Home

Hk beregning af dagpenge

Ekspedientarbejde er et af de helt store HK-fag - med mange forskellige typer medarbejdere: Fra dig, der er ung og som måske arbejder i butik eller lignende mellem studierne, til alle de garvede ekspedienter i servicefunktioner på tværs af brancher FFD's regelsamling indeholder både primære og sekundære love. Det vil sig, at der ud over de love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, der er udformet med direkte sigte på højskolen, også er medtaget andet lovgivning, der har relevans for højskolen KORT OM PAV PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten Det kan nogle gange være vanskeligt, specielt når man taler om 120 sygedage. Efter funktionærlovens § 5, stk. 2, er det nemlig lovligt at indgå en aftale om forkortet opsigelsesvarsel i tilfælde af en længerevarende sygdom i 120 dage 23-11-2016 09:41:28. Kære Tine. Tak for din henvendelse. Årsagen til, at man skal melde sig ledig i jobcentret er, at der gælder en tabsbegrænsningspligt for en fritstillet medarbejder. Det betyder, at man som arbejdstager aktivt skal søge nyt job i fritstillingsperioden, da man jo modtager løn fra arbejdsgiveren i fritstillingsperioden uden samtidig at stille sin

Christina d. 29. August 29 2013. Jeg vil gerne spørge om.. Jeg er ved at blive separeret, og kan ikke finde ud af om hvad gæld jeg hæfter for. Vi har et lån jeg star på, men de andre star jeg ikke på A A a a A4-format ab abandonnere abandonnering abbed abbedi abbedisse abbreviation abbreviatur abbreviere ABC abc abdicere abdicering abdikation abe abe abefest abekat abekattestreg aber dabei aberration abessiner Abessinien abessinier abessinsk abildgrå abildgård abkhaser Abkhasien abkhasisk ablativ ablativisk abnorm abnormitet a-bombe abonnement abonnent abonnere abonnering abonnine. Bliver der ændret på varslingen af din ferie? Nej. Varslingen er stadig 3 måneder for hovedferien og mindst 1 måned for anden ferie. Du har også fortsat krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september

Bliver der ændret på varslingen af din ferie? Nej. Varslingen er stadig 3 måneder for hovedferien og mindst 1 måned for anden ferie. Du har også fortsat krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september

Gratis Fagforening og A kasse for HK Studerende og Eleve

Ny ferielov - Råd & støtte - HK

populær: