Home

Opgaveformulering eksempel

Eksempler på opgaveformuleringer - Større skriftlige opgave

 1. Nedenfor er en række eksempler på, hvordan en opgaveformulering kan se ud. Det er ikke sikkert, at du får en færdig opgaveformulering. Måske får du kun en overskrift og skal selv definere dit mere præcise problemfelt
 2. Eksempel 1 (HI-MA) Du skal undersøge, hvorvidt tyskerne handlede militærstrategisk optimalt i forbindelse med D-dag 6.6. 1944 og dagene derefter. Som en del af opgaven forventes du at: opstille og analysere forskellige matematiske modeller af Lanchester-typen med det formål at uddrage information om de kampscenarier, som modellerne beskriver
 3. En opgaveformulering som den ovenfor, vil ud over dine egne ideer indeholde ukendte aspekter eller bilag, som I ikke har talt om i vejledningen. I ovenstående eksempel kunne det være diskussionen af synspunktet at J. P. Jakobsen slet ikke er naturalist og det medfølgende bilag, som du ikke kendte på forhånd. Redegørels

Eksempler på gode opgaveformuleringer fra SRP - Horsens Gymnasiu

Et eksempel er nogle gange den bedste måde at forstå, hvad en opgave egenlig går ud på. Hvis du stadig synes det er lidt uklart, hvad SRP er, og hvilke forventninger og krav der er til et SRP fra din ( Thor Eriksen . Thor har ansvar for Scribbrs danske marked. Med mange års studieerfaring har Thor udførlig indsigt i akademiske krav, og ønsker at hjælpe studerende ved at skrive brugbare artikler Herunder kan du se eksempler på SRP opgaver, der er skrevet på de forskellige gymnasier STX, HHX og HTX. Du kan bruge dem som inspiration til hvilke emner du vil skrive i, eller bruge dem til at se hvilke områder du kan komme ind på, hvis du har samme emne I arbejdet med projektopgaven skal eleverne arbejde problematiserende og stille spørgsmål til sammenhænge. Hvor man i et emnearbejde koncentrerer sig om at beskrive, er projektarbejdets fokus at problematisere Opgaveformulering og spørgsmål. Når man skriver en faglig opgave på baggrund af en opgaveformulering er det godt at være klar over, at der egentlig er tre led i processen. 1) Problemstilling eller et fagligt spørgsmål, man vil have svar på. 2) En såkaldt problemformulering og 3) En opgaveformulering

En opgaveformulering er stillet af dine lærere. Den kan være formuleret som spørgsmål, men ofte vil den være formuleret som ordrer (Der ønskes en redegørelse for eller Redegør for). Det er vigtigt, at din opgave besvarer (hele) opgaveformuleringen. I SRP laver dine lærere en opgaveformulering til dig Opgaven er et eksempel på anvendelse af bioteknologiske overvejelser i opbygningen af en matematisk model, og efterfølgende anvendelse af model til vurdering af forskellige tiltag - herunder bioteknologiske. Opgaven er et eksempel på at man godt kan gennemføre matematisk ræsonnement på højt niveau uden traditionel matematisk bevisførelse Når du skal i gang med at skrive din kildekritiske analyse er det vigtigt, at du overvejer hvilke tekster du kan anvende. Her skal du begynde med at se på din problemstilling eller din opgaveformulering. Eksempel: Jeg vil redegøre for Danmarks industrialisering i perioden 1850-1900 Eksempel: 'Det er kendetegnede at der findes tre faser i forbindelse med etablering af virksomhed på Nettet' (Andersen og Lindstrøm, 1999, s. 8). Indholdsnoter: Indholdsnoter må ikke forveksles med henvisninger. Indholdsnoter er korte uddybninger af tekstdele. Om I til indholdsnoterne anvender fodnoter elle

Opgaveformulering - Munkensdam Gymnasiu

 1. Eksempel 2 (Dansk) Du skal undersøge hovedpersonerne i Helle Helles roman Rødby-Puttgarden samt præsentere overordnede træk ved Helle Helles forfatterskab. Herunder bedes du foretage en analyse og fortolkning af Helle Helles roman Rødby-Puttgarden med vægten lagt på en karakteristik af de to søstre, deres livsvilkår og.
 2. Opgaveformulering Opgaveformuleringen gives fra lærer/vejleder til eleven, og er den stillede opgave som du som elev skal besvare med din opgave. I nogle af træningsopgaverne får du ikke en udleveret opgaveformulering, men vil blot få godkendt din problemformulering med tilhørende problemstillinger af din lærer/vejleder
 3. På Horsens Gymnasium er der en rig tradition for, at eleverne har plads til at udfolde deres talent - det kan være inden for musik, kunst, foto, film, drama, musical, politik, sport, udvalg og meget andet - det er kun fantasien, der sætter grænser, og det gør den sjældent
 4. Som sagt skal en opgaveformulering til fx DHO og udkast til SRP deles op i tre taksonomiske niveauer. Her til venstre kan du se, hvordan de typiske spørgsmål stilles op, og hvordan du skal besvare dem, når du arbejder i historiefaget. Det er særdeles vigtigt, at der er sammenhæng mellem de tre niveauer
 5. - Eksempel på problemformulering Eleveksempel på problemformulering I den vedhæftede fil kan du se, hvordan en elev i 2.g har skrevet sin problemformulering til den afsluttende opgave i Teknologihistorie C
 6. imalismen? Hvad er karakteristisk ved Helle Helles skrivestil og forfatterskab

Problemformulering i dit speciale - scribbr

Eksempel 1 Uendelighedsbegrebet Du skal udarbejde en artikel om uendelighedsbegrebet. Artiklen skal rumme en behandling af både den græske og den moderne tilgang til uendelighedsbegrebet inden for matematik, herunder redegøre for Euklids sætning om antallet af primtal, for Cantors diagonaliserings-bevis samt løse vedlagte opgave Hej folkens. Jeg tænkte på, om man i et essay har mange detalger med. Eksempel: Jeg skriver om hvordan det ville være hvis jeg blev millionær, så skrev jeg at jeg gerne ville købe et stort hus eller en stor bil. Er det så forkert at skrive hvor stort huset er, hvad det skal indeholde osv..E.. opgaveformulering: Med afsæt i relevant psykologisk teori ønskes en redegørelse for årsager til selvskadende adfærd, herunder anoreksi, og sammenhængen mellem selvskadende adfærd og identitetsdannelse. Opgaveformulering I nogle af de studieforberedende opgaver - bl.a. i SRP - bliver der stillet en bunden opgave, som du skal besvare Eksempel: Sfærisk geometri, afstande på Jordkuglen og Columbus logbøger. Opgaveformulering: Gør rede for de europæiske opdagelsesrejser fra 1400 til 1700 med hovedvægten på de portugisiske og spanske opdagelsesrejser i 1400 -tallet og begyndelsen af 1500 -tallet London er et eksempel på en multikulturel storby, og valget af netop multikulturalisme i London, grunder i min dybe fascination af millionbyens indbyggere. At betragte morgenmylderet på en af byens undergrundsstationer hvor tusindvis af forskellige typer presses sammen i de sm

Problem- og opgaveformulering - Skrivemetro ST

Her er opgaver og synopser, som unge har sendt til FriViden send også meget gerne din opgave til os, hvis vi må offentliggøre den her. AT STX 3g Synopsis med mundtlig fremlæggelse Konkret eksempel. Hvis du fx skal skrive en diskussion om unges brug af elektroniske medier, er det oplagt at se på fordele og ulemper. Her er det en god øvelse at skrive dine påstande og belæg ned for på den måde at gøre det overskueligt: Unge bruger for lang tid på elektroniske medier Som du kan se af ovenstående eksempel på en flerfaglig opgaveformulering kræver det både læsning af sekundær litteratur for at kunne besvare redegørelsesspørgsmålet og læsning af primære tekster og kilder at kunne besvare analyse- og fortolkningsspørgsmålet

Problemformulering til SRO - studienet

 1. hvis det ikke har den egenskab som det beskriver. For eksempel er begrebet bil heterologisk, da selve begrebet jo ikke er en bil. Et eksempel på et ikke-heterologisk begreb er derimod udtrykket et abstrakt begreb, da dette udtryk beskriver dens egen egenskab i og med at udtrykket e
 2. Hvad er en opgaveformulering til større skriftlig opgave? En større skriftlig opgave skal indeholde faglige krav og - hvis du skriver en flerfaglig opgave - flerfaglige krav samt krav til fordybelse der ligger ud over det stof du har arbejdet med i de pågældende fag
 3. Eksempel 2: Henvisning til materiale Hver gang du bruger en oplysning, som er lånt, skal du lave en henvisning. Dette gælder både når det drejer sig om viden, du har fra en bestemt bog, en artikel, et website o.l. Hvis du er i tvivl, så tag hellere henvisningen med for en sikkerheds skyld. Eksempel 3: Forklarende note
 4. Skabelon for den større skriftlige opgave . Forside . eller . titelblad . Forsiden indeholder dit navn, klasse/hold og opgavens titel (dvs. den for-melle opgaveformulering - dvs. den din vejleder, formulerer)

Eksempel på opgaveformulering til den analyserende artikel, baseret på en digital, ikke fiktiv tekst: Ekspeditionen til verdens ende Skriv en analyserende artikel om Ekspeditionen til verdens ende. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af Ekspeditionen til verdens ende (tekst 1 kamerasymbol), hvor du bl.a. fokuserer på brugen a Eksempel på opgaveformulering Eksemplet her er på en tværfaglig opgave, hvor klassen har arbejdet med Tyskland i 1930´erne i historie og med politiske taler i dansk. Opgaven kan laves om til en enkeltfaglig ved at fokusere på det indhold, som de to fag hver især har beskæftiget sig med Her kan du se et eksempel på, hvordan man kan analysere en reklame. Reklamegenren: Det er en kommerciel magasin reklame for Max Factors mascara, Clump defy. Komposition: Vi ser et nærbillede af en kvindes ansigt og hendes hånd. Kvinden har en sort kasket på med to badgets i farverne sort, hvid og lilla Opgaveformulering Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan forholdet mellem børn og forældre kan fremstilles i kunst og litteratur. I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Latter (tekst 1a) af Naja Marie Aidt og på baggrund heraf perspektivere til European Eksperimental Painting (tekst 1b)

Dette skema er et eksempel på, hvordan du kan opbygge din analyserende artikel. Omfangsangivelserne skal ikke tages bogstaveligt. Man kan vægte på andre måder og stadig få skrevet en god analyserende artikel. Brug evt. skemaet som en huskeliste, så du er sikker på, at du har alle dele af genren med. Afsnit Indhold Omfan Eksempel på et studieretningsprojekt fra 2008 i matematik og dansk, et såkaldt formidlingsprojekt. Issuu company logo. Opgaveformulering (kan evt. vedhæftes som bilag) Coops Samvirke, som er et andet glimrende eksempel på et egnet medie - kan du læse mere om på www.printguiden.dk - under 'Medieinformation' > vælg 'S'.: Ud af Samvirkes ca. 1 mio. læsere er: - 55% kvinder - 27% har en husstandsindkomst på 600.000+ - 80% er i alderen 40+ og 45% er i alderen 40-59 - 79% bor i ejerboli

Indledning Indledningen er en kort introduktion til opgaven. Her bør du kort redegøre for din opgaveformulering og eventuelt for de vigtigste materialer, teorier og metoder, du vil bruge til at besvare din opgaveformulering I en opgaveformulering angiver vejlederne som nævnt en række krav til skriveren. Disse er skrevet i bydeform - og peger direkte på de taksonomiske niveauer - det redegørende, det analyserende og det vurderende/diskuterende niveau. Eksempel på en opgaveformulering: 2 I bilag 2 kan du se, hvordan man laver en problemformulering

Eksempel på en besvarelse af den givne opgaveformulering: 1.b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre angående mænds og kvinder tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland, der fremgår af tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse. Hypotese 1 Eksempel på opgaveformulering til SRP Eksemplet er en opgaveformulering med engelsk A og religion B. Området er dødsstraf i USA, og religion er her et samfundsvidenskabeligt fag. Lav en redegørelse for de etiske teorier om pligtetik og konsekvensetik emne, skrive notater, lave en opgaveformulering og skrive selve opgaven. Vejledning . Undervejs får du også vejledning af dine lærere. Vejledningstider aftaler du med dine lærere. Opgaven skal også træne dig i vejledningsprocessen, så det er meget vigtigt at du udnytter vejledning fuldt ud

En rapport er en større opgave, som du kan møde i mange sammenhænge, både i skolen og senere i dit job. I en rapport vil du typisk skulle beskrive, analysere og konkludere SKRIFTLIG PRØVE I DANSK. Prøven i skriftlig fremstilling er en digital prøve, hvor eleverne tilgår opgavesættet via en hjemmeside. De har adgang til internettet og til oplysninger fra deres egne noter, og opgaverne er tilrettelagt, så søgning, remediering og fx faktuelle oplysninger anvendes i besvarelserne

Figur 10.3: - eksempel på, hvordan man læser en opgaveformulering Eksempel på udlednings-opgave, eksamen 2014 Figur 10.4: Eksempel på en diskussion med inddragelse af international politik-teor I mange sammenhænge har du brug for at kunne fortælle noget videre til andre personer. Det vil tage alt for lang tid at fortælle det hele videre, så det er meget vigtigt at kunne håndtere metoder, der gør dig i stand til at få dit budskab komprimeret, så du får det vigtigste med. Det handler altså om formidling i kort form Opgaveformulering følge typisk en bestemt skabelon bestående af 3-4 spørgsmål, der er bygget over de taksonomiske niveauer: redegørelse - analyse - vurdering. Udover at anvende din historiske viden til at besvare de 3-4 opgavespørgsmål skal du således også vise, at du kan lave en redegørelse, analyse og vurdering

Problemformulering Det kan, som allerede nævnt, ske, at dansk- og historielæreren har lavet en række færdige problemformuleringer, I bare skal vælge imellem.I så fald behøver I ikke tænke over, hvordan man laver en ordentlig problemformulering Til sidst i en sso skal man jo skrive et kort referat på engelsk. Jeg har ingen idé om hvordan sådan et referat skal se ud... Min lærer sagde kort at man skulle komme ind på det hele, ligesom en super kort udgave af opgaven, men en 15 sider skrevet på 15 linier

www.emu.d

Vejledning til DHO Du skal have fokus på at besvare din problemformulering og kun uddrage det relevante fra tekst og/eller kilder og udlede pointer, som du kan bruge i din diskussion og i den sammenfattend Eksempel på en besvarelse af den givne opgaveformulering: 2. Sammenlign bilag A1, A2 og A3's opfattelser af, hvordan EU har udviklet sig, og hvordan EU's problemer skal løses. I sammenligningen skal du anvende viden om EU og europæisk integration Eurokrisen, der brød ud i år 2011, har siden sin begyndelse splittet vandene Der er afsat max. 7 døgn fra det tidspunkt, hvor du modtager din opgaveformulering, og til du skal aflevere opgaven.. Der er ikke fastsat krav om opgavens omfang, men det normale er 10-15 sider til selve besvarelsen af opgaven, dvs. titelblad, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med Hvis du kigger under problemstilling i ordbogen, får du bl.a. formulation of the problem. Jeg ved ikke af, at det kan siges på anden måde, men vil ikke afvise, at det kan Hold dig orienteret om eksamen på din uddannelse. Dine lærere vil give dig faglig information om eksamen i de forskellige fag. Alt andet, du bør vide om eksamen, bliver opslået på skolens Intranet og datoer og tider for eksamener, bliver offentliggjort i Ludus

2.2 Åbn din opgaveformulering Klik på for at downloade og herefter åbne opgavesættet på din egen computer. Du kan også åbne opgaveformuleringen direkte fra Netprøver.dk, hvis du klikker på filnav‐ net. Du kan nu se din opgaveformulering og komme i gang med din opgave I det følgende gives der et eksempel på, hvordan en opgaveformulering i historie, hvor alle taksonomiske niveauer er repræsenteret, kunne se ud. Efterfølgende vil de taksonomiske niveauer blive gennemgået, og der gives også eksempler på en besvarelse. Eksempel på opgaveformulering: Emne: Danmarks optagelse i NATO i 194

Sammenlignende analyse (komparativ analyse) Nogle gange vil din opgaveformulering bede dig om at lave en sammenlignende analyse af to tekster/videoer. Her skal du altså analysere begge tekster/videoer og især fokusere på ligheder og forskelle mellem dem. Du kan vælge mellem to måder at lave en sammenlignende analyse og på OPGAVEFORMULERING Opgaveformuleringen udarbejdes i to trin. På speciale - kontrakten angives en forelø big opgaveformulering , der kan defineres som en arbejdstitel. Med arbejdstitel angiver du et fagområde og et bredt formuleret bud på en titel. Den endelige opgaveformulering , som udgør specialet Konklusion. De spørgsmål, vi som udgangspunkt for projektet satte os for at besvare, var disse: Hvor stor samfundsøkonomisk værdi har den frugtavl, der foregår i private haver i bymæssig bebyggelse, og som bringes i handelen i lokalområdet Oversættelse for 'problemformulering' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser

SRP Eksempel Se eksempler på SRP opgaver Studiene

Trin 2: Negativ Opgaveformulering - I denne fase omformuleres opgaven, så den bliver omvendt i forhold til den oprindelige formulering - altså negativ i stedet for positiv. En negativ formulering kan varieres på mange forskellige måder, og her er det en fordel at formulere det på mere end én måde 5 identify ways for Trækompagniet to make economical growth within this reality, using their limited economic and organisational resources. The paper consists of three main sections. Part one describes the company's internal si Opgaveformulering: Challengerulykken [HI-MA] Du skal først kort redegøre for det amerikanske rumfartsprogram indtil Challenger-ulykken med særligt henblik på forholdet mellem NASA og det politiske system. Dernæst skal du gennem simuleringer i Datameter og brug af statistiske test undersøge grundlaget for at man valgte at opsende Challenger Når du skal i gang med din vurdering, er det meget vigtigt, at du gør dig helt klart, hvilke vinkler din problemstilling eller opgaveformulering lægger op til. Ofte vil du blive bedt om at vurdere forskellige årsager til en begivenhed eller bestemte forhold. Her kan det være en hjælp at skrive årsagerne op fx i et skema

Herunder ser du en række bud på opgaver og eksperimenter, som kan være interessante at arbejde med. Find de fag, du skal arbejde med og vælg en opgave, der passer til din interesse. Du kan med fordel kombinere opgaver og lave din egen opgaveformulering Opgaveformulering Med udgangspunkt i din problemformulering formulerer vi i fællesskab en opgaveformulering til din DHO. I det følgende eksempel kan du se, hvordan ovenstående problemformulering kan laves om til en opgaveformulering. Bemærk, at det overordnede spørgsmål gentages her. Eksempel på opgaveformulering Eksempel på en refleksionstekst. Eksempel på opgaveformulering til Kronik med refleksionstekst. peger frem mod diskussionen - og dermed skabe sammenhæng i kronikken. Hold her fast i emnet og peg ind i kernen af din diskussion. Skitser for eksempel et grundlæggende dilemma i emnet, som er dækkende for din diskussion; præsenter teksten (forfatter, titel, udgivelsessted og -tidspunkt). Det kan også gøres i starten af redegørelsen I det følgende præsenteres nogle af de begreber, der ofte indgår i en opgaveformulering. Analyse. Eksempel på sammenfatning fra konkret til abstrakt sprog.

Klager vedrørende opgaveformulering m.v., der ønskes fremsat efter opgavesættets aflevering, stiles direkte til Farmakologisk Institut, hvor de skal foreligge skriftligt dagen efter, at eksamen har fundet sted. Klager vedrørende censur skal være Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i hænde senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse Samfundsfag kan i SRP indgå sammen med et andet studieretningsfag på mindst B-niveau eller med dansk eller historie (som begge er A-niveau). Nedenfor finder du nogle eksempler på opgaveformuleringer med samfundsfag og et andet fag Opgaveskrivning og formalia Det er en vigtig del af uddannelsesforløbet at kunne skrive opgaver, både i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Derfor skal du kende de regler, der er for opgaveskrivning i det hele taget

Skolehjælpens udvalgte eksempel på OSO-opgaven (Obligatorisk Selvvalgt Opgave). Opgaven er blevet valgt da eleven udfylder genrekravene eksemplarisk, og med dette eksempel kan du få inspiration og hjæ ( 2.4: Opgaveformulering. Den ideelle opgaveformulering vil indeholde oplysninger om såvel beskrivende, analyserende og vurderende elementer der indgår i opgaven. Det er det normale, at den første del af opgaven er redegørende, mens midterdelen indeholder analysen og slutningen indeholder de vurderende afsnit

Eksempler på hovedsspørgsmål til et speciale - scribbr

Opgaveformulering. I nogle af de studieforberedende opgaver - bl.a. i SRP - bliver der stillet en bunden opgave, som du skal besvare. Opgaveformuleringen udarbejdes typisk af din(e) vejleder(e) undervejs i en vejledning, hvor du har fået godkendt og afgrænset dit emne Eksempel på opgaveformulering Eksemplet her er på en flerfaglig opgave, hvor klassen har arbejdet med Tyskland i 1930'erne i historie og med politiske taler i dansk samt uddrag af H.C. Branners roman Legetøj (1936) Dette er logisk eftersom vi fra tidligere ved, at programmet tester op til kvadratroden af det indtastede tal, og derudover lægger den altså 2 til for hver gang den kører igennem. Tager vi som eksempel det første tal ~ og lægger 2 til for hver gennemkørsel, får man = , dette kan gøres for hvert af tallene forhold til at besvare din opgave. Ofte vil en opgaveformulering falde i tre dele og starte på det nederste taksonomiske trin. Gradvist bliver det sværere, når du bevæger sig op ad trappen. Kort fortalt: På det første trin gengives sto

Hejsa! Jeg er i fuld gang med min SSO, jeg har om Social arv og mønsterbrydere. En del af min opgaveformulering lyder på at jeg skal komme med eksempler på social arv i Danmark i dag Opgaveformulering Skriv et essay med titlen: 'Noget at kæmpe for'? Essayet skal blandt andet beskrive et eksempel på en person/gruppe, der kæmper for noget, der skal reflekteres over betydningen at have noget at kæmpe for, samt man skal overveje forskellen på at kæmpe alene og kæmpe med andre

Eksempler på SRP opgaver i STX, HHX og HT

Denne opgaveformulering må du ikke få kendskab til, før du får den udleveret fra kontoret. Du kan for eksempel kan klage over en beslutning om at afvise en klage Du kan f.eks. starte med et vigtigt citat, påstand, et eksempel eller et spørgsmål. Undgå at begynde opgaven med: Jeg har fået til opgave Indledningen skriver man på under hele forløbet. Man gør den først færdig til sidst, hvor man har overblik over hele opgaven. 2.5 Problemformulerin I det følgende gives der et eksempel på, hvordan en opgaveformulering, hvor alle taksonomiske niveauer er repræsenteret, kunne se ud. Efterfølgende vil de taksonomiske niveauer blive gennemgået, og der gives også eksempler på en besvarelse. Eksempler på opgaveformuleringer: Opgaveformuleringer på de taksonomiske niveaue DGS's 10 trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side 2 1 Formål & mål side 3 2 De indgående fag side 5 3 Vejledning side 64 Opgaveformulering side 7 5 Bedømmelsen side 86 SRP i fremmedsprog side 9 7 Projektets indhold side 10 8 Litteraturhenvisninger side 13 9 Fodnoter & citater side 1410 Taksonomiske niveauer side 15 Brug for mere.

Problemformulering emu danmarks læringsporta

Din opgaveformulering udleveres d. 9. februar kl. 12.00 i multisalen/remisen. Hvis du på nogen måde er i tvivl om den stillede opgaveformulering, kan du kontakte din vejleder. Vejlederen vil være til stede så vidt muligt, når opgaveformuleringen udleveres. Vejlederen kan i øvrigt kontaktes i hele opgaveugen Få Skriftlig eksamen i dansk (stx) af Susan Mose som bog på dansk - 9788702165548 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com Et eksempel kan være, at du starter med at skrive om, at du bliver nødt til at aflevere dit essay i hånden, fordi din printer ikke virker (konkret situation), og at du slutter med at diskutere teknologiens fremskridt i samfundet - fra fjerpen til keyboard Problemformulering - eksempel. En problemformulering bygges op af spørgeord og spørgsmål, som man ikke kan svare ja eller nej på, dvs. åbne spørgsmål

Eksempel på opgaveformulering, indledning og konklusion 2: opgave i historie og biotek SRP med emnet: Den sorte død Indledning I 1894 lykkedes det Yersin og Kitasato, at identificere den bakterie, som ellers havde hærget gen-nem middelalderen og nu hærgede i slutningen af 1800 tallet. Det var en kæmpe opdagelse, på grun 3.4. Eksempel 4 Beskriv, analyser og vurder Lego's strategiske position og muligheder i Danmark. (Afsætning og virksomhedsøkonomi) Denne meget korte opgaveformulering indeholder de tre begreber beskriv, analyser og vurder, og den lever således op til kravet om, at eleven skal kunne udfolde sig på alle tre niveauer Eksempel på opgaveformulering: Biologi A, Idræt B Doping Der ønskes en redegørelse for, hvilke former for doping en tour de France cykelrytter kan have fordel af at bruge

populær: