Home

Säteilylaki ja asetus

2. Ionisoivan säteilyn käytön valvontamaksu. Turvallisuuslupaa edellyttävän ionisoivan säteilyn käytön valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta Linkki ILO 115/1960 ILO:n säteilysuojelusopimus ; eu-säädös EPNDir 2006/25/EY EPNDir 2006/25/EY terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 5.4.200 Uusimmat versiot laki- ja asetusluonnoksista; Uusi säteilylaki 859/2018, voimassa 15.12.2018 alkaen: Finlex: Hallituksen esitys 28/2018 uudeksi säteilylaiksi, lain perustelu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tehtävänä on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Tutustu nettisivuihimme

Säteilylaki 859/2018 - Säädökset alkuperäisinä - FINLE

Säädökset alkuperäisinä. Säädösten tekstit ilman muutoksia sellaisina kuin ne on julkaistu säädöskokoelmassa. Kaikki säädökset v. 1987 alkaen ja keskeinen osa vanhemmista säädöksistä Lainsäädäntö sisältää kotimaisen ajantasaisen lainsäädännön oikeusaloittain suomeksi ja ruotsiksi. Säädöksiin on lisätty runsaasti viittauksia oikeuskäytäntöön, toisiin säädöksiin ja oikeuskirjallisuuteen Radonpitoisuuden mittaaminen. Työpaikan ilman radonpitoisuus määritetään ensisijaisesti käyttämällä radonmittauspurkkia (integroiva mittaus), jota pidetään työtiloissa vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen kehittäminen (yleSHarviointi) -hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe, jolla varmistetaan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen taso, joka vastaa kansallista ja kansainvälistä osaamista Tämä ohje on voimassa 1.12.2013 alkaen toistaiseksi. Ohje kumoaa ohjeet YVL 1.1, YVL 1.2 ja YVL 1.16.Rakenteilla olevilla ja käyvillä ydinlaitoksilla tämä ohje saatetaan voimaan erillisellä STUKin päätöksell

Säädökset alkuperäisinä. Säädösten tekstit ilman muutoksia sellaisina kuin ne on julkaistu säädöskokoelmassa. Kaikki säädökset v. 1987 alkaen ja keskeinen osa vanhemmista säädöksistä Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen kehittäminen (yleSHarviointi) -hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe, jolla varmistetaan sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen taso, joka vastaa kansallista ja kansainvälistä osaamista

Säännöstö STUKle

Radonpitoisuuden mittaaminen. Työpaikan ilman radonpitoisuus määritetään ensisijaisesti käyttämällä radonmittauspurkkia (integroiva mittaus), jota pidetään työtiloissa vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana

Säteilylainsäädännön uudistus - STU

Radon työpaikoilla - STU

populær: