Home

Hvad er undervisning

Undervisning er en intenderet form for kommunikation, hvor underviseren har et bestemt mål. På skoletube kan de 23 værktøjer anvendes til at øge elevens muligheder for at koble sig på det, som læreren underviser i Hvad er konsekvenserne af langvarig søvnmangel for det enkelte menneske og for samfundet? Opgave 3: Søvnmønstre og søvnløshed Se klippene 'Anne Sofie har rigtigt svært ved at få ordentlig søvn' og 'Faste søvnvaner kan være vejen til god søvn' En strukturmodel for undervisning beskriver de regler og logikker, som undervisere og lærende frembringer gennem deres undervisningsmæssige handlen. Den synliggør de processer der foregår i den gode undervisning Folkeskolereformen 2014 i Køge Kommune. How to create a 3D Terrain with Google Maps and height maps in Photoshop - 3D Map Generator Terrain - Duration: 20:32. Orange Box Ceo 4,114,768 view

Og det er blandt andet i elevrådet, at man kan lære, hvordan demokrati fungerer i praksis. En god ide inden man starter på et nyt skoleår i elevrådet er, at medlemmerne sætter sig nogle mål for, hvad de synes er elevdemokrati på netop deres skole. De kunne for eksempel være: - At elevrådet bliver attraktivt for elevern Undervisning - hvad er det? Af: Jakob Mørk Larsen. En reaktion på Anders Bondo Christensens svar i Folkeskolen nummer 4 til mig i læserbrevet »Medlemmer er ofre«: Enten forstår du ikke de videre perspektiver i den arbejdstidsaftale, du har forhandlet hjem, eller også forsøger du at skjule dem Elevernes forventede udbytte I læringsmålstyret undervisning sætter du som lærer mål for, hvad eleverne skal lære. Læringsmålene relaterer sig til elevens udbytte - ikke til det, der undervises i, men til det, som eleverne forventes at lære igennem undervisningen

Scenariebaseret undervisning er et bud på en løsning af alle tre udfordringer. DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER - HVAD ER FREMTIDENS KOMPETENCER? Den første del af budskabet i denne artikel er, at undervisning i skolen bør være tidssvarende, dvs. leve op til de krav nutidens og fremtidens samfund stiller til os som mennesker Den understøttende undervisning giver tid til, at eleverne kan lære på flere forskellige måder. Her er for eksempel mulighed for en tæt kobling mellem teori og praksis. Sociale kompetencer, motivation og trivsel. I den understøttende undervisning kan der arbejdes med at styrke klassefællesskabet og med de enkelte elevers sociale kompetencer

Hvad er Skoletube

DEOundervisning er et non-profit undervisningsprojekt, der er udviklet af DEO i samarbejde med en række pædagogiske konsulenter og EU-netværket for undervisere. Vores mål er at understøtte. Hvad er stress? Stress betegner en tilstand, hvor vi har brug for at mobilisere ekstra kræfter. Det er en reaktion, som påvirker vores krop, vores evne til at tænke og vores måde at fungere på socialt. Hvis det kun er kortvarigt, er det normalt ikke noget problem Vi er med folkeskoleloven fra 1993 forpligtet til at differentiere vores undervisning, men hvad dækker begrebet egentlig over? Igennem de seneste år har der været en øget fokus på fagligheden i folkeskolen Selvom EU er blevet større og bestemmer mere, var der stadig kun 42 % af vælgerne, der stemte til sidste parlamentsvalg. Hvordan kan det være? Læringsmål: Du kan fortælle om hvorfor EU opstod og hvordan det var forskelligt fra det EU vi kender i dag. Du kan fortælle hvad forskellen er på Ministerråder og EU-parlamentet

Der er ligeledes mulighed for at kommentere og diskutere undervisning, som det er beskrevet på hjemmesiden og/eller man har andre generelle overvejelser omkring undervisning. Det er GO-undervisning.dk's egen overbevisning om, hvad der skal til for at god undervisning opstår, som ligger til grund for de udvalgte artikler på siden Hvad er understøttende undervisning? Understøttende undervisning er en ny form for undervisning, der indføres med folkeskolereformen. Den understøttende undervisning skal, som navnet antyder, understøtte undervisningen i fagene I denne aktivitet skal eleverne undersøge, hvad temperatursans er. De skal bruge deres sanser til at mærke forskel på vands temperatur.AktivitetsvejledningSe, hvordan aktiviteten udføres her. Opdel eleverne i grupper, og hjælp dem til at arbejde sammen om at udføre eksperimentet for hinanden Osmose og omvendt osmose er to processer, som ofte benyttes i forbindelse med produktion af drikkevand. Eleverne arbejder med simple og spektakulære forsøg, der illustrerer, hvad der sker i osmose, og de får viden om omvendt osmose Yderlige handler den målstyrede undervisning ikke blot om at vide, hvad målet er, men at eleverne ved hvad målet er, og at de arbejder i retning af det. Det handler altså om at fortælle, skrive, visualisere, samtale om, ja danse (hvis det skulle være!) målene. Jeg synes, det virker ret enkelt og effektivt

Alligevel accepterede hun, at hun måtte gå i aktion. Hun opfordrede til en tre-dages faste blandt Jøderne i byen, hvorefter hun gik for at se kongen. Hun fandt yndest i kongens øjne, og han tilbød at give hende hvad som helst, hun ønskede. Bekendtgørelsen er vælte Tilsvarende er der i professionsuddan-nelserne et krav om at uddannelserne er baseret pa ny viden fra forsknings-˚ felter, der er relevante for den enkelte uddannelse. Men hvad ligger der dybest set i disse begreber om forskningsbaseret undervisning og forsk-ningsrelateret undervisning, hvad er forskellen pa begreberne, og hvilken

En lovtekst er en kilde til viden om, hvilke regler der blev lavet i fortiden. Dette er Christian 5.s lov fra 1683 om Danefæ. Danefæ er ting fra fortiden, der skal afleveres til Nationalmuseet, når de findes I lilleskolens undervisning er dialog, samarbejde og viden grundlaget for udvikling af tanken, kreativiteten og argumentet. I lilleskolens undervisning er førstehåndsoplevelser både i og uden for skolen af stor betydning. Kroppen og sanserne bliver udfordret. Det gør indtryk og fremmer børnenes virkelyst og fordybelse Hvad er LEAPS. LEAPS er et struktureret helskoleprojekt, som omstiller folkeskoler til undervisning efter de pædagogiske principper bag projektbaseret læring, for at øge elevernes engagement og trivsel Om projekt Pissedårlig Undervisning. Det handler ikke om at udskamme nogen - tværtimod. Det handler om at tale åbent om, hvornår og hvordan det går galt, så vi kan blive bedre til at levere det, som er målet: Pissegod undervisning Hvad er god undervisning? This site was designed with the {Wix} website builder. Create your website today. Start No

Hvad er søvn? Undervisning D

En lovtekst er en kilde til viden om, hvilke regler der blev lavet i fortiden. Dette er Christian 5.s lov fra 1683 om Danefæ. Danefæ er ting fra fortiden, der skal afleveres til Nationalmuseet, når de findes. Det Kgl. Bibliotek. Nationalmuseet I dag er begreberne hvad, hvordan og hvorfor almindeligvis erstattet med begreber som forudsætning, mål, indhold, arbejdsmåder og vurdering. Andre begreber som bruges, er sammenhæng, information og handling, primær- og sekundærfunktioner, læringsaktiviteter og læringsresultater for at nævne nogle af de mest kendte Det gælder både i den enkelte lektion og i løbet af dagen som helhed. Det skal være tydeligt for eleverne, hvad de skal lave i timen, og hvad de skal lære af det. Mange lærere antager, at alt det er tydeligt, og at eleverne godt ved, hvor de er på vej hen

Undervisningsformen er lærerens aktiviteter i undervisningen.Man taler i den forbindelse om undervisning, som er henholdsvis deduktiv, induktiv eller funktionel.På en anden led kan undervisningen være bestemt af den grad af egenaktivitet, som eleverne må yde Hvad er en EUA? EUA (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) er et forløb på 1 år. Formålet med EUA er at inspirere den unge til at blive afklaret på, hvilken uddannelse, han/hun ønsker at gå i gang med inden for det næste års tid og dermed definere de skridt, der skal til, for at den unge når målet

Hvad er god undervisning? by Naja Kofoed on Prez

Hvad der virker i inkluderende undervisning er en bog, som alle lærere kan sætte deres lid til. Bogen giver et fremragende resumé af metoder og praksisser, der har vist sig udbytterige. Parkour træning er uden vægte og skal ikke dyrkes i et fitnesscenter. Du bruger din egen kropsvægt; hop, sving, træk, skub, kravl er de klassiske parkour-metoder. Og så er det bare at komme ud og udforske byen og se, hvad din krop er i stand til. Læs mere om Sander på Hartmands Movement & Parkour Training. Hvad er Parkour Målstyret undervisning med dansk.gyldendal.dk Med de færdige undervisningsforløb på danskportalen får både du og eleverne en håndsrækning til den målstyrede undervisning. Alle forløb er tilpasset de forenklede Fælles Mål og tilrettelagt, så du som lærer nemt kan inddrage dem i din målstyrede undervisningspraksis Hvad er rigtigt at gøre? Og hvad bør du ikke gøre? Etik handler om de rette vaner og handlinger. Man kan sige, at etik er en slags spilleregler. Hvis du handler etisk korrekt, så bidrager du til, at alle kan have det godt

Hvad er matematik? A OPGAVEBOG. Bjørn Grøn, Bjørn Felsager, Bodil Bruun og Olav Lyndrup. 0. Diskret matematik Opgaver og facit til A-bogens kapitel 0 findes på bogens hjemmeside I mit sidste blogindlæg, Hører computere hjemme til forelæsninger, kom der en masse kommentarer, som får mig til at stille spørgsmålet: Hvad er god undervisning? Jeg mener, at det bl.a. er, at de studerende går klogere fra undervisningen end de kommer til den Læring er en vigtig funktion i menneskets organisme. Samtidig med at læring er en essentiel del af vores samspil med omgivelserne, herunder ikke mindst de sociale og samfundsmæssige omgivelser. Mennesket er i meget høj grad et socialt menneske, og læring sker altid, enten direkte eller indirekte i samspil med andre mennesker

Politrådet vil i den kommende tid sætte fokus på hvad god undervisning er, og hvordan vi sikrer os at undervisningen på polit bliver ved med at udvikle sig så vi sørger for at uddanne dygtige økonomer, der er lever op til den høje kvalitet der forventes af os på arbejdsmarkedet Læring og undervisning supplerer hinanden, men kan ikke erstatte hinanden. Det er derfor ikke heldigt at hævde, at vi kan gå fra undervisning til læring Som de fleste sikkert har bemærket, er det i disse år blevet moderne at tale om læring i stedet for om undervisning. Visse forfattere har. En fri fagskole bygger på god praktisk undervisning, og hvad er så en god undervisning? På Vordingborgskolen er god undervisning, en undervisning der prikker til din nysgerrighed, der provokerer dine holdninger, der inspirerer din måde at se livet på. Hos os er en god undervisning et stærkt og positivt samspil mellem dig og din lærer Hvad koster et ansøgersite? Der er ingen fast licens eller abonnement for at have et ansøgersite. Den første jobannonce er tilmed uden beregning. Du får et flot ansøgersite fra Brandero, der præsenterer din virksomhed og tiltrækker gode kandidater

Hvad er understøttende undervisning - YouTub

 1. Hvad er synkron læring? Synkron læring kombinere online studier gennem chat. Denne slag læring foregår online. At være online, kan du være i kontakt med din lærer og andre elever. Det kaldes synkron læring, da systemet tillader eleverne at spørge deres lærer eller de andre elever spørgsmål gennem instant messaging. Hvad er asynkron.
 2. Hvad er Tai Chi? Tai Chi er oprindelig en kinesisk kampkunst, der trænes med langsomme, flydende og sammenhængende bevægelser. Skaberen af Tai Chi er iflg. kinesisk tradition, Zhang San Feng, en taoistisk mester og kampsportsudøver. Det var dog først i det 19 århundrede at Tai Chi blev udbredt til resten af verden af Yang Lu Chan
 3. Er du i beskæftigelse, kan du desuden få undervisning i at bruge it og tale engelsk på jobbet. Voksne udlændinge med dansk som andetsprog kan forberede sig til FVU-undervisningen med FVU-start. FVU henvender sig til alle over 18, der kan få noget ud af undervisningen
 4. Hvad skal der til, for den nye forankrer sig og bliver den ønskede del af en varig faglig og kulturel rygrad? Jeg har undervist meget, og jeg har modtaget meget undervisning. Jeg er nået frem til, at undervisning med henblik på praksisforandringer afhænger af få afgørende faktorer: 1
 5. FGU Aarhus er stedet for dig, der har brug for lidt ekstra for at blive klar til ungdomsuddannelse eller et arbejde. Vi optager løbende elever, så du kan starte på uddannelsen i løbet af hele året. Vi tilbyder undervisning og arbejde på tre forskellige adresser, og der er mulighed for at vælge mellem tre spor

Elevdemokrati - hvad er det? Understøttende undervisning D

 1. Der snakkes i grupper (med noter i GoogleDocs) om gensplejsning, kloning, robotter - hvad er muligt nu og hvad er science fiction. B) Kig på bogens forside og bagside (under tekster) - hvad forestiller disse. Hvad ser I og hvad tror I? C) I grupperne læser i historiens 3 indledende spørgsmål op for hinanden
 2. 2. påskedags beretning finder sted i tiden umiddelbart efter påskemorgen: To af Jesu disciple er på vej til Emmaus, da en fremmed person kommer og følges med dem. De drøfter, hvad der er sket i påsken, og hvad det betyde
 3. For nogle er den understøttende undervisning en mulighed for at lave noget andet end det, den sædvanlige undervisning rummer, og dermed tilbyder den nye læringsmiljøer. For andre er den understøttende undervisning en mulighed for at lave mere af den samme undervisning ud fra en betragtning om, at det, man allerede gør, er godt
 4. Det er opløftende, fordi det betyder, at der kan gøres noget. Læreren kan gennem uddannelse kvalificeres til de kompetencer, som den gode undervisning kræver. Gennemgående for forskningen om den gode undervisning er lærerens ledelseskompetence. Læreren skal kunne lede elevernes faglige og sociale læreprocesser

Undervisning - hvad er det? - Folkeskolen

UNDERVISNING / Byg, tegn & lær - hvad er arkitektur? Med udgangspunkt i vores bog Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter tilbyder My Little Architect undervisningsforløb som introducerer til arkitekturens univers. Vi gennemgår grundlæggende elementer i arkitekturen og præsenterer eleverne for basale fagtermer som fx. plan, snit og. Punkt for punkt og område for område definerer og forklarer Hilbert Meyer hvad godt skolearbejde er, og giver råd og ideer til hvordan man som lærer udvikler en stil og metode præget af 10 kendetegn for god undervisning Det er et krav fra vores værter på danseskolen, og det er vores fælles opgave at hjælpe dem med at passe på dansegulvene. tager et navneskilt på, så vi kan lære dig at bedre at kende Der ligger klistermærker og kuglepenne klar i undervisningslokalerne. er præsentabel og nogenlunde nyvasket og dufter frisk

dansk.gyldendal.dk Hvad er målstyret undervisning

 1. Kom godt i gang. Uddannelsen er for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. I et STU uddannelsesforløb, som STU ROSA, indgår undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner
 2. Undervisning på hold giver mulighed for at diskutere og stille uddybende spørgsmål til pensum og til forelæsningerne. Der er ca. 25-30 studerende på et hold. Undervisningen kan varetages både af undervisere ansat på instituttet og af instruktorer, som er studerende, der er længere henne i deres uddannelsesforløb
 3. Religion er på dagsordenen som aldrig før og præger både samfund, kultur og politik. Her kan du få viden om verdens største religioner og nyere strømninger, blive klogere på religionernes historie, deres hovedpersoner, vigtigste skrifter og religiøse praksis
 4. Kristendomsundervisning er dog ikke forbeholdt børn og unge. Selvom gudstjenestens prædiken dybest set er undervisning, afholder Vor Frue kirke med mellemrum arrangementer, der har mere undervisende karakter, ligesom Skole for kirke og teologi er en del af kirkens undervisningstilbud for voksne
 5. Nu kan du som fjernkursist komme med helt ind i klasselokalet og følge traditionel holdundervisning. Vi kalder den nye undervisningsform for SIM-undervisning - som står for simultan - og betyder, at du følger undervisningen i klasselokalet samtidig med, at du sidder hjemme foran din computer
 6. Det er en væsentlig almen didaktisk overvejelse, der nu bevæger sig hen imod det man indenfor pædagogikken kalder dannelse og teorier om hvad dannelse er eller bør være. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvad vi som undervisere og pædagoger lærer andre og os selv om fordi undervisning er med til at præge og forandre mennesker

Humanistisk konfirmation - Hvad er det? Vil du gerne konfirmeres, ligesom dine venner, men er du i tvivl, om du vil gøre det i kirken? Bare rolig, der er andre måder (end den kristne) at blive konfirmeret på. En af de nyeste er en Humanistisk Konfirmation. Her kan du læse om, hvad det er Denne undervisning understøtter den individuelle vejledningsindsats - herunder arbejdet med tidlig indsats, der foregår fra 6.-10. klasse. Undervisningen i UEA er en del af klasselærerens ansvarsområde, mens uddannelsesvejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er ansvarlig for den individuelle vejledning Den tredelte model - om abduktiv, induktiv og deduktiv undervisning og læring. Temaet er tidligere beskrevet i artiklen: Abduktive Læreprocesser i Unge Pædagoger, nr. 5, 2004. Ja, men Sokrates, hvorledes vil du da søge efter dette, som du overhovedet ikke véd, hvad er

Scenariebaseret undervisning - Blivklo

Mie fortæller. UDENPÅ & INDENI LEGENDE LET & DET SVÆRESTE. Sådan er qigong for mig. Men stadig uundværligt. Efter at have prøvet de sammenkædede øvelser var det klart, at jeg nu havde fundet alternativet og supplementet til de mange forskellige gymnastikformer, jeg har prøvet gennem årene for at holde min krop i gang Hvad er et webinar? Webinar står for 'web + seminar'. Det vil sige et webinar er et online-seminar/kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Oplægsholderen giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din PC eller tablet/smartphone Pædagogisk praksis, pædagogisk teori, pædagogisk forskning. Det efterfølgende handler primært om pædagogisk teori. Pædagogisk teori handler om undervisning og opdragelse. Der er tale om nogle forestillinger og overvejelser om, hvad der skal komme ud af den pædagogiske proces - målet med opdragelsen, der typisk er formuleret so Socrative Optag Socrative Socrative (diskussionsspørgsmål) Reflektionsspørgsmål Elevens baggrund To pædagogiske grundforståelser Redegøre for de pædagogiske grundsyn og kunne danne sig et overblik over: - Hilbert Meyers kendetegn for god undervisning hvad er undervisning ? Verdens ting (stoffet) stiller os i spørgsmål, som vi står til ansvar for at svare på En skoles opgave er at vise eleverne til rette i fordybelsen i disse spørgsmål - ikke at give dem for hurtige og lukkende svar

Understøttende undervisning - Undervisningsministerie

 1. Der er tre forløb på Uddannelsesbroen. Det er ikke sikkert, at du kommer igennem alle tre forløb, det afhænger helt af hvad du har brug for - se skema. Det Opkvalificerende forløb: For dig der har brug for at få prøver i dansk og/eller matematik, så du opnår adgang til erhvervsuddannelserne
 2. delig undervisning. Cecilie er uddannet lærer og underviser selv mange børn hos ElevAkademiet
 3. UNDERVISNING: Gennem de sidste 7 år har jeg haft glæden af at samspille med uddannelsesinstitutioner, psykiatriske institutioner og foreninger, om sammensætning af undervisningsforløb. Foruden egen gennemførelse af undervisning, er forløbene også flere gange foregået i et samspil med fagekspertiser
 4. Er mælk usundt - eller er det Fake News? Skal du undervise i Fake News i faget biologi i gymnasiet eller køre et forløb om videnskabsteori og forskningsformidling på en videregående uddannelse, så finder du her gratis undervisningsmateriale, der kan give inspiration til at sætte Fake News på skemaet

Undervisning i hørelære er noget, som bliver tilbudt, dels i folkeoplysningen, dels er det fast punkt på de deciderede musikskoler. Hvad er det dog for noget, bliver jeg ofte spurgt om? På engelsk hedder det ear training, der ordret oversat betyder øretræning - Jeg vil gå så langt som at sige, at bare der er et bestemt lokale, hvor du som supplement til undervisningen kan læse og diskutere med dine medstuderende, er der tale om en form for undervisning, siger han. - Når man tæller undervisningstimer, er det vigtigt, hvad man tæller, mener Arne Kjær Modellen består af fire faser. En konkret oplevelse, eleven stiller spørgsmålet. Hvad sker der? Dette er en umiddelbar oplevelse. Næste face er en reflekterende observation også kaldet eftertænksomhed. Eleven stiller spørgsmålet, hvad sker der og hvad betyder det. Eleven får en mening om erfaringen

Alt indhold på kristendom.dk er til fri afbenyttelse. Klik her, hvis du leder efter specifikke temaer at undervise ud fra.. Tag gerne kontakt til redaktør for kristendom.dk Christine Lind Ditlevsen, hvis du har brug for sparring om undervisningsindhold eller synes, der mangler stof om specifikke emner Ordet reportage er fransk og betyder 'bære'. Essensen i reportagen er, at journalisten er på det sted, hvor en begivenhed sker, er sket eller skal ske og giver læseren sin førstehåndsberetning fra stedet. Han bærer altså en begivenhed frem for læseren. I reportagen afgør journalisten, hvad historien går ud på via sin vinkel Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov Hvad er fundamentalisme, og resulterer det i terror? Få viden om nye og gamle definitioner på, hvad fundamentalistisk religion er og hvilke debatter, det har affødt, når religiøse bevægelser bliver kaldt fundamentalistisk Spørgsmålene skal indeholde spørgsmål som Hvad er ?, Hvem er ?, Hvad skete der?. Niveau 2; forståelse: Når man har forstået noget, kan man forklare det med egne ord! Dette omhandler det andet niveau i modellen. Her kan eleven begynde at bruge egne ord, om en model og forklare, hvad der er vigtigst

Edapti

Hvad er Aarhus BSS? Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet. Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig. Derudover er der ca. 2 milliarder overvægtige eller sygeligt overvægtige i verden. Hvordan tror du, at vi globalt set kan bevæge os mod en mere sund og bæredygtig livsstil og forbrug? Opgave 2. Eleverne laver en liste over, hvad de har spist i løbet af i går For studerende på 2019-studieordningen såvel i Hillerød som på Nørrebro gælder, at de kliniske undervisningssteder (praktikpladser) er placeret i hele hovedstadsregionen. Der er mødepligt 30 timer ugentligt i den kliniske undervisning. Som studerende vil du også komme til at arbejde med klinisk undervisning i et Klinisk Learning Lab

Hvad er god undervisning? - saxo

 1. Sønnen er til, fordi Faderen er til, men der har aldrig ligget nogen tid forud for Faderens frembringelse af Sønnen. Sønnen er strømmet ud fra Faderen, som lyset fra en lampe, varmen fra et ildsted eller tanker fra et sind. Han er den måde, Faderen udtrykker sig selv på - det Faderen har at sige. Bær over med ordenes begrænsning
 2. Her finder du inspiration til din undervisning i form af øvelser, der kan bruges til at sætte verdensmålene i fokus sammen med dine elever. Øvelserne er udarbejdet på baggrund af bogen Bliver verden bedre og kernestof i fagene
 3. Det kan et LMS hjælpe med. Næserne ud af bøgerne og lad eleverne lære på hans eller hendes egen enhed. Det er den dybere mening bag LMS. Hvad er de typiske funktioner i et LMS? Efter vores opfattelse er et LMS først og fremmest en fantastisk måde at oprette kurser på og følge udviklingen af dine elever på. Men det er kun det basale
 4. Det er en meget interessant, inspirerende og overskuelig læsning, der inviterer til selv at medtænke metoden i egen undervisning uden, at bogens tilgang til FC virker dogmatisk.. Udgivelsen er derfor et vigtigt bidrag til Flipped Classroom bølgen og giver inspirerende og væsentlige indspark til netop selv at komme godt i gang!
 5. Vil du lære eleverne at skelne mellem de forskellige typer af Fake News, så kan du gennemgå listen ovenfor i klassen. Før du afslører hvilken type Fake News, der er tale om, skal eleverne (med kuglepen!) angive på BINGO-kortet, hvilken type Fake News, der er tale om: Er det løgn, misinformation eller bare en fejl
 6. Lignelsen pointe er, at den rige mand ligesom David har overtrådt Guds lov. Han skal derfor straffes og opføre sig anderledes i fremtiden. Jesus brugte ligesom Jøderne lignelserne til at forklare svære spørgsmål. Det er dog ikke altid klart i Jesus' lignelser, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert

Virtus Virtuel fjernundervisning for bør

Som civilingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en del af et internationalt forskningsmiljø, og din undervisning er forskningsbaseret allerede på bachelorniveau. Det betyder, at dine undervisere er aktive forskere, og at de har fokus på din akademiske træning Denne artikel vil redegøre for, hvad målstyret undervisning er, samt hvordan målstyret undervisning knytter sig til Hatties begreb synlig læring. Artiklen introducerer først begrebet målstyret undervisning og dernæst den forskningsmæssige baggrund Hvad er udeskole. Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser - f.eks. en dag om ugen, året rundt. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på inde-dagene til en hel undervisning. Udeskole eller.

Han er lektor ved Center for Undervisning og Læring på Aarhus Universitet og har i 15 år forsket i læringsstile. Synssansen er central ved ny læring Han anbefaler at forbinde ord, definitioner og begreber med billeder, når man skal huske, hvad der bliver sagt i undervisningssituationer, under en fremlæggelse eller på et møde Hvad er Qigong (tjigång)? Qigong er kinesiske helsebevægelser i stil med indernes yoga. Jeg kalder det nogle gange for kinesisk yoga, fordi det giver en idé om, hvad Qigong er, selvom det på ingen måde yder Qigong retfærdighed Nedenfor følger en kort beskrivelse af hvad understøttende undervisning er i forhold til indhold, hvordan den varetages og organiseres, og hvordan Fri for Mobberi kan spille sammen med disse elementer. Hvad er understøttende undervisning? Understøttende undervisning blev indført som en del af skolereformen med virkning fra august 2014

populær: