Home

Fremstillingsformer beretning

Metodebogen.dk: Fremstillingsformer

  1. Den sammentrængte beretning uden tidsforløb er angivet som et lukket felt med en stiplet pil som udtryk for, at der nok meddeles om begivenheder, om handling, men ikke meddelt i tidsfølge. De øvrige fremstillingsformer er angivet som lukkede felter uden pil som udtryk for, at de ikke meddeler begivenheder
  2. Fremstillingsformer er måder, man kan fremstille noget på i en historie. Når man taler om fremstillingsformer, kan man mene to forskellige ting: De fem fremstillingsformer: beretning, beskrivelse, dia (
  3. fremstillingsformer panoramisk. Er uden tidsforløb; det kan være en landskabsbeskrivelse, en beskrivelse af en persons udseende eller andenform for information eller kommentar. beskrivelse. Eksempel Bill var en høj, ranglet cowboy med en sjoskende gangart. beretning uden tidsforlø

Scenisk beretning: når vi zoomer ind på en handling, en scene. Fortælleren tager sig god tid og går i detaljer. Ofte med indslag af replikker. Han skubber hende ned i sofaen. Jeg kan ikke gennemføre det, siger han, det kan ikke lade sig gøre Sagtekster indeholder elementer fra de fremstillingsformer, vi kender fra fiktionen. Det gælder fremstillingsformer som: Beretning, dvs. en handlingshistorie, der strækker sig over et vist tidsforløb Fremstillingsformer (DA) En skønlitterær tekst kan fremstilles sin historie vha. forskellige teknikker eller komponenter. Læs mere om de forskellige fremstillingsformer under hvert punkt

Beretning: Ude i skoven ved Magleby er der tit mumier, der vandrer rundt mellem træerne og skræmmer folk på må og få. Sommetider vil beboerne i Magleby meget gerne have travlt med at plukke alle bladene af træerne ude i deres skov, og samtidig ved de, at der pludselig kan dukke en mumie op. Men noget skal de jo give sig til. Hr. Ybelgam er borgmester i Magleby og han har i tidernes. grammatik beretning om NOGET / NOGEN Eksempler gribende beretning spændende beretning historisk beretning bibelsk beretning Han husker hendes rørende beretning om, hvordan hun som barn faldt ned af trappen DoWill86 Dorrit Willumsen: Suk hjerte

Panoramisk beretning, der giver et overblik over et handlingsforløb, der ér sket (også kaldet bagudsyn) strækker sig over relativt lang tid. Der fortælles normalt ikke mange detaljer, og som læser oplever man sig på afstand af det begivenhedsforløb, der kortfattet refereres. Den panoramiske beretning fortælles oftest i datid Når du har at gøre med fortælleteknik og fremstilling, er det ikke nok at kunne gøre rede for, hvilke teknikker der er anvendt i romanen. Endnu vigtigere er det, at du er i stand til at uddybe, hvilken virkning det har i forhold til fortællingen og læserens oplevelse af romanen, at netop denne fremstillingsform er valgt

I beretning en eller den panoramiske fremstilling bliver et langt tidsforløb fortalt i korte træk og uden detaljer, eller der bliver fortalt om begivenheder, der foregår flere steder på én gang. Synsvinklen er placeret højt oppe over det, der foregår, således at fortælleren kan overskue eller panorere over store tidsmæssige forløb. Hvad hedder de 4 fremstillingsformer? Giv eksempler fra teksten på de forskellige fremstillingsformer. De 4 fremstillingsformer er Beretning som man kan se ved at læse linje 21 til linje 24. Beskrivelse som man kan se ved at læse linje 46 Replik er der også, dette kan man se ved at læse linje 52. Refleksion som man kan se ved at læse. FREMSTILLINGSFORMER Begreber i opgaveformuleringer . Analyse & syntese: Analyse En tekstanalyse bygger på iagttagelse og beskrivelse af centrale enkeltdele i en tekst. Ordet analyse betyder opløsning. Når vi analyserer/dissekerer tekstens krop, koncentrerer vi os om et enkelt organ ad gangen: Hvordan ser tarmene ud? Hvor er henholdsvis. Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger

Fremstillingsformer i noveller - studienet

Scenisk fremstillingsform bruges ofte i forbindelse med fortælleteknik. På denne side står der følgende: Scenisk = lavt fortælletempo, fortalt tid følger fortælletid, ofte med direkte replikke I minimalistiske tekster er de typiske fremstillingsformer beretning og replik. I Som englene flyver ser vi det ved, at der er et stort brug af verber, hvilket giver fokus på handling. Replikker forekommer ved, at der er direkte samtaler mellem personerne i novellen Jeppe Bundsgaard13. september 2000 Grundbegreber i den litterære analyse. Keld Gall Jørgensen: Litterær analyse.Prosa og lyrik, 1994.. Komposition. Indre og ydre kompositio Start studying Håndbog til dansk: Fremstillingsformer. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

En lingvistisk betegnelse for sproglig nydannelse, som anvendes om dels egentlige neologismer, hvor der nydannes et ord til at betegne et nyt fænomen som H.C. Ørsteds danske betegnelser ilt og brint, dels betydningsneologismer, hvor et eksisterende ord bruges med en ny betydning, fx knallert i betydningen 'cykel med hjælpemotor' og fedt i betydningen 'godt, lækkert, skønt' Baggrund om opgaverne Om eksamensgenrerne. Download en oversigt i pdf-format . Modtager og kommunikationssituation. Den intenderede modtager for eksamensopgaven i dansk er den almenkulturelt interesserede læser, som skal kunne følge fremstillingen uden kendskab til materialet Fortællertekniske virkemidler og fremstillingsformer Beretning. Beskrivelse. Dialog. Tale og tanke Komposition (hvordan er historien sat sammen) Brug berettermodel eller aktantmodel til at beskrive kompositionen Fortællerforhold. Fortællerens synlighed. Fortællerens rolle i fortællingen. Fortællerens synsvinkel. Fortællerens pålidelighed 5

Ordet novelle kommer fra det italienske ord 'novella', der betegner en nyhed, dvs om en begivenhed, der ændrer en given orden. Den tyske digter Goethe definerede i 1827 novellen som 'en indtruffet, uhørt begivenhed', hvilket sætter genren i modsætningen til romanen, der fokuserer på et længere udviklingsforløb

I historiefaget skelner vi mellem kilder og fremstillinger. I gymnasiet arbejder vi med forskelligt grundbogsstof, som siger noget om fortiden. Det er det stof, vi går til, hvis vi vil vide noget om perioden Beretning: Pyromaner stikker ild til bigballer02. sep. 2012 08.56 Nyheder Så er den gal igen. De tidlige morgentimer har budt på fem brande i bigballer overalt på Sjælland - og politiet skønner at de fire af dem er påsatte

Beretning Panoramisk fremstilling Forløber over tid Højt fortælletempo: Beskrivelse Scenisk fremstilling Tiden er gået i stå Lavt fortælletemp Er der nogen som kan hjælpe med, hvilken nogle fremstillingsformer hun bruger i retssagen og hvorfor hun bruger dem Jeg synes novellen mest er præget af beskrivelse og beretning? kan i hjælpe mig

Fremstillingsformer Question: Hvis der i en tekst eller i et tekstafsnit fortælles om en hændelser eller en række hændelser, der strækker sig over en kortere eller længere tidsperiode, hvad kaldes det så? Answer: En beretning. Question: Når en synsvinkel zoomer ind på en handlingssituation, hvad kaldes det så? Answer: En scenisk. Eleverne skal lære at skabe sammenhængende multimodale tekster. Undervisningen skal have fokus på beskrivende fremstillingsformer, fx beskrivelser af et dyr, et landskab, et billede, en person, og berettende fremstillingsformer, fx beretning om begivenheder, egne oplevelser, fortidige hændelser De vil alle blive præsenteret i det nedenstående. I mange tilfælde vil dokumentarfilm trække på forskellige fremstillingsformer og ikke holde sig til en enkelt. Forklarende fremstillingsform (klassisk) En alvidende fortæller anvendes til at tale direkte til seeren Hvordan er novellen bygget op? Hvad mor de 4 fremstillingsformer? Giv eksempler fra teksten på de forskellige fremstillingsformer. De fire FF-basser går under navnene: Beretning, beskrivelse, replik og til syg men langt fra sofus refleksion Fremstillingsformer Beretning, beskrivelse, karakteristik, refleksion (= overveje, nuancere, problematisere, stille spørgsmål). Man skal kunne høre din personlige stemme i teksten, uden at det bliver privat eller talesprog - så essayet er en udfordring til din evne til at skrive både kreativt o

I denne tekst er de fremtrædende fremstillingsformer: Beretning, Beskrivelse (Eksempelvis hvor han snakker og roser sin penis meget), reflekstioner sker også (Da han ofte sprænger lidt ud af det kronologiske, og fortæller om andre og forrige situationer - eksempelvis også ved snakken om hans penis Fremstillingsformer Beretning, beskrivelse, karakteristik, refleksion (= overveje, nuancere, problematisere, stille spørgsmål). Man skal kunne høre din personlige stemme i teksten, uden at.

1 Australsk genrepædagogik møder norsk skrivedidaktik SLIDES KAN HENTES FRA Ph.d.-stipendiat Simon Skov Fougt Skriv en. Den performative fremstillingsform stiller spørgsmålstegn ved, hvad der er viden. Den understreger kompleksiteten i vores viden og vores forståelse ved at fremhæve subjektiviteten og det affektive i vores viden. Der lægges vægt på subjektets oplevelse, forståelse og erindring, som adskiller sig fra den faktiske beretning

fremstillingsformer - Mind4

Fremstillingsform: (fortællemåde) Hvilke fremstillingsformer benyttes i teksten (beretning, beskrivelse, situation, kommentar, dialog, dækket tanke m.m.)? Hvilke er dominerende? Hvilke er dominerende Vil du gerne have 66% rabat på din næste bytur og gratis indgang i København, Odense og Århus? Nightpay er et nyt koncept af Rekom gruppen, der ejer mere end 50 barer og klubber i Danmark og i udlandet Når der anvendes mange handlingsprægede verber, dvs. de verber der hovedsageligt etablerer beretning, kalder man det verbal stil. Verberne er ofte stærkt betydningsbærende. I modsætning hertil taler man om neutrale eller betydningssvage verber. De optræder for det meste i beskrivende stil Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5 og senest opdateret 2008

synsvinkel, fortællertyper, fremstillingsformer: situation (scenisk fremstilling), beretning (panoramisk fremstilling), beskrivelse. Refleksion, gengivelse af tale og tanke, beretter-model, aktantmodel. Kommatering: Dansk Sprognævns selvrettende kommaøvelser. Danskfaglig billedanalyse. Skrive artikel om 1. selvvalgte værk Væsent-ligste ar , Nævn min. 3 lokationer som Mia Lee Langvad besøger i Danskerloven , Hvilken ophedet debat har Maja Lee Langvad initieret? , Digterjeget hos Y Hassan skriver i Makkerpar om to identiteter Skriv en lille beretning, som Niels Klim vil fortælle sin familie, når han kommer hjem. Træn fremstillingsformer som opgaver med fordybelsestid Fremstillingsformer - NG 2a 16/17 Scenisk fremstillingsform Den sceniske fremstillingsform ex. II tager sit udgangspunkt i den konkrete situation, lader personerne handle scenisk tale, gengiver tanker nora kones. Den panoramiske fremstillingsform ex. Nedenstående er begge indledninger til tidligere stile scenisk introturen til Sverige

Hvilke fremstillingsformer benyttes? I en analyse kan det også være relevant at se på, hvilke fremstillingsformer fortælleren benytter sig af. Det kan være:- beskrivelser- beretning, hvor et handlingsforløb gengives kronologis Fremstillingsformer Vi arbejder derefter med fremstillingsformer og besvarer bl.a. nedenstående spørgsmål, efter vi har gennemgået dem sammen. Også her finder vi ud af hvilke analysebegreber, eleverne har kendskab til fra deres tidligere arbejde med fremstillingsformer. 1) Hvad er en beretning 10 En simpel Google-søgning Analyserende Informerende Fiktionens fremstillingsformer Argumenterende Instruerende Beretning Berettende Karakteriserende Beskrivelse Beskrivende Kommenterende Dialog Definerende Komprimerende Fortællekommentarer Dialog Konkluderende Diskuterende Lyrisk Scenisk fremstilling Dokumenterende Parafraserende Panoramisk fremstilling Dramatisk Perspektiverende.

• anvende forskellige fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler • layoute tekster, så det fremmer kommunikationen og vidner om æstetisk bevidsthed. (Fra Prøvebekendtgørelsen, Bilag 1, afsnit 1.16) Nu hedder afgangsprøverne folkeskolens prøver (forkortes FP9 og FP10, og skrives 9.-klasseprøven, 10.-klasseprøven) Fremstillingsform Fremstillingsformer med konstativ *afsenderintention og *modtagerinteresse i at blive oplyst og belært om noget man ikke kender, kaldes *orienterende fremstillingsformer. Det er *beretning og *forklaring (struktureret i *scenisk og *panoramisk tid), *beskrivelse (struktureret i *kommentartid efter rum), *tolkning, *referat. Er fortælleren pålidelig eller upålidelig? Er der fast synsvinkel eller skiftende synsvinkler? Er der indre eller/og ydre synsvinkel? Fremstillingsform: (fortællemåde) Hvilke fremstillingsformer benyttes i teksten (beretning, beskrivelse, situation, kommentar, dialog, dækket tanke m.m.)? Hvilke er dominerende Hele novellen foregår i datid (s. 17, l. 10), som også underbygger at næsten hele novellen er et flashback (s. 17, l. 29 til s. 19, l. 138). Der bliver ikke brugt mange fremstillingsformer, men på side 19 har Jakob en dialog med dyrlægen og mange steder bliver der brugt direkte tale, som blandt andet er tilfældet på side 18, linje 54 OM AiU. Avisen i Undervisningen (AiU) er en del af brancheorganisationen Danske Medier og navnet på dagbladenes fælles tilbud til undervisningsverden.. AiU's største aktivitet er Nyhedsugen

Beretning - Dansk engelsk analysekompendiu

Hans autoritet understreges af den moralske belæring, der bliver munkene til del (vers 1023-1026), selvom den egentlig falder uden for den fortløbende beretning. Fremstillingsformer. Gennemgående er fortælletempoet i Den kyske dronning meget roligt Fremstilling Eleverne skal lære at skabe sammenhængende multimodale tekster. Undervisningen skal have fokus på beskrivende fremstillingsformer, fx beskrivelser af et dyr, et landskab, et billede, en person, og berettende fremstillingsformer, fx beretning om begivenheder, egne oplevelser, fortidige hændelser Romanalyse møder du garanteret på et eller andet tidspunkt i din skoletid, om det så er folkeskole eller gymnasie. Det er meget forskelligt hvad der er relevant at have med i en romananalyse, alt efter hvad det væsentligste i romanen er Især kravet om at fokusere på fremstillingsformer har voldt betydelige kvaler: ingen ved tilsyneladende, hvad fremstillingsformer er ( ) det er tydeligvis et af de analysenedslag, som ikke alle arbejder lige grundigt med. Det påpeges desuden, at for mange elever fortsat har vanskeligt ved at foretage en selvstændig og autonom.

Når et kamera i en film panorerer, viser det hurtigt hele sceneriet for tilskueren. Det er det samme en forfatter gør, når han anvender panoramisk fortælleteknik. Han gør en lang historie kort og koncentrerer den til en samlet beretning Epik er nemlig benævnelsen for en fortællende tekst, og derfor er epik også altid udstyret med en fortæller, der fremstår som formidler af handlingsforløbet til læseren. En episk tekst vil typisk skifte mellem de fire fortælleteknikker, som vi allerede har arbejdet med: Beretning, beskrivelse, forfatterkommentar og dialog/monolog

(italiensk novella = nyhed) betegner en kortere episk fortælling, der normalt beskriver et enkelt handlingsforløb eller situation, og ofte har en iøjnefaldende slutning Essay on NovelsEssay on Novel Published by admin at 12:41 pm under Sample Essays Tim Winton's novel, 'That eye, the sky' is a powerful exploration of such themes as loneliness, isolation and maturity within the context of Australian family life and landscape

- Fremstillingsformer: Fortælletempo - fortalt tid og fortæl-letid, beretning, referat og beskrivelse, refleksion. Direkte tale, indirekte tale, dækning, indre monolog og bevidst-hedsstrøm. - Personer: Hovedpersoner og bipersoner, rund og flad karakter, type, personkarakteristik, navne og navnesym-bolik, personer som formidlere af tem Fremstillingsformer: Novellen er en scenisk beretning. Det er det, fordi det tager cirka lige så lang tid for os at læse eller høre historien som varigheden af det der fortælles om. Det vil sige, at hvis det tager et minut at læse en begivenhed i novellen, så tager det begivenheden i novelle også et minut Fremstillingsformer: Replikker, kommentarer, beretning og beskrivelse. Naja Marie Aidts Solbær + Inddel novellen i dele, der viser kompositionen Naja Marie Aidts Konference + find eksempler på anvendelse af billedsprog

Fremstillingsform Textanalyse iBo

• Fremstillingsform: (fortællemåde) Hvilke fremstillingsformer benyttes i teksten (beretning, beskrivelse, situation, kommentar, dialog, dækket tanke m.m.)? Hvilke er dominerende? • Sproglige billeder: Hvilke sproglige billeder benyttes i teksten (sammenligning, metafor, symbol m.m.) beretning om et eksperi-ment i Fysik En opskrift eller procedu-reanvisning i Hjemkundskab en opgave i Matematik eller en dreje-bog for et for-løb i Dansk En beskrivelse af menne-skets indre organer i Biologi eller af genrer inden for sagprosa i Dansk En forklaring i Historie på, hvordan 2. Verdenskrig udviklede sig, og hvorfor, eller i naturfa Dialog er ligeledes en mulighed Ofte vil en tekst skifte mellem disse fire fremstillingsformer. Ex: Jens kom løbende hen ad gaden, da han pludselig hører én, der kalder vredt på ham. Han stopper op, kigger sig omkring og ser pludselig sin far stå lige bagved ham (beretning). Faderen ser vred ud

Fremstillingsformer (DA) - Dansk engelsk analysekompendiu

Fremstillingsformer: Forfattere veksler mellem beretning (panoramisk fremstilling), situation (scenisk fremstilling), beskrivelse. Find alle 3 i Den lille havfrue Det er netop den problemstilling, Yahya Hassan skildrer i sit digt Tvangsfjernet fra 2013. Vi får en klar beretning om hvor Yahya Hassan føler han hører til, OG SÅDAN BLIVER LAM OG KEBAB SKIFTET UD MED MORTENSAND MED ÆBLE- OG SVESKEFYLD1 og dermed også hvor han ikke føler sig hjemme

vende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for fremstilling), beretning (panoramisk fremstilling), beskrivelse. Refleksion. Af Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsen fra bogen Metode Bogen - Analysemetoder til litterære tekster, 1980.Genudgivet af Forlaget Dansksiden.dk, 2015. Den nykritiske metode adskiller sig fra de fleste andre litte­rære metoder bl.a. ved, at den er blevet til udenfor universi­teternes forskningsmiljøer

sammentrængt beretning Og disse tre fremstillingsformer kaldes under ét for scenisk fremstilling, og den sceniske fremstilling konstituerer den episke hovedgenre. Den episke genre eller epik indeholder bl.a. romaner, noveller og eventyr Der skelnes i håndbogen mellem informerende, påvirkende og vurderende fremstillingsformer. Til de informerende hører eksempelvis referat, beskrivelse, beretning og analyse; til de påvirkende hører instruktion, argumentation og opfordring. Det er primært tekster af disse typer, som jeg beskæftiger mig med Ydre komposition: novelle Indre komposition: in medias res Og her er så stuen. Nu skal De bare se om lidt, hvis De bliver så længe, så kommer solen, fra klokken tre og resten af dagen - når her er sol altså Fremstillingsformer. Beskrivelse: personens indre/ydre egenskaber. stemninger. lokaliteter. kan være tidsbestemt, men rummer ikke et tidsforløb. Beretning: beskrivelse af et tidsforløb = panoramisk skildring → overblik over handling. beretning og beskrivelse mødes i skildringen af en enkelt scene. Replikker Det kan opleves som lettere for eleverne at skrive i eksamensgenrerne, når de oplever først at mestre de enkelte fremstillingsformer . Det er en måde at synliggøre for dem, at opgaverne inden for eksamensgenrerne ikke er så uoverskuelige og svære, men blot består af en række fremstillingsformer

x DE FIRE FORTÆLLEMÅDER - da-net

Forfatteren af en faglig tekst har ikke haft til hensigt at formulere sig æstetisk smukt. En faglig tekst indeholder mange informationer på lidt plads, og der kan være mange svære ord, uden at de nødvendigvis er forklaret De tre litterære retninger i Det moderne gennembrud kan skematisk stilles op over for hinanden. Skemaet giver en stærkt forenklet og stikordsagtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de tre retninger refleksion, overvejelse; ordet, der stammer fra optikken, er i filosofien tidligst blevet brugt af Thomas Aquinas i 1200-tallet. En mere teknisk betydning fik ordet i 1600-tallet i forbindelse med John Lockes erkendelsesteori, hvor en af kilderne til erkendelse er bevidsthedens oplevelse af sit eget indhold, dvs. er selvbevidsthed «Vil det bli sett på som det jeg anser som hardcore historie?» - en undersøkelse av historiebevissthet blant elever i den videregående skole Masteroppgave - Universitetet i Agde Danskmindretal.dk har til formål at præsentere elever nord for grænsen for hverdags- og kulturlivet i det danske mindretal syd for grænsen.Gennem forskellige aktiviteter og opgaver er hensigten med læremidlet, at elever får indsigt i det danske mindretal gennem det digitale møde med autentiske unge fra det danske mindretal

beretning — Den Danske Ordbog - ordnet

Transitivitet viser, hvorledes begivenheder og processer forbindes - eller ikke forbindes med hinanden med subjekter og objekter. Jeg vil desuden se efter nominalisering; det vil sige en sproglig omsætning af processer til navneord. Jeg vil forsøge at afdække de ideologiske konsekvenser af forskellige fremstillingsformer forestillingen om genrer med særlige narrative fremstillingsformer at være udløst af bl.a. meningen med tempusformerne - som samtidig på dialektisk vis er bestemt af hele tekstens genre. De sproglige former der betegner tid, er først og fremmest de finitte fleksiver -er og -ede og deres varianter, på hovedverbet elle anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder red egøre, dis-kutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed. demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier Væsentligste ar

Dansksiderne: Fortælleteknik - Fortællerforhol

Christian Aziz: En fremmed krydser dit spor Christian Aziz debuterer som skønlitterær forfatter med en interessant og sympatisk beretning fra danske soldaters Ahmet Hamdi Tanpınar: The Time Regulation Institute En skandale! En veritabel litteraturhistorisk skandale! Ja, næsten en forbrydelse! Dét er, hvad det er En erindring er en personlige beretning, hvor der berettes om en oplevelse, man engang har haft. En erindring har derfor en jeg-fortæller, og skrives ofte i datid. Under skrivningen tænkes tilbage på oplevelsen. Der kommenteres på den, og der bliver reflekteret over de følelser, som forbindes med denne oplevelse Princippet med at bruge kontrasten som virkemiddel går igen i den måde, den mundtlige beretning er tilrettelagt på: Den er bevidst udramatisk og afdæmpet og nærmest hyggelig i sin tone, som var der tale om et uskyldigt eventyr for børn - en skærende kontrast til de modbydelige og dramatiske begivenheder, der tales om

Posts about workshop written by linevk og Mikkel Bech. Kære Rockens Danmarkskort-gruppe , Jeg har forsøgt at få et overblik over de diskussioner vi havde på workshoppen i onsdags, og vi kom jo vidt omkring og hoppede lidt frem og tilbage i emnerne, så det var ikke helt nemt Spørgsmålet afslører en ganske udvendig betragtning: Når visse diskursive fremstillingsformer må undgås, og dialogformen søges, så er det netop fordi den åndelige læsning lader den således læsende forstå, at kun dialogformen er sand; da enhver anden fremstillingsform ved sin selektion, netop begrænser - ja, forandrer, det ved den. Almindeligvis skelner man mellem panoramisk fremstilling, der (gennem brugen af beretning og fortællekommentarer) giver et hurtigt overblik over et længevarende handlingsforløb, og scenisk fremstilling, der (vha. beskrivelse, replikker, direkte og indirekte tale, dækket direkte tale osv.) får læseren til at opleve tidsmæssigt afgrænsede. Fremstillingsformer. Sprogligt arbejde med teksterne Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/ gruppearbejde (store grupper samt 2 mandsgrupper) Informationssøgning på nettet om arbejderens og kvindens forhold i perioden. Arbejde med mundtlige oplæg samt skriftlige oplæg til klassen. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb.

populær: