Home

Slakkenhuis oor operatie

Operaties aan het oor Samen met de behandelend arts heeft u besloten een operatie aan het oor te ondergaan. Door middel van een ooroperatie kan het gehoor worden verbeterd en/ of een aanwezige ontsteking in het oor worde Omdat het slakkenhuis moet worden geopend, kan de patiënt na deze operatie soms (overigens meestal spontaan voorbijgaande) klachten van draaiduizeligheid hebben. Slagingskans. Het risico van beschadiging van de binnenoorfunctie (blijvend gehoorverlies) is bij een stapedotomie iets hoger dan bij de hiervoor beschreven middenooroperaties eerst proberen om het oor met medicijnen, meestal oordruppels en/of antibiotica, te genezen. In het algemeen lukt dat goed en geneest het oor zonder nadelige gevolgen. Wanneer dit echter niet lukt, dan kan de ontsteking een meer permanent karakter krijgen. In zo'n geval kan een operatie de oplossing brengen Bepaalde vormen van gehoorverlies Een cochleair implantaat (CI) is een apparaatje dat geluid omzet in elektrische signalen. Het apparaat slaat het hele oor over, tot en met de zintuigcellen die het geluid opvangen, en stimuleert direct de zenuwcellen van het binnenoor. Een soort kunstmatig oor dus, dat in een vier uur durende operatie deels in het hoofd geplaatst wordt Bij de ingreep wordt steeds een insnede gemaakt achter het oor . De mastoidholte (luchthoudende cellen achter het oor) wordt langs deze weg open geboord om de cyste volledige te kunnen verwijderen. Het doel van de operatie is het oor in eerste instantie te saneren en vrijwaren van het chronische onstekingsproces

Tijdens de operatie wordt vervolgens de huid achter het oor opgelicht en een opening in het bot geboord die de oorchirurg via het middenoor toegang moet geven tot het slakkenhuis. Via het ronde venster van het slakkenhuis wordt de elektrode voorzichtig naar binnen geschoven Na een week of twee na de operatie is het trommelvlies over het algemeen weer genezen. De patiënt voelt zich na een dergelijke operatie vaak enige uren duizelig. Over het algemeen gaat dit snel over. Het gehoor verbetert zeer snel en omdat de stijgbeugel is vervangen wordt het geluid weer normaal doorgegeven aan het slakkenhuis Tijdens de operatie wordt de huid achter het oor opgelicht en een opening in het bot geboord die de oorchirurg via het middenoor toegang moet geven tot het slakkenhuis. In de wand van het slakkenhuis maakt de oorchirurg vervolgens een klein gaatje (diameter ca. 1,5 mm), waardoor de elektrodebundel voorzichtig naar binnen kan worden geschoven Een binnenoorontsteking ofwel 'otitis interna' ontstaat meestal als een heftige bacteriële gehoorgang-, of middenoor-infectie onbehandeld blijft en steeds dieper in het oor doordringt. De bacteriële infectie slaat dan van het middenoor over op het binnenoor waarin zich het evenwichtsorgaan + slakkenhuis bevindt

 1. Vaak wordt er gesproken over het oor als er alleen de oorschelp bedoeld wordt, maar het oor bestaat technisch gezien naast de oorschelp ook uit de (externe) gehoorgang, het trommelvlies, de hoorbeentjes in het middenoor en het binnenoor (bestaande uit het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan)
 2. Otosclerose (otospongiose) is een ziekte waarbij er verbening in het middenoor optreedt. In het grootste deel van de gevallen betreft dit een verbening van de stijgbeugel aan het ovale venster (fenestrale otosclerose), in de een kleiner deel van de gevallen betreft het een verbening rond en in het slakkenhuis (retrofenestrale otosclerose)
 3. Aan het einde van de operatie worden de wond gehecht en wordt een tampon in het oor achtergelaten. Soms zit er tijdelijk een slangetje in de wond achter het oor om het wondvocht af te laten lopen. U krijgt een drukverband om uw hoofd, dat er een of twee dagen na de operatie weer af mag. De draintjes worden na twee dagen verwijderd. D
 4. In het algemeen zijn er vlak na de operatie weinig pijnklachten of deze kunnen goed worden bestreden met pijnstillers. Na de operatie kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. In overleg met uw NKO-arts kan worden besloten dit te behandelen met oordruppels of een antibioticumkuur
 5. Een chirurg implanteert het cochleair implantaat (CI) onder de huid. Door de aangedane delen met een cochleair implantaat van het oor te omzeilen (de defecte haarcellen in het slakkenhuis) en via stroompulsjes de hoorzenuwen te stimuleren zijn (zeer) ernstig slechthorenden en doven weer in staat geluiden op te vangen en spraak te verstaan
 6. Het doel van de behandeling is schade te voorkomen, die ontstaat door groei van de tumor. De meest effectieve methode om dit doel te bereiken is de chirurgische verwijdering van de tumor. Omdat aan een dergelijke operatie een zeker risico is verbonden, is een alternatieve behandeling ontwikkeld, de zogenaamde stereotactische bestraling

Het oor bestaat uit de delen: buitenoor, middenoor en binnenoor of terwijl slakkenhuis. Het slakkenhuis. Het oor bestaat uit een aantal onderdelen, het buitenoor, middenoor en binnenoor of ook wel je slakkenhuis genoemd. Het is het meest ingewikkelde onderdeel van je oor, het is een kanaal met vloeistof met op het schade aan het slakkenhuis van je oor. Hier kan een operatie niets aan veranderen. Je kunt eventueel een hoorapparaat krijgen. Geleidings-verlies: het geluid wordt niet goed doorgegeven vanaf je gehoorgang naar het slakkenhuis. Er kan dan iets mis zijn met je gehoorgang, je trommelvlies en/of het middenoor Bij iedere operatie, ook een ooroperatie, is er sprake van enig risico. Een ooroperatie wordt verricht onder een operatiemicroscoop met een sterke vergroting. Daardoor is elk deel van het oor tijdens de operatie goed zichtbaar te maken, zodat de ingreep zeer nauwkeurig kan gebeuren. Het gevolg is, da Hoewel het slakkenhuis door een binnenoorimplantatie blijvend wordt beschadigd, kan het implantaat het gehoor sterk verbeteren, zelfs bij ernstig dove mensen. Deze operatie kan verschillende complicaties met zich meebrengen, die vóór de operatie met de dokter moeten worden besproken wordt het oor hierbij geopend via een snee achter de oorschelp. Grofweg onderscheiden we twee typen operatie: sanerende en gehoorverbeterende operaties. Sanerende operatie Deze operatie heeft als doel de aanwe-zige ontsteking in het oor te verwijderen en het oor op deze wijze te genezen. Vaak is het bij deze ingreep nodig nie

Ooroperatie /// Dokter Lantsoght Bruno - NKO Praktijk - Neus

Vooruitgang in het slakkenhuis - NEMO Kennislin

Het slakkenhuis is een klein, benig, spiraalvormig lichaampje dat twee kanaaltjes en een buis bevat. Deze worden van elkaar gescheiden door een membraan dat door het hele slakkenhuis loopt. Het eerste kanaal heet de voorhofsgang en begint bij het ovale venster Via een operatie achter het oor langs wordt er een elektrode in het slakkenhuis ingebracht, dat met 16 tot 22 contactpuntjes signalen doorgeeft aan de gehoorzenuw. Aan de buitenkant van het hoofd wordt een apparaat (spraakprocessor) geplaatst dat de geluiden oppikt Een hoorapparaat versterkt de geluiden zodat we beter kunnen horen. Wanneer het oor ernstig is aangetast en er doofheid optreedt, kan er gekozen worden voor een cochleair implantaat. Het implantaat neemt de functie van het slakkenhuis over en zet geluidstrillingen om in elektrische signalen. Deze worden vervolgens doorgegeven aan de gehoorzenuw 9. slakkenhuis 10. gehoorzenuw Een sanerende ooroperatie Schoonmakende (sanerende) ooroperaties worden verricht bij een chronische ontsteking in het middenoor. Tijdens een sanerende ooroperatie verwijdert de arts de ontsteking uit uw oor. Doel van de operatie is een droog, schoon en veilig oor te maken Operatie uitgevoerd op of rond het oor kunnen de volgende risico's zijn: doofheid, permanente duizeligheid en verlamming. Een onbehandelde tumor of groei in het oor zal leiden tot doofheid, duizeligheid, verlamming en uiteindelijk de dood. Huid kanker gezwellen of tumoren aan de buitenzijde van het oor zijn gemeenschappelijk

geluidstrillingen weer overbrengen naar het slakkenhuis. Belangrijk . Omdat het slakkenhuis moet worden geopend, kunt u na deze operatie soms (overigens meestal spontaan voorbijgaande) klachten van draaiduizeligheid hebben. U krijgt daarom 24 uur bedrust. Ook bij deze operatie geldt het advies ten aanzien van niezen, neu De operatie wordt meestal onder algehele narcose uitgevoerd, waarvoor u de nodige vooronderzoeken heeft gehad. Na de operatie Na de operatie kunt u nog een aantal dagen last hebben van vocht uit het oor en evenwichtsstoornissen, maar die klachten zullen in de loop van tijd verdwijnen. Uw KNO-arts brengt u op de hoogte van de risico's

Het oor 1. gehoorgang 2. trommelvlies 3. hamer 4. aambeeld 5. stijgbeugel 6. middenoor 7. evenwichtsorgaan 8. buis van Eusthachius 9. slakkenhuis 10. gehoorzenuw Wat is otosclerose? Otosclerose is een erfelijke botziekte waarbij zich sponsachtig bot vormt rond het slakkenhuis. Deze aandoening komt alleen voor in het bot rond het slakkenhuis Linksboven is schematisch het oor weergegeven met de oorschelp, het trommelvlies, de drie gehoorbeentjes, het slakkenhuis en de gehoorzenuw. Linksonder een doorsnede van het binnenoor met daarnaast twee foto's van normale en beschadigde haarcellen

In principe krijgt een van beide oren een implantaat. Als je in aanmerking komt, zal het CI-team ook beslissen welk oor geopereerd gaat worden. De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt meestal een paar uur. De opname in het ziekenhuis is meestal een aantal dagen. Tijdens de operatie wordt alleen het inwendige gedeelte geplaatst Het eindstuk wordt in het slakkenhuis geplaatst. Dit plaatsen in het slakkenhuis gebeurt door op de plaats van de oude stijgbeugel een gaatje van 0,6 mm in doorsnede te maken, waarin de prothese past. Deze operatie voor otosclerose heet stapedotomie De patiënten worden meestal de avond voor de ingreep opgenomen in het ziekenhuis. Er wordt dan nog in het oor gekeken om te zien of er geen ontsteking is. Bij een ontsteking wordt de operatie uitgesteld. Indien de ingreep gebeurt onder algehele narcose dient men de dag van de ingreep volledig nuchter te zijn (vanaf 0u00). De ingree 2. Operatie brughoektumor De tumor wordt middels een operatie weggehaald. De tumor kan via drie wegen benaderd worden: door het oor (translabyrinthair), boven het oor (middle fossa), achter het oor (retrosigmoïdaal)

Bij iedere operatie, ook een ooroperatie, is er sprake van enig risico. Een ooroperatie wordt echter verricht onder een operatie-microscoop met een sterke vergroting. Daardoor is elk deel van het oor tijdens de operatie goed zichtbaar te maken, zodat de ingreep zeer nauwkeurig kan gebeuren. Hierdoo In het algemeen zijn er vlak na de operatie weinig pijnklachten of deze kunnen goed worden bestreden met pijnstillers Na de operatie kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen In overleg met een KNO-arts kan worden besloten dit te behandelen met oordruppels of een antibioticumkuu In het slakkenhuis (oor) wordt een flexibele lintvormige elektrode (het implantaat) geschoven, zodanig dat de elektrode dicht tegen de te prikkelen zenuwvezels aan ligt. De operatie kan 1½ tot 6 uur duren, waarna de patiënt nog 1 tot 5 dagen in het ziekenhuis blijft Afvallen doe je samen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat vorig jaar 4 op de 10 personen last had van overgewicht.Afvallen wordt vaak als doel gesteld, maar toch wil dit vaak niet lukken Wanneer de gehoorbeentjes in het oor niet meer goed functioneren, kunnen we minder goed horen. Bij een gehoorverbeterende operatie probeert de keel-, neus- en oor-arts (KNO-arts) de stijgbeugel in het oor te herstellen. Of dit inderdaad mogelijk is, kan de arts pas zeker weten als het middenoor is geopend

Cochleair implantaat - Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde

Een operatie aan de gehoorbeentjes heet eigenlijk een ossiculoplastie. Een dergelijke ingreep wordt uitgevoerd wanneer de beentjes de trillingen van het trommelvlies niet meer goed doorgeven naar het slakkenhuis. Meestal is dit omdat één van de beentjes kapot is, bv gelyseerd door een ontsteking In het oor lijkt mij ook niks. Ik draag achter het oor, met een oorstukje met venting. Na jarenlang dichte proppen-oorstukjes in mijn oor (draag al hoortoestellen vanaf mijn 7e en de techniek was toen iets minder geavanceerd ) tegenwoordig weer gewoon de wind in mijn oren! Raar verhaal trouwens, dat je niets aan hoortoestellen zou hebben De operatie wordt meestal onder algehele narcose uitgevoerd, waarvoor u de nodige vooronderzoeken heeft gehad. NA DE OPERATIE Na de operatie kunt u nog een aantal dagen last hebben van vocht uit het oor en evenwichtsstoornissen, maar die klachten zullen in de loop van tijd verdwijnen. Uw KNO-arts brengt u op de hoogte van de risico's

Een lichte pijn in en om het oor, of wat spierpijn in de nek, kan voorkomen. Er kunnen wat duizeligheidklachten zijn vanwege prikkeling van het nabij het oor gelegen evenwichtsorgaan. Dit gaat altijd over. De eerste dagen na de operatie adviseren we U het rustig aan te doen en met name lichamelijke inspanning te vermijden De pijn na de operatie valt over het algemeen mee. Uw gehoor is na de operatie wel minder omdat er een zalftampon in uw oor zit. Deze wordt na een week verwijderd. Als er een snee achter uw oor is gemaakt, worden tegelijkertijd ook de hechtingen verwijderd. De eerste weken na de operatie kunt u nog duidelijk minder horen

Otosclerose - Hoorzake

Tijdens de operatie wordt vervolgens de huid achter het oor opgelicht en een opening in het bot geboord die de oorchirurg via het middenoor toegang moet geven tot het slakkenhuis. In de wand van het slakkenhuis maakt de oorchirurg vervolgens een klein gaatje (diameter ca. 1,5 mm), waardoor de elektrode voorzichtig naar binnen kan worden geschoven slakkenhuis. Antibiotische druppels kunnen het oor wel wat rustiger maken, maar genezing kun-nen we er niet mee bereiken. Waarom krijgt u deze operatie? Doel van de operatie is het genezen van de ontsteking. We halen het zieke slijmvlies en het cholesteatoom weg, zodat het middenoor weer rustig, droog en vrij van ontsteking is 1 KNO-HEELKUNDE Operaties aan het oor Samen met de behandelend arts heeft u besloten een operatie aan het oor te ondergaan. Door middel van een ooroperatie kan het gehoor worden verbeterd en/ of een aanwezige ontsteking in het oor worden verwijderd Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant

Operatie — CI AM

 1. Lees meer over het oor. Tumoren die ontstaan op de oorschelp zijn meestal huidkanker. Hierover kunt u meer in lezen in de bibliotheek bij huidkanker. De plaats van de tumor bepaalt voor een groot deel welke klachten iemand krijgt, hoe de ziekte verloopt en welke behandeling mogelijk is. Vormen van kanker in het oor. Er zijn verschillende vormen
 2. Maar een gewoon hoortoestel brengt het geluid daarna terug naar het oor via het oorstukje. En dat doet een cochleair implantaat niet. Een cochleair implantaat heeft namelijk nog een gedeelte binnen in je hoofd. Dat is het implantaat. Het is in het slakkenhuis gezet met een operatie
 3. Keel-, neus- en oorheelkunde Operaties aan het oor 1 Inleiding Deze folder geeft u informatie over verschillende operaties aan het oor. 2 Hoe werkt een oor? Het oor is nodig voor het horen van geluid
 4. imaal drie weken geen water in het oor komt. Dit houdt in dat u de haren alleen mag wassen met zorgvuldige bescher
 5. Bij bepaalde ontstekingen is het bovendien gewenst om het oor, ook wanneer na de operatie geen klachten meer bestaan, na ongeveer een jaar opnieuw met een operatie te openen en te controleren. Een zogenaamde gehoorverbeterende operatie houdt in wat de naam al aangeeft: een operatie met de bedoeling het gehoor te verbeteren
 6. besloten een operatie aan het oor te onder-gaan. Door middel van een ooroperatie kan het gehoor worden verbeterd en/of een aanwezige ontsteking in het oor worden verwijderd. In deze folder kunt u lezen hoe de voorbe-reiding, de operatie en de nazorg eruit ziet. Werking van het oor (conservatief radicaal, posterieure tympanotomie

Binnenoorontsteking: symptomen, oorzaken & behandeling

 1. Aan het slakkenhuis zit het evenwichtsorgaan vast. In het evenwichtsorgaan zit dezelfde vloeistof als in het slakkenhuis. Omdat het slakkenhuis wordt geopend en de vloeistof dan even openligt, kan het evenwichtsorgaan door de operatie soms wat geprikkeld zijn. Daarom kan een patiënt na deze operatie soms klachten van draaiduizeligheid hebben
 2. Het oor kan na de operatie nog een beetje bloeden; dit gaat altijd binnen een paar dagen vanzelf over. Vertrouwt u de duur en/of de hoeveelheid van de bloeding niet, neem dan contact op met de recep­tio­nist(e) van het zie­kenhuis, die u zal doorverwijzen (tel. 020-6 346 212)
 3. Bij een gehoorver­beterende operatie kunnen we veelal volstaan met een kleine huidsnede in de gehoorgang. Afhankelijk van de uitgebreidheid van het ziekteproces duurt de operatie één tot twee uur. Na de operatie Een ooroperatie is na afloop in het algemeen weinig pijnlijk. Een lichte pijn in en om het oor of wat spierpijn in de nek kan.

het Oor - Keel Neus Oor

 1. deren na enkele weken. Na uw eerste postoperatieve raadpleging kan het dragen van een hoofdband 's nachts helpen
 2. een operatie. Deze folder heeft tot doel u te informeren zo'n operatie. Hoe werkt een oor Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. De trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies aan, dat nu eveneens in trilling raakt. Dit zogenaamde trommelvlies geeft deze trilling over aan een keten van gehoorbeentjes
 3. Bij deze operatie worden de verstijfde gehoorbeentjes weer functioneel te gemaakt. Dit wordt gewoonlijk gedaan door het verwijderen van de stijgbeugel, die later door een prothese (kunstmatige stijgbeugel) vervangen wordt. Wanneer het slakkenhuis is aangetast, kan er ook behandeld worden zonder operatie

Otosclerose (otospongiose) - Keel Neus Oor

operatie te verhelpen. 4. Soorten ooroperaties Er zijn twee soorten ooroperaties: sanerende en gehoorverbeterende operaties. 4.1 Sanerende operatie Een sanerende operatie heeft als doel de ontsteking in het oor te verwijderen en zo het oor te genezen. Vaak is het bij deze ingreep nodig om niet alleen het middenoor te openen, maar ook het daarachte Daardoor is elk deel van het oor tijdens de operatie goed zichtbaar te maken. Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee typen operaties: sanerende operaties en gehoorverbeterende operaties. Een sanerende operatie Om het oor te genezen verwijdert de KNO-arts de aanwezige ontsteking uit het oor

Wordt het gehoorverlies veroorzaakt wordt door een oorontsteking? Dan hangt het van de vorm van de oorontsteking af. De genezing van deze oorontsteking staat dan op de voorgrond. Er zijn meestal medicijnen nodig en soms een schoonmakende ooroperatie, mogelijk in combinatie met een gehoorverbeterende operatie Omdat het slakkenhuis moet worden geopend, kan de patiënt na deze operatie soms (overigens meestal spontaan voorbijgaande) klachten van draaiduizeligheid hebben. Slagingskans Het risico op beschadiging van de binnenoorfunctie (blijvend gehoorverlies) is bij een stapedotomie iets groter dan bij de hiervoor beschreven middenooroperaties Als bij de operatie uw oor aan de achterkant is geopend, heeft u na de operatie meestal een verband om uw hoofd. Dit verband wordt de dag na de operatie verwijderd. Als u een nacht in het ziekenhuis blijft, gebeurt dat op de verpleegafdeling. Als u al thuis bent en de KNO-arts heeft dit zo met u besproken, dan kunt u het hoofdverband zelf. schedelbot. Bij bepaalde ontstekingen is het bovendien gewenst om het oor, ook wanneer na de operatie geen klachten meer bestaan, na ongeveer een jaar opnieuw met een operatie te openen en te controleren. Een zgn. gehoorverbeterende operatie houdt in wat de naam al aangeeft: een operatie met de bedoeling het gehoor te verbeteren Soort operatie De behandeling van een cholesteatoom bestaat uit operatieve volledige verwijdering van de gehele cholesteatoommassa en het omgevende huidzakje. De operatie vindt meestal plaats in algehele narcose. In vrijwel alle gevallen zal de kno-arts het oor benaderen via een huidsnede achter de oorschelp

Kan tinnitus ontstaan na een operatie onder narcose? Diverse narcosemiddelen geven tinnitus als bijwerking. Ook bij sterke bloeddruk-dalingen tijdens de operatie (hartoperatie, bloedvatoperatie) kan de doorbloeding van het oor zo sterk verminderen dat deze aanleiding geeft tot gehoorschade. Het is wel een uiterst zeldzaam fenomeen Dokterdokter gebruikt cookies en vergelijkbare technieken. Solvo BV en derde partijen plaatsen deze voor een optimale bezoekerservaring, goede werking van de website en mogelijk interessante advertenties. Accepteer cookies om Dokterdokter.nl te gebruiken door onderaan op Ja, ik accepteer cookies. Het midden oor (middle ear), is een holte in de basis van de schedel beter bekend als bulla tympanica. Het binnen oor (inner ear), dit ligt precies naast de bulla tympanica en is verantwoordelijk voor het evenwicht door de drie semi circulaire kanalen. Deze structuren kunnen allemaal betrokken zijn bij een of ander ziekteproces

Afhankelijk van uw aandoening kunt u met een operatie worden behandeld. Beschadigingen aan het slakkenhuis of de gehoorzenuw zijn niet te herstellen. Afwijkingen in de gehoorgang, aan het trommelvlies en of in het middenoor kunnen we vaak wel herstellen. Afhankelijk van uw aandoening zijn er verschillende operaties mogelijk microscoop weg, verder weg achter oor openen voor het plaatsen van het kastje, waar met mallen al getekend is (mesje 10, diathermie, pincet, 3-tands, Sibelau rasp, wondspreider, grote scherpe boor) onder huid/spier naar de retro-auriculaire incisie doorschuiven (Sibelau rasp De operatie vindt plaats onder algehele verdoving. Op de operatieafdeling krijgt u een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u de verdoving toegediend. De operatie Tympanoplastiek. De KNO-arts kan de operatie uitvoeren via uw gehoorgang (inwendig) of door een kleine snede aan de achterkant van uw oor (uitwendig)

Cochleair implantaat (CI) - werking, criteria en vergoeding

 1. Hetgeen je als geluid waarneemt is in feite een signaal dat in een zenuwbaan of het slakkenhuis van je oor ontstaat en door de hersenen onterecht als geluid wordt geïnterpreteerd. Door deze foutieve interpretatie ervaar je een fluittoon, suizing, piep-, brom- of zoemgeluid dat er eigenlijk niet is
 2. Wat ook de behandeling is, de verkalking rond het slakkenhuis zal altijd verdergaan en statistisch betekent dit dat het gehoor met ongeveer 1 dB per jaar zal achteruitgaan. Dankzij de evoluties in het genetisch onderzoek, valt het te hopen dat er ooit een therapie uit die hoek zal komen. Voorlopig is daar evenwel nog geen sprake van
 3. Ik december werd ik grieperig. Ik kreeg een voorhoofdholteonsteking die ik niet serieus nam. Uiteindelijk is mijn oor gaan ontsteken wat leidde tot een loopoor met bloed. Diverse antibiotica kuren gehad en een ct scan waaruit bleek dat de cholesteatoom groter is geworden. Ook bleek ik een gaatje in mijn slakkenhuis te hebben
 4. Het kraakbeen wordt gehermodelleerd. Soms verwijdert de chirurg een klein stukje kraakbeen, om zo de hoek tussen het oor / hoofd te corrigeren. Het sneetje achter het oor wordt daarna zorgvuldig gehecht. Er wordt er een speciaal verband / bandage aangebracht om het oor, na de operatie, in de juiste positie te houden
 5. Binnenoor (slakkenhuis en gehoorzenuw). De geluidstrillingen worden door het uitwendige oor opgevangen en verder geleid naar het middenoor. De trillingen ko­men dan eerst op het trommelvlies om vervolgens via de gehoorbeentjes verder te worden geleid naar het slakkenhuis. Het middenoor is een lucht­houdende holte

Brughoek tumor / NKO Sint-Augustinus Antwerpen - neus-keel-oor

het hoofd ingebracht. Na die operatie is een periode van intensieve revalidatie nodig. Een cochleair implantaat of CI neemt de functie van beschadigde trilhaartjes in het slakkenhuis (de cochlea) over en stimuleert direct de gehoorzenuw. Een CI vervangt dus eigenlijk de functie van het slakkenhuis, en kan du Als u recent gehoorverlies of een pulserend geluid in je oor hebt meegemaakt, kun je een glomus tumor hebben ontwikkeld. Deze gezwellen zijn zelden kwaadaardig, maar u bekend met de symptomen en de behandeling opties zou moeten zijn, zodat u een weloverwogen beslissing te nemen over het omgaan met uw tumor kan maken Een gehoorapparaat of operatie bieden vaak geen uitkomst bij deze vorm van doofheid. Als slechts één oor is aangedaan kan een zogenaamd cross-systeem een oplossing zijn. Hierbij draag je aan de dove zijde een ontvanger die het geluid via een draadje naar het goede oor brengt zodat je het geluid wat (gedeeltelijk) wegvalt toch kunt horen

Problemen met een beschadigd slakkenhuis - Plazilla

Middenoor dit is het gedeelte van het oor dat de kleinste botten heeft en wordt ook wel de gehoorbeentjes genoemd. Zo heb je de hamer, aambeeld en stijgbeugel met als primaire taak het geluid verder te versterken. Binnenoor wanneer het geluid de binnenoor binnenkomt gaat het naar het slakkenhuis cochleaire. Hier wordt het uiteindelijk omgezet. Ketenreconstructie. De functie van de gehoorbeentjes bestaat uit overdracht van de geluidstrilling van het trommelvlies naar het slakkenhuis. Deze functie kan gestoord zijn door chronische ontsteking van het middenoor, door operaties aan het oor of door vergroeiing van de gehoorbeentjes zelf In het uitwendige oor kan het gehoorverlies worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een gesloten of afwezige oorschelp, een afwezige gehoorgang of een prop oorsmeer in de gehoorgang. Deze zaken zijn vaak te verhelpen door bijvoorbeeld medicijnen, een hoortoestel, een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) of een operatie

Binnenoorprotheses Gezondheidsne

Tinnitus Een ruis, een piep of gebrom in je oor: ben jij één van de ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland die last heeft van tinnitus (oorsuizen)? Stichting Hoormij zet zich in voor jou, onder meer met de unieke Tinnitus Patiëntentool en de jaarlijkse Week van het oorsuizen Een operatie heeft geen zin als er otosclerose bestaat van alleen het slakkenhuis. Waarom een middenoorinspectie? Bij een middenoorinspectie kijkt de arts met een microscoop in uw middenoor. Hierdoor krijgt hij een indruk van de inwendige toestand van uw oor. Het doel van de operatie i

007 Operaties aan het oor - Treant Zorggroe

In het algemeen kunnen afwijkingen in en rond de trommelholte die gehoorstoornissen geven van het geleidingstype, vrij goed verbeterd worden. Afwijkingen van het binnenoor of de gehoorzenuw die een.. het slakkenhuis, dat vanwege zijn spiraalvorm zo wordt genoemd. Het binnenoor is ongeveer 4 cm lang. Het slakkenhuis is ongeveer 1 cm in diameter. Bij mensen is het tweeënhalf maal opgerold en gevuld met twee vloeistoffen in gescheiden compartimenten (endolymfe of lympha interna en perilymfe). Deze vloeistoffen worden door geluidstrillingen in. 10. slakkenhuis 11. gehoorzenuw 4. De operatie Wanneer er een gaatje in het trommelvlies wordt aangetroffen, kan dit • indien u verkouden bent of het oor loopt. Het gaat om drie voorwaarden. Ten eerste dient het gehoorverlies aan het beste oor een gemiddelde luchtgeleidingsdrempel (op 500, 1000, 2000 hertz) van minstens 85 decibel Hearing Level (HL) te vertonen. Ten tweede moet uit spraakaudiometrie blijken dat het beste oor een score van 30% of minder heeft op 70 dB Sound Pressure Level (SPL)

Deze operatie wordt meestal uitgevoerd bij vroege stadia wanneer het cholesteatoom zich niet ver uitgebreid heeft en relatief makkelijk te verwijderen is. Bij deze operatie wordt achter het oor een huidsnede gemaakt en er wordt een gat geboord in het bot achter de oorschelp (het slaapbeen of mastoïd) operatie vindt plaats onder algehele narcose. Tijdens de operatie maakt de KNO-arts vlak achter de oorschelp een sneetje dat doorloopt tot boven het oor. Daarvoor moet een klein stukje van het haar worden weggeschoren (dat groeit snel weer aan). De arts schuift het implantaat onder de huid van de schedel en bevestigt het i De operatie . De KNO-arts maakt een klein gaatje of sneetje in het trommelvlies en zuigt het vocht uit het middenoor weg. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes kunnen daardoor weer normaal werken en het gehoor verbetert. De operatie duurt ongeveer 10-15 minuten. Na de operatie . Na de operatie gaat uw kind naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) Ook in het niet-geopereerde oor. Als u voor de implantatie al oorsuizen had, dan kan dit na de implantatie verergeren. De kans dat u oorsuizen krijgt of dat het toeneemt varieert van 5% tot 15%. Doordat het slakkenhuis vergroeit met de elektroden, bestaat er een kans dat u zijn minst gedeeltelijk het gehoor dat u nog had verliest Na de operatie Het is belangrijk dat er na de operatie minimaal 6 weken geen water in uw oor komt. U kunt last krijgen van duizeligheid en een verandering in uw smaak. Dit is vaak tijdelijk. De eerste weken na de operatie moet u rustig aan doen, daarna kunt u weer met lichte werkzaamheden beginnen. lees mee de voetplaat en zo de geluidstrillingen weer overbrengen naar het slakkenhuis. Belangrijk Omdat het slakkenhuis moet worden geopend, kan de patiënt na deze operatie soms (overigens meestal spontaan voorbijgaande) klachten van draaiduizeligheid hebben. Slagingskans Het risico van beschadiging van de binnenoorfuncti

populær: