including federal agencies. Prospective international students should consider looking for fellowships and scholarships offered by their country of citizenship Ph.d.-studiet i antropologi. Institut for Antropologi ved Københavns Universitet har en bred tilgang til social og kulturel antropologi, som reflekteres i de udbudte kurser og i de fortløbende forskningsaktiviteter The following persons have been designated to handle inquiries regarding the nondiscrimination policies and are the Title IX coordinators for their respective campuses: Director of the Office of Institutional Opportunity & Access, IOA@ku.edu, Room 1082, Dole Human Development Center, 1000 Sunnyside Avenue, Lawrence, KS 66045, 785-864-6414, 711. Graduate Studies at the University of Kansas prepares students to be innovators and leaders, ready to meet the demands of the academy, industry, government, and our global society How was my KU Username created? Your KU username is generated automatically without any connection to your name and without any relation to the University of Copenhagen. Where can I use my KU Username? The KU username is your digital identity at the University of Copenhagen

Karriere på KU for videnskabeligt personale. Universitetet har som mål at sikre rammer og vilkår, som fremmer samspillet mellem fri forskning og samfunds- og behovsdrevet videnskabeligt baseret innovation • Ph.d.-uddannelsen kan dog påbegyndes inden opnået kandidatgrad - jf. Tillæg til retningslinjerne for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts (4+4 ordningen). • Ph.d.-projektet ligger inden for fakultetets aktive forskningsområder, og at der kan udpeges en videnskabelig medarbejder på lektor- eller professorniveau som hovedvejleder KU offers a one-track Literature PhD and a two-track PhD in Rhetoric and Composition. In addition to the PhD programs in Literature and Rhetoric and Composition, the University of Kansas offers a PhD in Creative Writing, a rigorous program that combines creative writing and literary studies and prepares graduates for both scholarly and creative publication and teaching The KU School of Education offers graduate students from across the state, region, country, and world a variety of doctorate-level degree programs. Choose between five academic departments, at either the Ed.D. or Ph.D. level The University of Kansas is the state's flagship university and one of just 62 invited members of the prestigious Association of American Universities (AAU). We consistently earn high rankings for academics and recognition as a premier research university

Forlængelse af indskrivning af ph

 1. Generalforsamling i Dansk Selskab for Teoretisk Statistik. Dagsorden for generalforsamlingen er udsendt per email til foreningens medlemmer. I forlængelse af generalforsamlingen afholdes følgende foredrag
 2. Al terrorisme er politisk vold, men ikke al politisk vold er terrorisme. Stater og organisationer såvel som uorganiserede bander og individer anvender vold som en forlængelse af deres politik. Men hvad adskiller forskellige former for politisk vold? Er det en trussel mod sikkerheden eller en forudsætning for at opretholde den
 3. Et ph.d.-projekt baseret på et samarbejde mellem din virksomhed/offentlig institution og Roskilde Universitet er en oplagt mulighed for at tilføre din virksomhed den nyeste forskningsbaserede viden. Du får en medarbejder i virksomheden, som i tre år forsker i et område, der er højaktuelt for virksomhedens fremtidige udvikling

Finishing your PhD and planning your future career. Learn how to use the most important project management methods and instruments in order to plan the final stages of your PhD. Next available workshop is 20-21 May 2019. The course aims at PhD students who have completed minimum 2 years of their PhD study PhD Courses. As a PhD student enrolled at the Faculty of Science (SCIENCE) you must complete coursework corresponding to approx. 30 ECTS . You can participate in courses offered by the Faculty of Science, other faculties and Universities in Denmark as well as international courses The completion of a PhD from the KU School of Public Affairs and Administration requires coursework, a written examination, an oral examination and the dissertation. The PhD program is designed to provide intensive training in Public Administration three major areas or fields: foundations, a major field (also referred to as your area of. 1 Fælles regler og retningslinjer for ph.d.- uddannelse på Københavns Universitet Vedtaget den 3. november 2014 Indholds..

Hvad vil det sige at være ansat som ph

kan få en forlængelse af specialeperioden. Kapitel 2 Ikrafttrædelse § 2. Disse regler træder i kraft den 1. september 2016 og har virkning fra forårssemesteret 2017 for alle bachelor- og kandidatstuderende, der er indskrevet ved Københavns Universitet, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Alle tidligere regler om orlov ophæves med disse regler Lawrence, Kansas, 66045 aerohawk@ku.edu. Admissions Standards. Students who wish to apply for admission to Aerospace Engineering graduate program must have, as a minimum, a BSAE degree or a BS degree in a closely-related field from a university or college with a program equivalent to the KU BSAE program Gæsteforskere på Center for Kønsforskning 2015: Chris Dietz, Law & Social Justice, University of Leeds . Chris Dietz, doctoral researcher at Law & Social Justice, University of Leeds (UK), took up a three-month visiting researcher position (gæsteforskerophold) at the Center for Gender Studies (Center for Kønsforskning) in April, May and June 2015 to undertake fieldwork for his PhD thesis

KU Engineering Graduate School School of Engineerin

PhD thesis by Lars Funch Hansen, 2014 The work on the thesis was financed by the collective research project Alternative Spaces headed by Professor Esther Fihl , Centre for Comparative Cultural Studies, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen, Denmark I mit PhD-projekt udforsker jeg hverdagslivet i forskellige danske bofællesskaber, hvor jeg undersøger, hvilken betydning fællesskabet har for beboernes miljøadfærd. Med studiet ønsker jeg at bidrage til de nyere indsigter i socialvidenskabelige studier af miljøadfærd, der - modsat tidligere fokus på individets rolle og ansvar. Mit arbejde med Augustin ligger i forlængelse af min phd-afhandling om Dante der førte til bogen Beatrice i Paradiset. En rejse i Dantes værker , 2010 (den første monografi på dansk siden 1892). Et andet vigtigt forskningsfelt er retorisk kritik, det vil sige tekstanalyse af retoriske tekster, hvor jeg sammen med Marie Lund har skrevet og.

Ph.d.-studiet - Københavns Universitet - antropologi.ku.d

This Ph.D. thesis represents a major milestone in my career as a scientist and researcher. Little did I know that the decision eight years ago to enter college, to improve my knowledge in human-computer interaction, would result in a career as a scientist in computer-based cognitive rehabilitation Der optjenes 3 års lønanciennitet ved gennemførelsen af et ph.d.-forløb. Ved forlængelse af uddannelsen p.g.a. barsel eller adoption optjenes ekstra lønanciennitet svarende til overenskomstens regler i hvert tilfælde ifølge Dansk Magisterforenings fortolkning

Graduates, MD-PhD Program, University of Kansas Medical Cente

 1. I begyndelsen af det 21. århundrede er begrebet krise endnu engang centralt i Europa og årtierne der omspænder årtusindskiftet har budt på både radikale og originale måder at konfrontere det, der fra et europæisk perspektiv fremstår som en mangefaceteret global krise
 2. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) Vis søgemuligheder. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenska
 3. Sune Precht Reeh, der for tiden er postdoc ved Massachusetts Institute of Technology, har fået en ekstra Sapere Aude-bevilling fra Det Frie Forskningsråd

indebærer en forestilling om individet som ansvarlig for egen sundhed. I forlængelse heraf anskues træning ofte som et effektivt middel til at opnå en tilstrækkelig fysisk aktiv sund livsstil fri for sygdom. Alligevel beretter mindre end hver fjerde danske kvinde, at hun træner tilstrækkeligt til a Martin Glaz Serup, University of Copenhagen, Department of Arts and Cultural Studies, Department Member. Studies Poetry, Conceptual Poetry, and Danish Literature PhD scholarship in Arctic politics at Department of Political Science, University of Copenhagen. The Department of Political Science at the University of Copenhagen invites applications for a PhD Ph.d.-afhandlingen udgives af IFP/KU. IFP/KU og DK/KK har ret til alle data samt det udgivne materiale. 5 § 5: PhD-Uddannelsen PhD-uddannelsen gennemføres i henhold til reglerne fastsat i Ph.d.-bekendtgørelsen af 8. marts 2002 og PhD studieordningen ved Institut for Psykologi Our Lady of Soufanieh - Modeling Sainthood in Contemporary Damascus. PhD Thesis by Andreas Bandak, 2012 . Main supervisor: Professor dr.phil. Esther Fihl, Centre for Comparative Cultural Studies, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhage

Jelena Bundalovic, University of Copenhagen, Department of Media, Cognition and Communication, Graduate Student. Studies Gender and Sexuality Studies, Philosophy of Mind, and History of Philosophy I forlængelse af dette vil begrebet 'det prekære arbejde', som har fået fornyet aktualitet ikke mindst gennem Guy Standings bøger, blive taget op og behandlet med inspiration fra Hegels særlige helhedstænkning. Strukturel Dialektik-seminarerne afholdes af Selskab for Dialektisk Etnologi og Centre for State and Life-mode Analysi

en phd i filosofi. Det gør det ikke rigtigt Det har betydet noget, at jeg har undervist i løbet af mit studie, da evner derud i kommer til hjælp engang i mellem. Primært har det dog ikke den store relevans. Er arbejdsløs Falder i direkte forlængelse af tidligere jobs og andre uddannelser Fire er emnemæssigt relateret, ét er ikke Godt Godt bidrage til at håndtere en række aktuelle sikkerhedsproblematikker. I forlængelse af denne udvikling blev NATO's Green Defence Framework præsenteret i 2014, hvorved der er blevet skabt et solidt grundlag for samarbejde indenfor NATO omkring udviklingen og brugen af grønne løsninger indenfor det militære område

Homepage Graduate Studie

 1. Resume af Line Natascha Larsens ph.d. afhandling: Afhandlingen undersøger grønlandske familiers forståelser af trivsel og hvilke udfordringer og støttende forhold, der ligger til grund herfor. Afhandlingen undersøger i forlængelse heraf hvordan den viden, der genereres, kan omsættes til lokale indsatser og praksisser, designet til at.
 2. Ved ultralydsscanning kan man vurdere hjerteklappens udseende og hjertekamrenes størrelse, hvilket har betydning for hjertefunktionen. Tidlige forandringer består i fortykkelse og forlængelse af hjerteklappen så klappens flige buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer. Dette kaldes mitralprolaps
 3. Fudan University Int'l Summer Session 2017 . You are here. Home » Events & News » Events & New
 4. Møde i Netværk for Sprog-ph.d.er under temaet Undervisning 26. november 2015 kl. 17:01 Maja Bødtcher-Hansen fra KUA's universitetspædagogiske enhed, TEACH, kommer og fortæller om hvilke kompetencer og forventninger de unge, sprøde studerende kommer med når de begynder på universitetet, og hvordan vi bedst kan ramme dem med vores.
 5. I perioden 2003-2010 havde KU en stigning i optag fra 272 ph.d.-studerende til 933 ph.d.-studerende. I 2015 optog KU 891 ph.d.-studerende. Udviklingen er primært sket på NAT og SUND. Overgangstiden fra fuldført kandidatgrad til påbegyndelse af ph.d.-uddannelse varierer mellem hovedområder, hvor TEK har den kortest

Danmarks Tekniske Universitet er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og. I forlængelse heraf analyseres 4. og 5. hvidvaskdirektiv med henblik på at undersøge, hvordan og på hvilken baggrund lovgiver har inddraget kryptovaluta i reguleringen, samt vurdere, om den gennemførte regulering forebygger anvendelse af kryptovaluta til hvidvask Projektet løber over 6 år med mulighed for forlængelse. Marlene Wind leder den del af projektet som handler om den nationale politiske legitimering af internationale domstole. Endeligt deltager Marlene Wind aktivt i den danske EU-debat og bruges ofte som EU-ekspert i forskellige medier, ligesom hun i øvrigt er klummeskribent for Politiken Tønder, Lars, 2015. Political Theory and the Sensorium. Political Theory. Abstract. Political theory has for the past ten years or so witnessed a growing interest in the relationship between the sensorium and politics.[i] Spurred by a variety of reasons, including insights from other fields such as neuroscience and new media studies, the interest expands on a number of previous developments.

3 3 3 stk. 1. Ansættelsesprocedure 3: Den PhD studerendes ansættelse Den PhD-studerende udvælges efter følgende procedure: a) Stipendiet opslås og annonceres i enighed mellem kontraktens parter, og der indhentes ansøgninger med en frist af ikke mindre end 6 uger fra opslagets offentliggørelse b) Der nedsættes et fagkyndigt udvalg under IFP/KU som udpeger de kvalificerede ansøgere som. ku - science - plen Frederiksberg C Department of Plant and Environmental Sciences, Faculty of Science at University of Copenhagen is offering a PhD scholarship in Plant Molecular Biology commencing 1 August 2019 or as soon as possible thereafter

Hvis du gerne vil være forsker, kan du søge en 3-årig ph.d.-uddannelse, når du har afsluttet din kandidatuddannelse. Du søger en ph.d.-uddannelse via opslag fra bl.a. universiteterne og forskningsrådene. Der er få pladser, og du søger på baggrund af dine videnskabelige kvalifikationer og en projektbeskrivelse Lene arbejdede som studerende sideløbende ved Frilandsmuseets skolestue, og engagementet i det museale fortsatte i hendes ph.d.-projekt om livshistorie og livsaldre, der blev udarbejdet på et stipendium ved Nationalmuseet. Omdrejningspunktet i Lenes arbejde var ikke mindst sammenhængen mellem krop, alder og den materielle kultur

KU Logi

Mobning og hån er hverdag blandt læger og sygeplejersker Læger og sygeplejersker håner, driller og mobber hinanden, og det går ud over både arbejdsglæde, trivsel og den faglige kvalitet og udvikling Behandlingen af denne patientgruppe er i dag ofte utilstrækkelig, men nu peger en ny ph.d.-afhandling på nye muligheder for målrettet behandling af disse psykiske lidelser. Gritt Overbeck forsvarer sin ph.d.-afhandling om implementering af collaborative care i Danmark fredag den 1. december kl. 13.00 på Center for Sundhed og Samfund. Læs mer 31. maj 2018. Stilling ledig som centeradministrator/ specialkonsulent ved CMEC. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima søger snarest en centeradministrator BEK nr 1039 af 27/08/2013 - Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) - Uddannelses- og Forskningsministerie Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske forandringer af ferske fjerkræprodukter Formålet at identificere faktorer der nedsæ;tter holdbarheden af ferske kyllinger

Karriere på KU for videnskabeligt personale - Københavns

Overview Ph.D. Department of Englis

Lundbeckfonden uddeler en bevilling på 24 millioner kroner til centret Research Initiative on Brain Barriers and Drug Delivery. Bevillingen skal forskerne bruge til at fortsætte deres forskning i blod-hjerne-barrierens mekanismer og udviklingen af nye molekyler vægttab. En simpel blodprøve kan afgøre, hvilken kosttype man skal spise, hvis man ønsker at tabe sig eller vedligeholde et vægttab. Det viser helt nye undersøgelser udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet News from the Department of Economics, University of Copenhagen

Karen Blixens Plads 8, Bygning: 15B-2-22. 2300 København S. roer@hum.ku.dk; http://www.mef.ku.dk/ Telefon: +45 35 32 94 32 Præsentation; CV Publikatione Følgende seminar kan ses i forlængelse af det seminar Arne Hessenbruch holdt på Medicnsk Museion i september 2004 (se også hans artikel i Årsskrift for Medicinsk Museion, 2005). Den generelle problemstilling med udgangspunkt i Nowotny mfl. er i høj grad relevant også for den biomedicinske vidensproduktion Arne Hessenbruch, Science and. Centerberetning 2010 for Skov & Landskab Bilag A18 - Side 3 af 6 3 Status i forhold til de faglige og organisatoriske mål, som blev opstillet i ansøgningen: REFOLANA vigtigste formål har været at styrke miljøet omkring forskeruddannelse indenfo Fudan University Int'l Summer Session 2017 . You are here. Home » Events & New

Doctorate Program Options KU School of Educatio

Oversigt over ph.d.-stipendier i uddannelsesforskning 2016 . (KU/UCC) Projektets formål er at udvikle ny viden om, hvordan man styr- for ledelsesarbejdet og. Ansøgning om forlængelse af indskrivningsperioden pga. ovenstående er kun relevant for ph.d.-studerende, der IKKE er ansat som ph.d.-stipendiat på AAU (privatister og ErhvervsPhD). Ansøgning om forlængelse stiles til ph.d.-skolen vedlagt ansættelsesstedets bekræftelse på, at orlov har været afholdt Der gives forskellige former for mundtlig feedback i løbet af kurset samt i forbindelse med den afsluttende eksamen. I løbet af kurset vil der i forlængelse af de studerendes mundtlige oplæg blive igangsat peerfeedback samt feedback fra underviseren. Der vil blive arrangeret en prøveeksamen og en spørgetime den sidste undervisningsgang

Welcome to the University of Kansas The University of Kansa

Oversigt over ph.d.-stipendier i uddannelsesforskning 2015 . (KU/UCS) Gennem et effektstudie med 3 trænings- og 1 kontrolgruppe Projektet vil i forlængelse. Der er tale om en 2-årig ansættelse med mulighed for forlængelse. Kardiologisk Stamcellecenter udvikler og producerer forsøgslægemidler til avanceret terapi indeholdende mesenkymale stromale celler fra fedtvæv. Vores GMP produktionsapparat benytter nyeste teknologi indenfor stamcelleproduktion Går du på en videregående uddannelse, der er godkendt til SU, kan du søge SU, der er opdelt i et klippekort. Ud over de generelle betingelser skal du og din uddannelse opfylde nogle særlige betingelser, for at du kan få SU til en videregående uddannelse Students Corner har tidligere fokuseret på spørgsmålet om, hvorvidt man skal tage et udlandsophold i forbindelse med sin ph.d. eller om det bedre kan betale sig at blive i sit danske laboratorium og arbejde videre på det man er i gang med. Der er ingen tvivl om, at de respektive ph.d. studienævn gerne ser, at man tager af sted 18. februar 2016, kl. 14:00-16:00 Colloquium Sound & Sensory Studies. Be it sound art-pieces, academic articles, blogposts or a PhD-treatment, an artistic research proposal: in this biweekly research colloquium we immerse ourselves in discussing new approaches to sound studies

Doctor of Philosophy in Business School of Busines

Pr. 15. november 2017 søger CISU et nyt medlem fra en større ikke-ansøgningsberettiget organisation eller en relevant faglig institution til Bevillingsudvalget for CISUs puljer.Som medlem af Bevillingsudvalget får man mulighed for faglig læring og sparring med de øvrige medlemmer i udvalget samt de fire bevillingskonsulenter Search among researches of University of Copenhagen. Documents. Fallos og finanskrisen - eller hvorfor Stein Bagger er en senkapitalistisk Urfade

Academics The University of Kansa

Danmark skal være en aktiv spiller på den internationale scene. Det slår den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fast med syvtømmersøm tegiplanen ligger endvidere i naturlig forlængelse af KU's overordnede strategi Destination 2012, der også danner grundlag for disponeringen af strategiplanens mål og indsatsområder. Det overordnede mål med strategien er at realisere fakultetets vision. Dette skal bl.a. vise si

ter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Draft Partnership Agreement Kompensationsstruktur for udsendelse til SDC Fordelingsnøgle for universiteternes bidrag til SDC 2010-2011 Brev fra videnskabsministeren af 26. august trk@adm.ku.dk www.ku.dk REF: TRK I forlængelse af bestyrelsens beslutning på mødet den 9. september 2008 o Anna Ilsøe of University of Copenhagen, Copenhagen | Read 29 publications, and contact Anna Ilsøe on ResearchGate, the professional network for scientists Tiltrædelsesforelæsning og reception for Lone Schmidt. 1. april 2017 tiltrådte Lone Schmidt som professor mso, fredag d. 2. juni 2017 kl. 14.00, er der Finn Hansson of Copenhagen Business School, Copenhagen | Read 30 publications, and contact Finn Hansson on ResearchGate, the professional network for scientists Search among researches of University of Copenhagen. Key role for Denmark in major European project on responsible conduct of studies and researc

Først og fremmest giver faget de studerende mulighed for faglig fordybelse inden for et selvvalgt juridisk område med samtidig mulighed for at formidle den opnåede faglige specialviden til en bredere kreds også uden for universitetet og eksamenssituationen Her er historien om, hvad der skete, da den stormombruste unge litteraturkritiker Mette Høeg i foråret afbrød sin ph.d. på Københavns Universitet i utide. Måske er det en advarende fortælling om et studieforløb, som får lov at køre af sporet, eller måske er det en beretning om at stikke en kæp i den helt forkerte akademiske tue Forskning og udvikling - job-i-staten.dk evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for fully funded PhD. ph.d.-studerende kan vælge at forblive indskrevet på ph.d.-uddannelsen og færdiggøre sin afhandling. Bevarer sine rettigheder som ph.d.-studerende, men er ikke ansat. 13 Økonomisk støtte til miljøskift • Lovkrav i ph.d.-bekendtgørelsen, § 7, stk. 2: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske Department of Science and Environment, Roskilde University, invites applications for a position as Ph.D. student of Physics from August 1 or soon thereafter. The position is for a period of three years. Description of the Ph.D. project The project fo..

Nu kender jeg kun til KU (+ tidligere DFU) og så DTU. Og her er der ofte allerede sat navn på kandidaten til et Ph.D stipendiat, fordi de projekter der er ofte er en forlængelse af et allerede specialeprojekt Center for Person-Praksis-Udvikling og Kultur. PPUK. Centre for Cultural Practice and Children's Development . Center for Person-Praksis-Udvikling og Kultur (PPUK) er rettet mod udforskning af karakteristika ved forskellige aldersgruppers og personers sociale situation og mod at skabe udviklingsmuligheder gennem innovation i institutionelle praksissammenhæng kan søge forlængelse af et forskningslektorat, men at nuværende forsk-ningslektorer kan søge på lige fod med andre ved de kommende op-slagsrunder. Ulla Wewer spurgte, hvordan man strategisk kan løfte udvalgte specia-ler, hvor der ikke tildeles forskningslektorater fra puljen, f.eks. ved so Inquiries about the position can be made to Prof Tom Gilbert (tgilbert (at) snm.ku.dk) The position will start as soon after 1st August 2019 as possible. The University wishes our staff to reflect the diversity of society and thus welcomes applications from all qualified candidates regardless of personal background This PhD thesis is based on three original studies, discussing aspects of dynamical and physical observations of Near-Earth Asteroids (NEAs). The scope of the ex-aminations is that where the study of the smallest asteroids is important for our understanding ofasteroids in general, the small asteroids are difficult toobserve, an Phd-afhandling til CBS. I forlængelse af historierne om den fra Fyns Stiftstidende, Torsten Cilleborg, Ugeavisen, Anders Lund Madsens podcast samt andre medier så berømte havnekat fra Lyø kan jeg lige tilføje en sandfærdig historie: Dengang for ca 10-15 år siden, da Rasmus havde pølsevognen på havnen, var havnekatten i fuld vigør

populær: