Home

Middellevetid

Kortet viser den forventede middellevetid for 0-årige for de danske kommuner opdelt på fire-årige tidsperioder. Vælg perioder i højre side. Tryk på kortet for at vælge en specifik kommune - hold Ctrl nede og vælg flere kommuner. Tallet er et gennemsnit for mænd og kvinder samlet middellevetid, det gennemsnitlige antal år, som en generation på fx 1000 nyfødte har tilbage at leve i, efter at de har nået en given alder. Der findes altså en middellevetid for hver alder. Middellevetiden for 0-årige drenge og piger i Danmark var 2015-16 hhv. 78,8 og 82,8 år. Se dødelighed og overlevelsestavle Middellevetid 2013/2014. Middellevetiden udvikler sig fortsat positivt og er nu 78,5 år for mænd og 82,7 år for kvinder. Stigningen har været usædvanlig stor siden sidste år. For mændene er der tale om en stigning på 0,54 år, mens kvindernes middellevetid steg med 0,78 år Både blandt mænd og kvinder findes den højeste middellevetid i Nordsjælland med 79,2 år for mændene og 82,6 for kvinderne. Det er 1,3 år højere end landsgennem-snittet for mændene og 0,7 år højere for kvinderne. Byen København har lavest middellevetid både blandt mænd med 75,6 år og kvinder med 80,6 år Middellevetid. Befolkningens alder er steget støt gennem det seneste århundrede, og forskerne forudser, at levetiden fortsætter med at stige

Middellevetid Rygning Alkohol Inaktivitet Højt blodtryk Psyk arbejdsbelastning Overvægt Passiv rygning Stofmisbrug For lidt frugt og grønt Trafikulykker Usikker sex Arbejdsulykker 0 år Tab i middellevetid i forhold til forskellige risici-1 år -2 år -3 år -4 å INED was founded in 1945, and in 1986 it acquired the status of an Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique (EPST), meaning that it is under joint administrative supervision of the ministries of research and social affairs

Dette er et vigtigt spørgsmål, der naturligt dukker op, hvis du vil finde ud af, om din pensionsopsparing rækker livet ud. Det er samtidig et spørgsmål, som er umuligt at svare på, heldigvis Forventet levealder eller middellevealder er den gennemsnitlige alder, som et nyfødt barn forventes at leve. Den forventede levealder kan enten beregnes på befolkningsniveau eller opdelt på køn, bopæl, etnisk gruppe, beskæftigelse osv Overlevelsen blandt ældre er lav i Danmark. Faktisk en af de laveste i Europa. Det viser et nyt internationalt studie, som sammenligner, hvor mange der når en rigtig høj alder forskellige steder i Europa Kaare Christensen om aldring og verdensmesterskabet i middellevetid. Meeting WWE SUPERSTARS at Airport KURT ANGLE, THE HARDYS, THE MIZ AND MORE!!!! ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2017 Revision, or derived from male and female life expectancy at birth from sources such as: ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division

Abstract. Staphylococcus aureus bacteremia (SAB) is a major cause of illness and death worldwide. We analyzed temporal trends of SAB incidence and death in Denmark during 2008-2015 Det siger statistikkerne om mænds og kvinders middellevealder: Et område, hvor mænd ikke er ligestillede med kvinder, er på levealder. I dag har nyfødte drenge udsigt til at leve til de er knapt 80 år gamle This is a first hand look at the Beijing skyline from the high speed train. I took an amazing trip to Beijing, China last year. Among the incredible sights I saw ranging from inspiring to. Middellevetid 1. Veluddannede 30- årige københavnske mænd kan se frem til at leve over 7 år længere end en 30- årig med kort uddannelse. 2. Hvis man bor på Nørrebro, lever man lige så længe som i Rumænien. 3. Hvis man bor i Søllerød, lever man lige så længe som i Sverige. 4. Danmark er nummer 32 i verden, når det gælder. ATP er en livslang pension for stort set hele befolkningen i Danmark. Derfor er det ATP's opgave at sørge for, at der er penge nok til den pension, som du, dine børn og børnebørn skal have glæde af i fremtiden

Statistik om Forventet levetid: Mænd i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort pede japanske kvinder med en middellevetid på 85,3 år, mens danske kvinders var 79,5 år. Hos mændene toppede Island med en middellevetid på 79,0 år, mens dan-ske mænds middellevetid var 74,9 år, jf. OECD (2005). Der er således grund til at forvente, at væksten i den danske middellevetid kan fastholdes i en lang tidshorison På baggrund af de aldersspecifikke dødeligheder er den forventede middellevetid beregnet for hver af de 4 indkomstgrupper. Som det fremgå at figur 2A, er middellevetiden for mænd i 4. indkomstkvartil (de 25 pct. rigeste) på 83,3 år i 2015, mens middellevetiden for mænd i 1. indkomstkvartil (de 25 pct. fattig-ste) er på 73,7 år

LEVEALDER: Den danske middellevetid skal være i top 10 i verden i 2020, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i 2009. De seneste tal viser, at Danmark ligger på 24.-pladsen. I 2020 skal den danske middellevetid være blandt de ti højeste i verden. Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke. Australien har en middellevetid på ca. 84,2 år for kvinder og 79,7 år for mænd, lidt over et år højere end i Danmark (2011). På 30 år er den steget 6-7 år for begge køn Således afspejler forskellene i middellevetid mellem kommuner og bydele i vid udstrækning den sociale ulighed i middellevetid. Resultaterne i dette notat viser, at uden dødsfald relateret til rygning og alkohol x ville de fleste kommuners og bydeles middellevetid have været mindst fire år højere og for nogle bydele COWIs demografiske vidensbank. Velkommen til COWIs demografiske vidensbank hvor vi løbende publicerer statistik vedrørende befolknings- og boligudvikling i de danske kommuner Bidrag til stigning i middellevetid Siden midten af 1990'erne er dødeligheden faldet for alle aldersgrupper for både mænd og kvinder, jf. figur a. Men det er primært lavere dødelighed for personer over 60 år, der har bidraget til, at middellevetiden for nyfødte er steget i løbet af de seneste 20 år

Middellevetid 1. Veluddannede 30-årige københavnske mænd kan se frem til at leve over 7 år længere end en 30-årig med kort uddannelse. 2. Hvis man bor på Nørrebro, lever man lige så længe som Life expectancy and mortality in Denmark compared to Sweden. What is the effect of smoking and alcohol? [Middellevetid og dødelighed i Danmark sammenlignet med i Sverige: Hvad betyder rygning og. Ved hjælp af alle disse tal opstiller statistikerne en såkaldt dødelighedstavle for hele befolkningen. Det er den, der danner grundlaget for beregningen af middellevetiden. Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at en stigende middellevetid er udtryk for, at de ældste i samfundet lever længere

Middellevetid folketal

Dødsfald og middellevetid. 10014 Dødsfald; DODDAG Dødsfald efter dødsdag og dødsmåned (2007-2018) DOD Døde efter køn og alder (1974-2018) FOD207 Døde efter kommune, køn og alder (2006-2018) FOD2 Døde efter kommune, køn og alder (AFSLUTTET) (1974-2005) BEV3A Levendefødte og døde på måneder (1901M01-2019M03 Hvor længe et nyfødt barn forventes at leve Hvordan diabetes påvirker forventet levetid kan være baseret på en række sundheds- og behandlingsfaktorer. Diabetes kan medføre alvorlige helbredskomplikationer og påvirke forventet levetid Børne- og Socialministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, dagtilbudsområdet og familieretsområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, ansvaret for dagtilbud mv. samt ansvaret for sager om skilsmisse, adoption og forældremyndighed

middellevetid Gyldendal - Den Store Dansk

Et stort antal rygere, masser af alkohol og usund og tung kaloriekost er nogle af årsagerne til danskernes dårlige helbred, lyder det. Men ifølge DRs sundhedskorrespondent, Peter Qvortrup Geisling handler det også om, at vi glemmer den mentale sundhed Viser side 1. Fundet 73 sætninger matchende sætning middellevetid.Fundet i 5 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret

Sammensætninger levetidsforlængelse gennemsnitslevetid middellevetid Rapportér et problem fra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog . Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018 1 Miniopgave 2 - Kendskab til demografi og befolkningsfremskrivninger Samfundsbeskrivelse B Introduktion Formålet med miniopgaven er at opnå mere viden om og færdigheder om at præsentere og forstå antagelserne, der ligger til grund for DST befolkningsfremskrivninger, herunder hvordan antagelserne påvirker fremskrivningerne Oplysninger, som Google indsamler. Vi vil gerne have, at du forstår, hvilke typer oplysninger vi indsamler, når du bruger vores tjenester. Vi indsamler oplysninger for at levere bedre tjenester til vores brugere - lige fra at finde ud af grundlæggende ting, som f.eks. hvilket sprog du taler, til mere komplekse ting, som f.eks. hvilke annoncer du synes er mest nyttige, hvilke brugere der. Opsat folkepension Når man når folkepensionsalderen, men ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet i væsentligt omfang, kan man søge om, at pensionen opsættes = udsættes TEST DIG SELV: Du starter med at have 80 år at leve i. Hvert spørgsmål angiver en værdi som skal lægges til eller trækkes fra - alt efter om værdien er mærket med et plus eller minus..

Peter Hansens middellevetid er jf. skema til højre 198 måneder (2011). Han vil derfor være berettiget til et procent tillæg på 24/198 * 100%= 12% Det betyder at Peter Hansen resten af hans dage vil modtage 12% mere i pension, end han ellers ville have været berettiget til. Kan det betale sig at opsætte pensionen Den gennemsnitlige levealder her landet er 69 år for mænd og 74 år for kvinder. For både mænd og kvinder er det otte år kortere end middellevealderen i de vestlige industrilande, som vi ofte sammenligner os med Hos NEXT Forsikring kan du nemt selv beregne og købe din bilforsikring online. Se vores udvalg af billige forsikringer tilpasset til dig og dine behov

Undersøg befolkningsudviklingen i Danmark ved hjælp af befolkningspyramider fra 1950 og til i dag, og find ud af, hvordan prognoserne ser ud for fremtiden Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer L80 Anvendelsesbetingelser Omgivelsestemperaturområde +10 til +40 °C Ydelse ved omgivende temperatur.

NYT: Stor stigning i levetiden - Danmarks Statisti

Således har den danske middellevetid for 0-årige overhalet den tyske. Selvom levetiden stiger for alle samfundsgrupper, så er der stadig stor forskel i levetiden for personer med henholdsvis lang og kort eller ingen uddannelse Tabel for middellevetid ved beregning af venteprocent for pensionister, der ønsker udbetaling af ventetillæg over 10 år Der er store forkelle i sundhed og levetid blandt danskerne. I 2011 levede den rigeste fjerdedel af mænd 10 år længere end den fattigste fjerdedel. Den markante ulighed mellem forskellige befolkningsgrupper skyldes et samspil af en række faktorer som eksempelvis levevis, arbejdsmiljø og brug af sundhedssystemet Hjerteforeningen består af 148.000 medlemmer og 6.000 ivrige frivillige. Vi arbejder med forskning i hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte fase 3 lungekræft middellevetid I USA er lungekræft den hyppigste årsag til kræftdødsfald blandt mænd og kvinder . Lungekræft er mere dødelig end tyktarms-, prostata , lymfeknuder og brystkræft kombineret hvert år

Middellevealder i Danmark - Vi lever længere end nogensinde før

Middellevetid Samfundsfag D

  1. På baggrund af de aldersspecifikke dødeligheder er den forventede middellevetid beregnet for hver af de 4 indkomstgrupper. Som det fremgå at figur 2a, er middellevetiden for mænd i 4. indkomstkvartil (de 25 pct. rigeste) på 82,0 år i 2011, mens middellevetiden for mænd i 1. indkomstkvartil (de 25 pct. fattigste) er i på 72,2 år
  2. Middellevetiden i Tanzania anslås til at være 49 år for kvinder og 44 år for mænd. Det medfører en skæv aldersfordeling i landet, hvor kun 3,1% af befolkningen er over 64 år, mens hele 44,8% er under 15. Den lave middellevetid kan i høj grad tilskrives HIV/AIDS, det vurderes at mere end 1,6 millioner tanzanianere lider af HIV/AIDS
  3. - Middellevetid - Daglige rygere i befolkningen - Liggetid pr. indlæggelse - Produktivitet på sygehuse . Opdateringer: Indikatorforklaring for 5 års overlevelse efter kræft er opdateret d. 26. september 2016. Indikatorforklaring for fire nye indikatorer er tilføjet d. 15. maj 2017. Det drejer sig om Fastholdelse a
  4. Isn't it about 0.5% ? 1% would be ~4755 people. If that's science, then i dont know science. I'd say that if 0.5% develops bowel cancer, out of half a million people, then it's probably safe to say that bacon is healthier than previously though
  5. e if body mass index associated with lowest all-cause mortality has increased in the last 3 decades

Another informative way to illustrate this development is by looking at the annual increase in life expectancy. Oeppen and Vaupel (2002) show that best-practice life expectancy, that is, the highest value recorded in a single country in a given year, rose by about 2.5 years every decade (2.43 years) for women, starting in 1840 Middellevetid , levetidforventning eller forvented levetid er den gennemsnitlige alder som et menneske ved fødslen skønnes til at opnå, regnet på en bestemt gruppe. Afhængig af hvad man undersøger kan gruppe være et lands hele befolkning, befolkningen opdelt på køen (mandlig respektive kvindelig middellevetid), adresseby (ødemark, by. Middellevetid. Middellevetiden i Danmark er for mænd 78 år, for kvinder 82 år. Det vil sige, at et barn, der fødes i dag forventer vi lever så lang tid, hvis vilkårene fra fødeåret var gældende i hele barnets liv. Sådan vil det sikkert ikke gå. Danskerne lever længere og længere. I dag bliver alle heller ikke lige gamle

Start studying Begreber i demografi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Middellevetid i Danmark 40 50 60 70 80 90 Mænd Kvinder. Stress 30.000 indlæggelser hvert år på danske hospitaler En halv million henvendelser i almen praksi

World population - Institut national d'études démographique

Middellevetid. En anden negativ tendens i befolkningsudviklingen er en faldende gennemsnitlevealder, især for mænd. Ifølge de officielle sovjetiske statistikker var gennemsnitslevealderen for mænd ved Sovjetunionens opløsning omkring 65 år, mens den i dag ifølge Verdensbanken er faldet til kun 58 år psykisk sygdom og Ændringer i livsstil vidensrÅd for forebyggelse kristianiagade 12 2100 kØbenhavn Ø en rapport fra vff@dadl.dk www.vidensraad.d Selvom hver fjerde franskmand ryger, og alkoholforbruget er stort, bliver folk i snit næsten 83 år. Foto: Scanpix af Ritzau mbol@tv2.dk En rapport fra OECD afslører, at den gennemsnitlige.

Start studying Geografi KAP 8 og 9. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Diabetes. Nye forskningsresultater fra det anerkendte danske Steno 2-studie viser, at en kombination af bredspektret medicinsk behandling og vedvarende undervisning om kost, motion og rygeafvænning kan forlænge type 2 diabetes-patienters liv som gruppe med 8 år

Controlled clinical trial of how mobile health applications affect blue-collar men's physical health as well as thoughts and actions in relation to their own physical healt Søgning på middellevetid i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Middellevetid angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt kan forventes at leve under den forudsætning, at de nuværende dødshyppigheder for alle grupperinger af køn og alder holder sig på samme niveau i al fremtid. Med middellevetid har man et relativt simpelt begreb, som gør det muligt at sammenligne forskellige befolkninger - Middellevetid er det bedste mål, vi har for en befolknings generelle sundhedstilstand. Og her ligger Danmark desværre rigtig dårligt. Og har gjort i rigtig mange år, siger Knud Juel, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed Kontakt Adresse: Tordenskjoldsgade 25 st.th,1055 København K E-post: fnforbundet@fnforbundet.dk Telefon: 3346 469

Hvor gammel bliver du - se din forventede levealder Pension

HISB7: Middellevetid for 0-årige efter køn Enhed : - Vælg : Udvælg via søgning : Information : køn (2) periode Antal valgte tal til. Har du tænkt over, hvor mange år din pension skal række, og hvilken levestandard du ønsker som pensionist? Det er et vigtigt spørgsmål, som du bør have en holdning til, da pensionen gerne skal række til en komfortabel tilværelse resten af livet, og samtidig er det et yderst svært spørgsmål at svare på, da ingen kender deres præcise skæbne Beregnet middellevetid for mænd og kvinder, 1895-1965 i Betænkning vedrørende kvinders sundhedsforhold afgivet af det under kommissionen vedrørende kvindernes stilling i samfundet nedsatte udvalg om sundhedsforholdene, 1971, s. 10 KAPITEL 3 Befolkningens fordeling efter køn, alder og civilstand Den befolkningsmæssige baggrund Størrelsen på pengepungen afgør din sundhed og dermed din levetid. En af forklaringerne er, at de veluddannede og rige danskere er bedre til at gøre krav på velfærdssystemet. Det ses.

Skeletter viser, at slidgigt i ryg, hænder og knæ plagede den almindelige vikingebonde. Mange vikinger gik også rundt med tandproblemer. Mere end en fjerdedel af befolkningen havde nemlig huller i tænderne (karies) eller tandtab. Fund af kranier viser, at langt de fleste vikinger manglede flere. Her på siden kan du finde oplysninger om danskernes sundhed i kommuner, regioner og i hele landet. Der er indsamlet data i 2010, 2013 og 2017 »Det er helt forrykt, at vi har tabt så meget terræn. Der er blevet råbt om op om det her i 20 år, men ingen politikere har for alvor gjort noget ved, at vores middellevetid er i bund«, siger Knud Juel, der er forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed og landets førende ekspert i levealder

Forventet levealder - Wikipedia, den frie encyklopæd

For første gang siden 1994 er hverken mænd eller kvinders middellevetid steget. Den er dermed fortsat 79 år for mænd og 82,9 år for kvinder. Det oplyser Danmarks Statistik. Årsagen til stilstanden det seneste år kan muligvis forklares med, at Danmark i foråret 2018 var ramt af en influenzaepidemi middellevetid på én måned både for mænd og for kvinder. Der var gennemsnitligt 510 og 359 somatiske indlæggelser årligt på grund af Parkinsons sygdom blandt hen-holdsvis mænd og kvinder samt henholdsvis 9.420 og 6.753 somatiske ambulante hospitalsbesøg blandt mænd og kvinder Venteprocenten opgøres som forholdet mellem det antal måneder, folkepensionen har været opsat, og den gennemsnitlige middellevetid for mænd og kvinder i den pågældende tilbagetrækningsalder. Middellevetiderne offentliggøres hvert år af Beskæftigelsesministeriet. Ventetillægget er skattepligtigt ligesom de øvrige pensionsydelser Knud Juel var i 1989 med til at dokumentere de store forskelle i middellevetid og har siden påpeget den dårlige placering i utallige rapporter. 14 sundhedsministre fra begge sider af Folketingssalen haft den nedslående viden om danskerens dårlige placering, uden at de har fået Danmark væk fra den vesteuropæiske bundplacering For første gang siden 1994 er hverken mænd eller kvinders middellevetid steget. Den er dermed fortsat 79 år for mænd og 82,9 år for kvinder. Det oplyser Danmarks Statistik. Årsagen til stilstanden det seneste år kan muligvis forklares med, at Danmark i foråret 2018 var ramt af en.

Danmark er blandt de lande i Europa, hvor færrest bliver

»Grønland, Kalaallit Nunaat, verdens største ø; 2.180.000 km2.« Sådan indleder Den Store Danske sin beskrivelse af Grønland. En hurtigt søgning på de øvrige nordiske lande viser, at det ikke er standard at beskrive et land ved dets størrelse Hvordan tror du, at Danmarks befolkning ser ud om fx 30 år? Bliver befolkningen ældre eller yngre, og tror du, at uddannelsesniveauet stiger eller falder? Det kan være svært at gennemskue, men med demografien som videnskab kan man faktisk beregne mange af fremtidens spørgsmål om befolkningen Inden du læser videre om de forskellige følgesygdomme, der kan opstå med din type 1-diabetes, skal du vide, at der heldigvis er rigtig meget, du selv kan gøre for at undgå eller udsætte udviklingen af følgesygdomme Når danske pensionsselskaber skal regne ud, hvor meget kunder skal have udbetalt på deres livrenteordning, er der stor forskel på størrelsen af udbetalingerne

Marts 2013 Middellevetid og spædbørnsdødelighed Figur 5. Middellevetid for 0-årige Figur 6. Spædbørnsdødelighed pr. 1.000 levendefødte bør middellevetid mellem 1990 og 2000 kan henføres til bedre resultater for iskæmisk hjertesygdom. Hertil kommer, at en bedre forståelse af, hvad middellevetid er, og hvordan det spiller sammen med ændringer i døde-ligheden, er et uomgængeligt udgangspunkt for sådanne analyser. Ud fra dødsrater i en bestemt periode beregner ma Middellevetid i år 1 Naturskifer Ubegrænset 2a Tegl, vingetagsten, røde > 100 2b Tegl, vingetagsten, gule og brune 60 2c Tegl, falstagsten > 100 2e Tegl, glaserede tagsten > 100 2f Tegltagsten med fugesystem 60 3a Betontagsten 80 3b Betontagsten med fugesystem 60 4a Eternitbølgeplader med asbest 8 MIR. MIR er et minimalistisk parkarmatur udformet i et tidsløst kegledesign. Parklampen giver ikke blot fremragende lys i de mørke aftentimer, men sikre også lang levetid og minimale vedligeholdelsesomkostninger

Hvor gamle bliver vi? - YouTub

DOKUMENTATION: Regeringen, KL og Danske Regioner er parat med otte nye nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet, der skal rette fokus fra kontrol mod resultater. Regeringen, Danske Regioner og KL præsenterer fredag otte nationale mål for sundhedsvæsnet. Målene skal udgøre en drivkraft for. Klima Mange forskellige klimaer. USA's klima byder på stort set alle former for klimaindelinger. I Alaska er klimaet polart, hvilket har store konsekvenser for dyre-, plante- og menneskelivet deri. F.eks. er det umuligt, at der forekommer fotosyntese, da de ekstremt lange nætter forhindrer dette En usædvanlig stigning i antallet af dødsfald gør, at amerikanernes forventede levetid er blevet reduceret. Den forventede levealder i USA faldt i 2015 for første gang, siden hiv/aidskrisen. Eksempelsætninger middellevetid på engelsk. Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold

Life expectancy at birth, total (years) Dat

Således afspejler forskellene i middellevetid mellem kommuner og bydele i vid udstrækning den sociale ulighed i middellevetid. Resultaterne i dette notat viser, at uden dødsfald relateret til rygning og alkohol ville de fleste kommuners og bydeles middellevetid have været mindst fire år højere og for nogle bydele 14. Bilagstabel 2. Middellevetid (i år) med og uden dødsfald relateret til rygning og alkohol (separat effekt) fordelt på kommuner. 2007-201 Københavnere har Danmarks korteste middellevetid, mens nordsjællændere lever længst. Tallene udstiller problematisk ulighed, mener professor. Bor man i Nordsjælland, har man bedre forudsætninger for at leve længe. Foto: Torben Christensen / Ritzau Scanpix Der er stor forskel på, hvor gammel. Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2012. Ved at klikke på Link til kilde i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år

Som byrdemål anvendes dødelighed (antal dødsfald, tab i middellevetid, tabte leveår), somatiske og psykiatriske hospitalskontakter, kontakter til alment praktiserende læge, sygefravær, nytilkendte førtidspensioner samt sun d-hedsøkonomiske omkostninger, produktionstabsomkostninger og sparet fremtidigt forbrug som følge af tidlig død Vi sætter verdensrekorder og flyver til månen. Men når det kommer til at leve længere, er vi ikke blevet ret meget bedre siden Sokrates og Jesus, indikerer amerikanske tal 80 70 60 50 40 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 År Kvinder Levealder i år Mænd Figur 32. Den gennemsnitlige levealder for kvinder og mæn

populær: