Home

Stemmelæber anatomi

Oven for stemmelæberne findes et par slimhindefolder, de falske stemmelæber (plicae vestibulares), hvori findes kirtler, hvis sekret fugter de ægte stemmelæber. De falske stemmelæber kan hos mennesket kun frembringe en hæs lyd; hos kattedyr frembringer de spindelyden Anatomy (Greek anatomē, dissection) is the branch of biology concerned with the study of the structure of organisms and their parts. Anatomy is a branch of natural science which deals with the structural organization of living things stemmelæber, to modstillede, slimhindebeklædte kamme i struben, formet over to bindevævsstrenge, ligamenta vocalia (stemmebånd). Stemmelæbernes længde og spænding reguleres af mange små muskler, hvorved de kan frembringe de mangfoldigt varierede, overtonerige klange, der kendetegner menneskestemmen, når de sættes i svingninger af luftstrømmen fra lungerne Anatomi og Fysiologi > 4. Larynx > Flashcards Flashcards in 4. Glottis kan blive større eller mindre alt afhængig af om vi har åbent eller lukket stemmelæber

What is Anatomy and Who are Anatomists? Anatomy is the study of the structure of living things. Anatomist is a broad term to describe someone who studies, researches, or teaches in the anatomical sciences. This anatomy could be of animals, or humans, or even plants. Anatomists study cells, molecules, and whole organisms as large as whales Ved sine bugtninger får den overfladen til at bevæge sig. Derved kan slimhinden få kontakt med nye dele af indholdet i lumen; det vil f. eks. spille en rolle i tarmen under resorption

strube Gyldendal - Den Store Dansk

braner de falske stemmelæber og de ægte stemmelæber. Funktion: Strubehovedet er passagen mellem de øvre luftveje og de nedre luftveje. Dets bredde justeres for at kontrollere åndingen og beskytte pas-sagen. Stemmelæberne danner lydene når vi taler. Strubelåget står helt åbent når vi indånder og indsnævres, når vi ånder ud STEMMELÆBER. LUFTRØR (TRACHEA) Fører luften ind til lungerne. Det er 11 cm lange rør holdes åbent af C-formede bruskinge, som beskytter mod trykket fra de omgivende organer. RIBBEN 12 par ribben krummer sig omkring brysthulen og beskytter indre organer såsom hjerte og lunger mod fysiske skade. RIBBENMUSKLE Stemmelæber adduceres. Pharynxmusklerne presser føden ned gennem pharynx. Fra oropharynx til laryngopharynx lægges epiglottis ned over aditus, som også trækkes op under synkningen, hvilket man let kan palpere.Til sidst vil m. cricopharyngeus reflektorisk afslappes, så føden kan passere over i oesophagus Det er vigtigt at få polyp / ødem på stemmelæberne fjernet, da der er en risiko for, at de med tiden kan tiltage i størrelse, hvorved stemmen bliver dybere, og i enkelte tilfælde kan de udvikle sig til kræft In this episode of eOrthopodTV, orthopaedic surgeon Randale C. Sechrest, MD narrates an animated tutorial on the basic anatomy of the shoulder

Træder ind i recessus piriformis og danner plica nervus laryngeus (1). Innervering Slimhinde i larynx: kranielt for stemmelæber Laryngopharynx Ramus Externus (S.V.E. Nucleus Ambiguus) Forløb og innervation Løber til m. cricothyroidea som den innerverer motorisk 2 Start studying Larynx fysiologi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Søger du en bevægelig og forstørret strubemodel med stemmelæber, er denne ideel. Modellen er produceret i SOMSO-plast af producenten SOMSO, der er verdenskendt for meget høj kvalitet. Det betyder kvalitetsmaterialer, sans for nøjagtighed og lang levetid. Strubemodellen vejer 1,5 kg og måler 18 x 18 x 33 cm (længde x bredde x højde) Anatomy is the study of the bodies of people and other animals. Anatomy is the study of the inside of the body and outside the body. Anatomy notes the position and structure of organs such as muscles, glands and bones. A person who studies anatomy is an anatomist. The history of anatomy dates back to 1600 BC when Egyptians bega Klinisk set er kan modellens anvendes til forståelse af forskellige sygdomme og lignende i struben, men den er udviklet til stemme- og sangundervisning samt læren om strubens anatomi og bevægelser

Anatomy - Wikipedi

Pensum modul 1.3 Uge 1: øvre luftveje Forelæsning: Øvre luftveje og thorax Redegøre for brystkassens hovedstrukturer, inkl. Brysthulen, mediastinum og diaphragma Lungerne, hjertet, lungesækkene (pleura), mediastinum, perikardiehulen, (ribben), (brystben - sternum) Redegøre for anatomi af næse, pharynx, larynx og hovedets hulrum (+nasopharyx og oropharynx) Næse: Dansk Latin Den ydre. Hvis en af de ægte stemmelæber er immobil, kan det skyldes at n. laryngeus recurrens er påvirket. Anatomi. Sharing is caring. Betegnelse for de ægte stemmelæber Ramus internus går gennem membrana thyroidea og innerverer slimhinden ned til de ægte stemmelæber. Ramus externus løber udvendigt på skjoldbrusken for at ende i m. cricothyroideus som den innerverer motorisk

Study Larynx & Trachea flashcards from 's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Træning basal og avanceret luftvejshåndtering af 3 mdr. gammelt barn. Realistisk anatomi med tunge, oropharynx, epiglottis, larynx, stemmelæber, trachea. Maske ventilation, Sellick manøvre. Oral og nasal anlæggelse af LMA. Tilbehør: Lubricant spray lægen. Stemmeforandringer gennem puberteten forårsages af store ændringer i strubens anatomi i sammenhæng med udviklingen af andre sekundære kønskarakteristikker. Mandens stemmelæber bliver i denne periode indtil 60% længere; udvikler sig 4 til 11 mm, mens kvinders stemmelæber forlænges fra 1,5 indtil 4 mm eller så meget som 34% Laerdal Barne Luftvejs Håndterings Træner, er anatomisk konstrueret til at simulere et 3 måneder gammelt barn. Der kan trænes basale og avancerede luftvejsfærdigheder

3 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 8 Side 3 af 6 5. Beskriv hvilke strukturer plicae vestibularia spænder sig imellem Plicae vestibularia, de falske stemmelæber, strækker sig fra bagsiden af cartilago thyroidea fortil og til den anterolaterale flade på cartilagines arytenoideus bagtil Noter i patologisk anatomi . Glottisk, sidder på ægte stemmelæber, tidlige symptomer i form af hæshed. Derfor god prognose og sjældne metastaser

stemmelæber Gyldendal - Den Store Dansk

 1. Strubelåget. Når man trækker vejret, passerer indåndingsluften struben på vej ned til luftrøret. Strubehovedet har en lukkefunktion, kaldet strubelåget, der gør, at man kan spise og drikke uden at få noget i luftrøret, dvs. 'i den gale hals'
 2. Svælget ‐ppyharynx Et rør, der forbinder næsehulen og munden med spiserøret (oesophagus) og struben (larynx) FbidlForbindelse mellem de to systemer
 3. Hoste er kroppens naturlige reaktion på irritanter i luftvejene, men kan også opstå pga. forskellige sygdomme og tilstande. Som udgangspunkt bør man ikke undertrykke hoste for meget, da hosten netop er en del af kroppens naturlige forsvar mod irritanter i luftvejene
 4. Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Medicin er den hyppigste årsag til xerostomi (subjektiv fornemmelse af mundtørhed), nedsat spytsekretion og ændret sammensætning af spyttet1,2. Endvidere kan polyfarmaci forstærke følelsen af mundtørhed og graden af nedsat spytsekretion3,4.

Stemmelæber: Funktionen er indskrænket hvis der kommer luft ud, når patienten er bedt om at holde vejret eller holde vejret og presse, eller hvis patienten ikke kan udføre øvelserne. Ikke muligt betyder at patienten ikke kan følge opfordringen enten pga. mekaniske årsager, manglende koordination eller kognitive årsager Træning af basal og avanceret luftvejshåndtering af neonatale. Realistisk anatomi med tunge, oropharynx, epiglottis, larynx, stemmelæber, trachea. Maskeventilation, Sellick manøvre. Oral og nasal ventilation. Anlæggelse af LMA. Tilbehør: Lubricant spra Ved hjælp af teknikker som strohbass, mongolsk/tuvinsk kargyraa, tibetansk strubesang m.m. kan oplevelsen af klangen forskydes ét eller flere led ned i undertonerækken. Hvis man tager afsæt fra A=110 Hz, sættes falske stemmelæber og andre dele af den orale anatomi i svingninger i halv frekvens (A1=55 Hz) Anatomi efs.dysfagi@gmail.com Svælgetsbagvæg Strubelåg Tungeroden Stemmelæber Luftrøret. Workshop Dysfagi ERGO 18 FEES protokoller •FEES er comprehensiv

forkorter stemmelæber --> dybere stemme. hvad sker der ved dobbeltsidig læsion af n. laryngeus reccurens? alle larynxmuskler pånær m. cricothyroideus lammes. Forløbet af den akutte betændelse i strubehovedet er meget forskelligt hos voksne og børn. Voksne får hæs stemme og ondt i halsen, mens sygdommen hos børn giver falsk strubehoste, der kan være mere alvorlig pga. problemer med at få luft I bogen beskrives sang som en fysisk udfoldelse, der også kræver fysisk opvarmning for at sikre et godt resultat fra allerførste ansats. Men opvarmning kan være meget mere end en fysisk forberedelse af stemmelæber og mellemgulv Bare sig hvad du vil have undersøgt Neuroendocrine tumorer 111 In-octreotid PET-skanning 18 F-fluordeoxyglukose, 18 F-fluorid, 18 F-cholin, 68 Ga-forbindelser Thyroidea, parathyroidea 99m Tc-Pertechnetat, 131 I, 99m Tc-Sestamib

Anatomi 2. Det respiratoriske system 3. Det fonatoriske system 4. Det resonatoriske system (ganen) Det fonatoriske (lydlige) system ( stemmelæber. Estill Voice Training - Kurser - efteråret 2014 by Klaus Møller Voice Studio | This newsletter was created with Smore, an online tool for creating beautiful newsletters for educators, nonprofits, businesses and mor Look // See // Do Studieteknik Anatomi, Embryologi & Neurofysiologi 3. Semester Medicin ved KU www.LookSeeDo.dk Indledning • Dette kompendium er en samling af noter fra en række forskellige kilder Der anvendes et fiberskop med et kamera placeret på enden af skopet. Den føres ind gennem næsekaviteten, under concha inferior og gennem choanalåbningen og ned langs svælget hvor de ægte stemmelæber kan præsenteres. Indgang til oesophagus ligger posteriort i svælget. Undersøgelse af ydre hals og gl. thyroide

og computer, så man kan vurdere strubelåg, stemmelæber og luftrør. Der vurderes på forholdene nede i svælget; bl.a. hvordan dit spyt synkes, hvordan du beskytter dine luftveje og stemmelæbernes anatomi og funktion. Derudover kan der afprøves forskellige konsistenser af mad og drikke, hvis det vurderes sikkert at afprøve Hvis man tager afsæt fra A=110 Hz, sættes falske stemmelæber og andre dele af den orale anatomi i svingninger i halv frekvens (A 1 =55 Hz). I langt de fleste tilfælde vil forskydningen netop være ét trin - en oktav - ned i undertonerækken, men det er muligt at frembringe de første syv elementer af undertonerækken Talens anatomi og fysiologi hvad sker der når vi taler? Taleprocessen begynder med, at vi har en intention om at ville kommunikere noget, igangsat af tanker, følelser eller ydre hændelser. I hjernen går der en tankemæssig og sproglig proces i gang med at finde og sammensætte ord, der kan udtrykke det, vi har til hensigt - vanskelig anatomi (adipositas, kort hals, stiv nakke, stor struma, trakealdeviation etc) - nærhed til operations- eller brandsår - høj ICP - ustabil cirkulation - tidligere stråleterapi af hals- og nakkeregion Der eksisterer ingen randomiserede undersøgelser om indikationer eller kontraindikationer for PDT

4. Larynx Flashcards by Brainscap

anatomi. læren om kroppens opbygning . ansatsrør. alle rum ovenfor glottis, som hjælper med til stemmedannelsen . apopleksi. slagtilfælde . apraksi. manglende evne eller forstyrrelse i valg og kronologisk rækkefølge af bevægelser og handlinger stemmelæber. ligamentum vocale; elastisk bånd, som består af slimhinde, bindevæv og muskler stemmestyrke. kan være for svag til let at kunne høres eller så kraftig at det er ubehageligt. stroboskopi. undersøgelsesmetode, som synliggør svingningsopførsel/forholdet mellem stemmelæbern fortæller, hvor vigtigt det er at informere om anatomi, fysiologi og indgrebets art, gerne inden trakeostomien finder sted. Kanylen er en del af mig. Det er også et problem at gå med briller og høreapparat. Det regner, så kan man ikke se, så skal man tørre briller, og høreapparaterne duer ikke, de hyler ind i øret

Talens anatomi og fysiologi - hvad sker der når vi taler? Taleprocessen begynder med, at vi har en intention om at ville kommunikere noget, igangsat af tanker, følelser eller ydre hændelser. I hjernen går der en tankemæssig og sproglig proces i gang med at finde og sammensætte ord, der kan udtrykke det, vi har til hensigt Formanterne er et resultat af ansatsrørets akustiske egenskaber, bl.a. dets længde, ca. 16,9 cm (mænd)/ 14,1 cm (kvinder) fra stemmelæber til læber. Det er naturligvis en forenkling at beskrive vokallydene som et resultat af bare to frekvenser, men i flere tilfælde kan man faktisk ved hjælp af to sinustoner i påfaldende grad illudere. Definition og årsager. En tumor er en unormal vækst eller masse af væv, der kan være enten god- eller ondartet. I strubehovedet vil en tumor ofte betyde, at man bliver hæs Anatomi, læren om legemets bygning. Angina, egentlig betyder det sammensnøring, men bruges ofte om halsbetændelse. Angina pectoris, stenokardi, brystkrampe, hjertekrampe: anfaldvis, knugende smerter, typisk bag brystbenet, som følge af kortvarigt svigt af blodforsyningen til hjertemuskulaturen. Angiom, blodkarsvulst (ofte i ansigtet)

lukkede stemmelæber (Valsalva). Andre genkender over tid, hvordan SVT opstår og har mere eller mindre bevidst indrettet hverdagen sådan, at de undgår de udløsende faktorer. SVT dækker over for-skellige mekanismer for rytmeforstyrrelse i hjertet SVT skyldes ofte en strømsløjfe der involverer den elektriske overgan Det er også karakteristisk, at alle skolebørn lærer om Keplers tredje planetlov*, men den tænkning, der førte frem til forståelsen af den, har vi end ikke et ord for på dansk, og mange matematisk og fysisk indstillede mennesker rynker på næsen ad metodikken

What is Anatomy - American Association of Anatomists

Background Benign masseter muscle hypertrophy is an uncommon clinical phenomenon of uncertain aetiology which is characterised by a soft swelling near the angle of the mandible Delvis lammelse af de såkaldte stemmelæber: Hos visse brachycephale hunde ses en delvis lammelse af stemmelæberne, hvilket vil give kroniske problemer med lufttilførslen ned til luftrøret. Den delvise lammelse kan omfatte den ene side eller begge sider af svælget og er individuel i omfang fra hund til hund STEMMENS RESONANS. Abstract Vocal resonance is often described in terms of subjective sensations and colorful descriptions. The purpose of this study is to investigate 1) the published literature. En person har måske oplevet, at han har sunget dårligere efter at have drukket et glas koldt vand. Og det er fair nok. Men der er langt derfra og så til at konkludere, at koldt vand er farligt for stemmen for alle. Andre myter opstår måske som følge af manglende viden om anatomi Som følge af længere stemmelæber er mænds talestemmer typisk dybere end kvinders og ligger som regel i området 60-200 svingninger pr. sekund (hertz, Hz). Kvinders stemmeleje findes typisk i området 120-350 Hz. Til sammenligning svinger det høje C med 1.047 Hz

Lektion 1: Slimhindens opbygning Præsentationer

Fysioterapeuten demonstrerer og instruerer patienten i stødeteknik. Patienten instrueres i at ånde kraftigt ud med åben mund og stemmelæber. Stødningen gentages maksimalt 5-6 gange efterfulgt af host. Hvis patienten benytter PEP, instrueres patienten i at tage 1-2 dybe vejrtrækninger inden PEP-behandlingen genoptages Dag 2 efter knæoperation Det har ikke været nogen hemmelighed, at jeg var skadet. Og kom da af yoga? Ja og nej, for ustabiliteten har været i min brusk i 20 år og generet mig uanset hvilke fysiske udfoldelser, jeg har lavet

Anatomi (personens anatomiske statur) Legemets position I opret kropsstilling bliver tyngdekraften en inspirationskraft I liggende kropsstilling bliver tyngdekraften en ekspirationskraft I liggende kropsstilling presser de abdominale viscera opad -> mindre plads til luf

Anatomiske næsemodeller og anatomi om lugtesanse

skal det derfor være i tæt kontakt med kroppen, og effekten er mindre, hvis det indåndes end gives intravenøst. Virkemåde og dosering BTX er et polypeptid med en tung og en let kæde, som er bun Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. 120 forskere fra mere end 20 lande samt 60 videnskabelige medarbejdere forsker i epidemiologi og biologisk grundforskning STEMMELÆBER. Noget ikke før hørt og set? Det skulle da være de film, som Operaens øre-næse-, halsspecialist Sven Prytz har optaget af Paevatalus stemmebånd - ifølge Paevatalu en ublid aktion, som han dog på stedet er i stand til at supplere med at synge 'Champagnearien', mens vi iagttager hans stemmelæbers krumspring på storskærm

Øre, nære og hals anatomi

Line Nyvang Warming har regnet sig frem til, at en kvindelig lærers stemmelæber rører hinanden cirka tre millioner gange i løbet af en arbejdsdag, en mandlig lærers slår sammen 1,5 mio. Såfremt der fremkommer blot ét homozygot recessivt afkom, er det ukendte individ heterozygot. anatomi, læren om organismernes indre opbygning. androgener, fællesbetegnelse for 3hormoner der virker som det hanlige kønshormon 3testosteron. anencephali, medfødt misdannelse med delvis eller fuldstændig mangel på hjerne. 1 Anatomi og fysiologi (2) De intermediale og superficiale lag er smidige og glider henover det dybe lag, som er fastbundet til musklen. Smidigheden er nødvendig for god fonation, men kan ødelægges af fx stift arvæv YouTube-kanalen Auralnats sætter fokus skabelonen med en ny parodi, der nedbryder blockbuster-trailerens anatomi på lidt under to minutter. Det begynder selvfølgelig med en lang tone og en række etablerende indstillinger, som filmens altdominerende helt kan snakke hen over, mens han eller hun introducerer filmens (ofte) lidet originale plot

Hvordan fungerer vores stemme? Illvid

Search the history of over 357 billion web pages on the Internet anatomi animalsk stemmebånd / stemmelæber / stemmespalten stenfrugt stereosyn steril sterilisation. Randregister/falset Randregisterfunktionen er relateret til længdespændingen og tynde, spændte stemmelæber. Randregistret kan produceres over det meste af stemmeomfanget. Mandens randregister kaldes ofte falset. Det har ikke den samme tæthed og bæredygtige over­toner som kvindens randregister Fremskridt inden for patologien bragte ikke direkte mere viden til det lægelige behandlingsarsenal. Baillie sagde fx: Jeg ved måske bedre end nogen anden på baggrund af min viden om anatomi, hvordan jeg skal opdage sygdom, men når det er sket, ved jeg ikke bedre end nogen anden, hvordan jeg skal helbrede den (Porter p. 266) Temperaturregulering, Hold F-18-1, Stinne Tlf. 21517806 (Sygepleje (Hvilke: Temperaturregulering, Hold F-18-1, Stinne Tlf. 21517806, Baggrundsspørgsmål: Hvilke konsekvenser kan det have for kroppen hvis temperaturen er uden for normalområdet? , Forgrundsspørgsmål: , Hvilke komplikationer kan der forekomme ved behandling af en febril patient, i forhold til en hypoterm patient.

Direkte laryngoskopi for retraktion af tube til cuff umiddelbart under stemmelæber samt for at sikre mulighed for reintubation. Patienten suges i mund og svælg. Herefter trækkes tuben tilbage til umiddelbart under stemmelæberne. Når tuben er trukket kan den enten fikseres på ny eller støttes af 1 person. Patienten præoxygenere Hvilken del af en drengs anatomi er det helt præcis, man skal skære bort for at skabe en kastrat, sådan som de tilbad dem i 1700-tallet? Hvad er en moderne kontratenor, og hvordan bærer han sig ad med at synge kastratroller, når han - himlen være lovet - ikke er kastreret? Hvad bestiller operainstruktøren og scenografen Forside Kompendium i basal humanbiologi Medicin, KU, 1. semester Af Sebastian von Huth, stud.med. Anvendt materiale: - Hole's Essentials of Human Anatomy and Physiology, Shier et al - Gyldendals Medicinsk Ordbog, Lindskog et al - Forelæsninger v. forårssemesteret 2006 Kendskab til anatomi/landmarks og teknik, samt gentagen færdighedstræning er afgørende for at sikre, at proceduren bliver udført hurtigt og succesfuldt. Træn proceduren et par gange årligt, fx på en simpel model bestående af en ubrugt udtrukket respiratorslange, som er tapet fast til et bord

SVÆLGET - anatomi, funktion, sygdomme, slim i svælget m

 1. FR modtager altså mange forskellige input fra alle sanser non-specifik aktivitet påvirker enten højere . organiserer forskellige målrettede bevægelser. Lavt sensorisk input falder i søvn. der igen divergere meget non-specifik aktivitet. 9. Anatomi. både med kollateraler fra ascenderende og descenderende baner. b
 2. Husk de ægte stemmelæber samler sig anteriort. Med stroboskopi kan man se vibration af stemmelæberne. Manglende vibration øger risiko for cancer. Faresignaler ifm. kræft i larynx og hypopharynx: Hæshed i mere end 2 uger uden forklaring eller bedring hos pt. ældre end 40 år. Synkebesvær og globulusfornemmelse med smerteudstråling til.
 3. Facilitering af synkning Beskyttelse af luftvejene sker ved hjælp af synkning, hvor den bløde gane løftes op til svælgets bagvæg, larynx og tungebenet løftes kranialt og ventralt, strubelåget kipper kaudalt og dorsalt, stemmelæber og valleculae samler og lukker sig og efterfølgende kommer en udånding
 4. afhænger af stemmelæbernes længde. Da mænd oftest har længere stemmelæber end kvinder og børn, stiger disse svingninger langsommere og hastigheden bliver dermed nedsat. De fleste er bevidste om, at mænds tonehøjde er lavere end kvinders, uden at gøre sig klart at det er disse faktorer, der har indflydelse på forskellen
 5. Hun skulle have sunget en festhymne med titlen 'Ocean of Love', også skrevet til lejligheden. Et clou på begivenheden, som medierne havde talt sig varme over. Men Anna Netrebko trak sig i sidste øjeblik. Måske klogelig. Den blæsende, kølige forårsaften var nok ikke honning for de sarte stemmelæber
 6. patologisk anatomi patomimi pavor pavor nocturnus Pb PCI pCO2 PCOS PCR-reaktionen PDGF peakflow péan pectoralis pectus pectus carinatum pectus excavatum pedalis Pediculus capitis pediculus corporis s. vestimenti pediculus humanus pediculus pubis pedicure pedunculus cerebri PEEP pegefinger pellagra pellucid pelotte pelveoperitonitis pelviometri.
 7. Hun fortæller, at hun godt ved, at det ikke er sikkert, andre har den despekt, hun selv oplever. En af de trakeostomerede havde, før hun fik trakeostomien, en forestilling om, at kanylen gik helt om i nakken. Et forhold der fortæller, hvor vigtigt det er at informere om anatomi, fysiologi og indgrebets art, gerne inden trakeostomien finder sted

<blockquote class=tr_bq><i>Hvordan lyder skålene (<a href=https://en.wikisource.org/wiki/Complete_Encyclopaedia_of_Music/A/Acetabulum>acetabula</a>) Transcription . Cerviflex - Bandagist Jan Nielsen A/ i(unsten at puste bfearl{ bij/!o/n4 in~~io holc~ & mo~ens ano~esen arnold jacobs 1915 - 1998 essensen af arnold jacobs metode the esssence of arnold jacob's metho Anatomisk sett viser strupemodellen først og fremst strupehovedet/strupen (larynx) med larynxbruskene (blå farge), larynxmusklerne (brun farge) samt larynx' kar- og nerveforsyning (i hhv. rød og gul farge)

populær: