Home

Udvidet frit sygehusvalg pjece

Patientkontoret // Region Syddanmar

Udvidet frit sygehusvalg betyder, at du kan vælge at få din undersøgelse eller behandling på et privathospital, som Danske Regioner har indgået aftale med (aftalesygehus), hvis der er lang ventetid i din bopælsregion udvidet frit sygehusvalg til behandling. Det betyder, at du kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus. Læs mere i afsnittet: Udvidet frit syge-husvalg. Hvis du skal opereres på sygehuset, men sygehuset ændrer din operations-dato, får du ret til udvidet frit sygehusvalg. Læs mere i afsnittet: Udvidet frit sygehusvalg 2 I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet frit sygehusvalg - Hvis du skal vente mere end 1 måned - Hvis din operationsdato bliver ændret Udvidede rettigheder til psykiatrisk undersøgelse og behandling - Udvidet undersøgelses- og behandlingsret for børn og unge i psykiatrien - Udvidet. Som patient har du frit sygehusvalg og i visse tilfælde også et udvidet frit sygehusvalg. Lær mere om det her. Information om frit sygehusvalg vil også fremgå af dit indkaldelsesbrev, som du får tilsendt, efter du er henvist til sygehusafdeling. Pjece fra Region Sjælland

Udvidet Frit sygehusvalg. I dit indkaldelses brev fra sygehuset, kan du læse om dine rettigheder. Hvis du er henvist til et sygehus i din hjemregion eller et af de sygehuse, din region plejer at samarbejde med, bliver dine muligheder udvidet, hvis du skal vente mere end 30 dage på behandling.. Som patient har du frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse og enkelte private specialsygehuse, klinikker eller hospices. Det betyder, at du selv kan vælge, hvilket offentligt sygehus du vil udredes eller behandles på. Læs mere i pjecen. Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet Publiceret: 01-10-201 Find privathospital ved ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg. 13.02.2018. Hvis du er henvist til sygehus har du ret til at blive undersøgt (udredt) inden for 30 dage ved ret til hurtig udredning. Skal du vente længere end 30 dage på udredning eller behandling, har du ret til det udvidede frie sygehusvalg Følgende psykiatriske patienter er ikke omfattet af retten til udvidet frit sygehusvalg: . Retspsykiatriske patienter Det skyldes, at disse patienter indlægges/anbringes/behandles i henhold til dom. Disse patienter skal have påbegyndt behandling inden 14 dage efter meddelelse af dommen ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9614 af 8. december 2010 om behandlingsdømte patienter

• Du får også udvidet frit sygehusvalg, hvis du får ændret en operationsdato. • Du har udvidet frit sygehusvalg inden for 1 måned til diagnostiske undersøgelser til brug for din egen læge. Skal du vente mere end 2 måneder på psykiatrisk undersøgelse og behandling på sygehus, har du andre udvidede valgmuligheder Det er Udvidet frit sygehusvalg, som giver dig mulighed for at få foretaget forundersøgelse og behandling på et privathospital. Du kan læse mere om Udvidet frit sygehusvalg og ventetidsgaranti her. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udgivet en pjece, hvor du også kan læse nærmere om Udvidet frit sygehusvalg Frit og udvidet frit sygehusvalg Der gælder særlige regler, hvis du vælger at benytte dig af tilbuddet om frit eller udvidet frit sygehusvalg. Du skal selv sørge for kørslen, men du kan få refunderet den del af udgif-terne, som Region Sjælland skulle betale til dig, hvis du blev behandlet på det sygehus, som regionen vill Skal du vente mere end 1 måned på udredning, behandling eller diagnostisk undersøgelse, kan du have ret til udvidet frit sygehusvalg. Læs om regler og undtagelser Udvidet frit sygehusvalg. Denne vejledning er for dig, der vil på besøg hos os via betaling fra det offentlige. • Din egen læge kan henvise dig til udredning enten hos en dermatolog (hudlæge) under sygesikringen, eller på et sygehus med en dermatologisk afdeling i din egen region

Klage over sundhedsfaglig behandling - borger

Hvis du vil benytte dig af det frie sygehusvalg, kræver det, at lægen sender en henvisning til det hospital, du vælger. Du kan rådføre dig med din læge om dine valgmuligheder, men det er dig, der bestemmer. Hvis du allerede er i et udrednings- eller behandlingsforløb, har du også frit sygehusvalg. Kontakt Enheden for sygehusvalg Rådgivning om frit sygehusvalg. Når du overvejer at blive behandlet på et andet hospital end dét, du er indkaldt til, skal du ringe til Rådgivning om Sygehusvalg i Region Hovedstaden Er du henvist til psykiatrisk undersøgelse og behandling, har du ret til frit sygehusvalg og i visse tilfælde udvidet ret til undersøgelse og behandling på aftalesygehuse. Hent Region Midtjyllands pjece om patientrettigheder i voksenpsykiatrien

Vælg dit sygehus. Find information om fx ventetider og patienttilfredshed, der kan hjælpe dig med at vælge, hvor du vil undersøges eller behandles Udvidet Frit sygehusvalg. I dit indkaldelses brev fra sygehuset, kan du læse om dine rettigheder. Hvis du er henvist til et sygehus i din hjemregion eller et af de sygehuse, din region plejer at samarbejde med, bliver dine muligheder udvidet, hvis du skal vente mere end 30 dage på behandling.. Som patient har du frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse og enkelte private specialsygehuse, klinikker eller hospices. Det betyder, at du selv kan vælge, hvilket offentligt sygehus du vil udredes eller behandles på. Læs mere i pjecen. Forfatter: Sundheds- og Ældreministeriet Publiceret: 01-10-201

4: Udvidet frit sygehusvalg Hvis de offentlige sygehuse ikke har kapacitet til at undersøge og behandle dig indenfor fristerne, har du ret til at komme på privathospital. Vores sygeplejer- sker kan oplyse dig om hvilke muligheder du har, og hvor du kan komme hen. 5: Ret til hurtig genoptrænin Som borger i Danmark kan du frit vælge offentligt sygehus, når du er henvist til udredning, undersøgelse eller behandling. Hvad er frit sygehusvalg? Som borger i Danmark har du frit sygehusvalg. Det vil sige, at du frit kan vælge mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når du skal undersøges eller behandles

Frit og udvidet frit valg af sygehus - borger

 1. Ret til at vælge et andet offentligt sygehus (Frit sygehusvalg
 2. Udvidet frit sygehusvalg - rn
 3. Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede
 4. Sygehusvalg og ventetid - Region Sjællan
 5. Udvidet Frit sygehusvalg // Region Syddanmar

Sundheds- og Ældreministeriet Når du er henvist til sygehus

 1. Find privathospital ved ret til hurtig udredning og det
 2. Udvidet frit sygehusvalg - aalborguh
 3. Udvidet frit sygehusvalg - Capio CF

Udvidet frit sygehusvalg - rhnordjylland

Frit og udvidet frit sygehusvalg - rigshospitalet

 1. Sygehusvalg - Bispebjerg Hospita
 2. Frit sygehusvalg - rn
 3. Sygehusvalg
 4. Frit sygehusvalg Patientrettigheder - Psykiatrien i Region
 5. Vælg dit sygehu

populær: