Home

Portrætregistranten

Billeder - Det Kongelige Bibliote

Hvis du vil vide, om bussen er forsinket kan du bruge Rejseplanens smartphone-app I appen kan du tilmelde dig besked ved forsinkelser eller ændringer, og du kan se busser i nærheden live på et kort Kort- og Billedafdelingen, Portrætregistranten Register over danske og udenlandske personer i Det Kongelige Biblioteks portrætsamling. Danske billeder Billeddatabase, som gør det muligt at søge i billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker. Dansk biografisk Lexiko

Hvor skal du lete? Begynn med norske kilder for å finne flest mulig opplysninger om personen. Et fødested eller et yrke kan gjøre søk i Danmark lettere. Kart er viktig. Du kan kjøpe et godt kart over Danmark, eller du kan bruke Internettka

Georg Brandes, Georg Morris Cohen Brandes, 4.2.1842-19.2.1927, dansk kritiker og litteraturforsker. Georg Brandes kom fra et jødisk grossererhjem i København og lagde an til en nobel universitetskarriere med magistergrad som 22-årig links © Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning - så længe linket findes... Arbejdermuseet http://www.arbejdermuseet.dk/ Bauers kalender http://www. Foto fra Portrætregistranten. Karen Wøldike som ung. Karen Wøldike som ældre Nold Wøldike som ældre Nold Wøldike som ung. Marcus Thomas Wøldik Portrætregistranten, Danmarks Nationale Billedbase (mest København og besættelsen). Kvindehistorisk Samling (er under overførelse fra Nationalbiblioteket til. 1 Da sk Røde Kors' i deteg Dansk krigsfangehjælp 1914 til 1919 Af Bernadette Preben-Hansen1 I 1919 markerede Dansk Røde Kors afslutningen af den officielle danske hjælpeindsats for den internationale krigsfangehjælp under 1

Portrætregistranten - register over danske og udenlandske personer i Portrætsamlingen. RootsWeb - amerikanske søgebase med 239 mio. navne Skånsk Slægtsforskning - Anders Berg's hjemmeside Statens Arkiver - statens arkiver i Danmark Virgo Fyn - Privat side med indeks over fynske kirkebøger og meget mere links - så længe linket findes... Arbejdermuseet http://www.arbejdermuseet.dk/ Bauers kalender http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm. Database med historiske. 100 års Dødsfald i Danmark (1791-1890) Assens og Hindsgavls amter, skifteprotokol 1738-1762; Bedsted sogn, familieregister 1700-1799; Danmarks Adels Aarbo

Fynbus websho

 1. Jeg er ikke helt sikker på hvordan forvekslingen rent teknisk kunne ske på Commons, men rent motivmæssigt er det forståeligt. Ifølge Portrætregistranten fandtes der tilsyneladende en mængde Barfod'er, alle født og aktive i nogenlunde samme tidsperiode, og som aldredes og klædte sig ret ens (fuldskæg, kalot, briller)
 2. Portrætregistranten. Slægtsforskning - hvordan kommer jeg i gang . Statens arkiver. Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen. Stubbekøbing-Nykøbing- Nysted Banen: Stationer . Søfart og søfolk. Vragguiden.dk. Åbne samlinger . 1001 fortællinger om Danmar
 3. Søg bl.a. historiske gengivelser i Müllers Pinakotek, portrætregistranten og Det Nationale Fotomuseum Det Kongelige Biblioteks Kort- og tegningssamling Kort og tegninger fra hele landet

Fx kan man ved at kigge i Den Nationale Billedbase på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside finde en mængde materiale, der ikke i sig selv er ophavsretsligt beskyttet (se fx her, hvor der findes nogle tegninger af Nørreport) og tilsvarende gælder for Portrætregistranten samme sted (se fx her, hvor man kan finde to portrætter af C.F. Allen. Genealogy profile for Johan Jacob Bruun. Share your family tree and photos with the people you know and love. Build your family tree online ; Share photos and video Ole Worm startede sin samling som en primært lægevidenskabelig samling, ud fra en forståelse om, at der i naturen fandtes materialer, der kunne fordrive sygdomme. Denne indsamlingsstrategi faldt i tråd med hans samtids fremherskende antagelse om, at naturen var guddommelig og skabende Kort- og Billedafdelingen, Portrætregistranten Register over de danske og udenlandske personer i Det Kongelige Biblioteks portrætsamling; Danske billeder En billeddatabase, som gør det muligt at søge i billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker Alle tre billeder (eller kopier heraf) findes nu på Det Kgl. Bibliotek, silhuetterne i Portrætregistranten og daguerroetypiet i Den Nationale Billedbase. Charlotte Hedvig Fridsch (fra Den Nationale Billedbase) og Gerhard Johannes Brøndsted (fra Portrætregistranten), Ældre linje Se Slægtsbog for Charlotte Hedvig Fridsch

Beskrivelse af Oldsagskommissionens virke, 1807-1848. Præster, højtstående embedsmænd og adelsmænd står, som nævnt, primært for indsendelse og indrapportering af genstande til Oldsagskommissionen, idet det er dem, der har midlerne og bemyndigelsen til dette virke Finn Holbek: Linksamling: Michael Eneriis: DIS - Danmark: soc.genealogy.medieval : Leo van de Pa Asger Luja, født 20 Apr. 1874, døde 10 Dec. 194 Kontakt til andre arkiver i Guldborgsund Kommune: Falsters Egnshistoriske Arkiv. Tlf: 5485 2671. E-mail: post@guldmus.dk Gedser Lokalhistoriske Arkiv. Tlf: 5417 078

Portrætregistranten - Tjek her, om der i billedsamlingen findes et billede af den person, du søger. Krabsens stednavnebase Fuldstændigt uundværlig database med danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt (i henhold til inddelingen fra 1970). 'databasen indeholder 59.880 danske stednavne og deres tilknytning til sogn. list database. result for: *1f2ec53c2caa916fb3c608d426907df4fe485feb, *1f2924e5c11037e32e5223d5f0fd2e8b2b1aac6e, *1f2bb4e0ee6c2d15f575a9365305f206207d1a9f. Hej Johanne, det er rart at kunne hjælpe andre, er selv gået kold i mine Tip-tip-oldeforældre, Jeg kan ikke finde hverken deres sidste 4 børn, Deres død eller andet, børnene skulle efter sigende være født i starten af 1800 tallet og deres forældre døde i midten i 1800 tallet. , men hvis du på din vej gennem junglen ser efternavne såsom Wimmer eller Schwaberger, må du meget gerne.

Johan Peter Koch (1794 - 1862) - Genealogy - geni family tre

 1. - Søg bl.a. i Det Nationale Fotomuseum med historiske gengivelser i Müllers Pinakotek, portrætregistranten, og Det Kongelige Biblioteks Kort- og tegningssamling med kort og tegninger fra hele landet. Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet: Her er der rigtig meget forskelligt. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
 2. Lærerinde Louise Seraphine Koch f. 4 jul. 1810 Den kgl. Fødselsstiftelse, København d. 14 apr. 1893 Frederiksberg, København: Slægtsdatabas
 3. Den Dovne Internetsurfers Guide til Slægtsforskning Michael Erichsen, DIS-Nordsjælland, Januar 2006 Dagens Tekst Et konkret eksempel Kildetyper Søgeteknikker Websteder Værktøjskassen GEDCOM Haps et webste
 4. Trinitatis Kirke. Billede fra Wikipedia common. Kilder: · Familien Kielland med dens kognatiske ascendents, af Axel Kielland, Kristiania 1897. · Portrætregistranten, Det Kgl

Hei Svein! Takk for nye innspel. Får vel ta ein tur tur til Avaldsnes igjen,eg har aldri vore inne i denne kyrkja. Har køyrt forbi kyrkja i Strandebarm, men aldri stoppa der.Magdalena si syster, Katarina Helvig og Riberslekta veit eg ein god del om, men det er ikkje så lenge sidan eg oppdaga at eg stamma frå Magdalena også Forfædre til Ejnar Dreyer Generation nr. 1 1. Ejnar Dreyer, født 23 dec 1884 i Gedsted, Viborg a.1; død 26 dec 1930 i Bukkeballevej 5, Rungsted sognefogeden sammen med en anden mand eller af to ligsynsmænd (der blev udnævnt af amtmanden). Indtil ca. 1850 findes dødsattester kun i lægearkivet ved det pågældende landsarkiv

Kort- og Billedafdelingen, Portrætregistranten

 1. dst ét .dk-domænenav
 2. Chpt. 1.1: Ancestral Line for Kristine Margrete BRUUN VII.64 Thomas Poulsen BRUUN, skrædder. Skrædder i København 1645 og 1661. ~ to VII.65 Anne RASMUSDATTER (-). - see below. Første kendte medlem af en slægt Bruun, der er beskrevet bl.a. af P. Nedergaard , H.P.G.K.Bruun , Lengnick , Slægtstavlesamlingen 1931/33. Nævnes 1645 og 1661 som.
 3. Portrætregistranten på Det kgl. Bibliotek, Kort- og Billedafd., Billedsaml. Register over de danske og udenlandske personer i Portrætsamlingen..
 4. (f.eks. Portrætregistranten, Arkiv for Dansk Litteratur m.m.), der ligger som adskilte systemer med hver deres søgegrænsefl ade. Det betyder for det første, at brugerne ikke kan søge alt på én gang, og det betyder for det andet, at vi med ret stor sandsynlighed har store dele af vores samlinger, der er voldsomt undereksponerede
 5. Desuden blev et projekt om billeder fra Grønland afsluttet, som indeholder 6.598 billeder fra den topografiske samling. Portrætter Portrætsamlingen er en søgbar fortegnelse over samlingens portrætter, tidligere kaldt portrætregistranten, som blev færdiggjort i årets løb

tom.brondsted.dk Gedcom Extract for Kristine Margrete BRUUN. Up · To the Root of this Site · · To the Genealogy Start Pag Samlingen af portrætter findes primært i Hovedsamlingen, hvor alle personer er registreret på navn i portrætregistranten. Ud over navn findes korte oplysninger om fødselsår, evt. erhverv og giftermål. Samlingen omfatter omkring 100.000 personer

Oberstløjtnant Mateo Julius Darre f. 25 jun. 1859 Nyborg, Svendborg d. 16 sep. 1929: Slægtsdatabas November/december 2011. Udstiller hele november på John F. Kennedys Plads i Aalborg sammen med fotograf Kjeld Thomsen. Udstillingens fotografier fra Rold Fotografier kan måske findes Det Kongelige Biblioteks billedarkiv, fx i portrætregistranten : eller den nationale billedbase hvor man kan søge på personer eller lokaliteter, - eller prøv Historisk Billedarkiv Otto Bendixen talte om Statens arkiver lokal- og stadsarkiverne, og Udvandrerarkivet, - ( Har man i sin slægt personer, der er. Årsberetning 2007 - Det Kongelige Bibliotek NG NI ET ER SB ÅR D E T K G L B I B L I O T E K år sb er et ni ng K OLOF ON Årsberetning 2007 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet. Genom beslut den 19 december 2002 bemyndigade regeringen chefen för Utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av Kungl. biblioteket, dess verksamhet och arbetsformer (dir. 2002:156)

Jeg sjekket Portrætregistranten i Det Kongelige Bibliotek. De eneste bildene av Marie Sophie som ligger der, er to kobberstikk(?). Så da finnes det kanskje ikke noe fotografi Lerche, Nysted Iver Nielsen (1615-1566) g.m. Johanne Knudsdatter Lerche. Udsnit af maleri i Nysted kirke af rådmand Iver Nielsen med familie. Tekst: 1663 in Martio hafver Ifver Nielsen, barnføed udi Steffeldt paa Haderleff Næsf 1615, fordum Høyloflig Uhukommelse Fyrstelige Naade Printzens Kjøkkenskriver, siden Slotskriver paa Aalholm og Raadman i Nysted, med sin kiere Hustru Johanne Knuds. Det Kongelige Bibliotek, Postbox 2149, DK-1016 København K, (+45) 33 47 47 47, kb@kb.dk, EAN: 5798 000795297 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Henrik-Schroll - User Trees - Genealogy

Kilde: Ove Gjerlofsen Nettelhorst's efterslægt, Record Type: Manuskript Publikation: ABT 1930 Kilde: Kirkebo Slægtsdata side 8 (Noter) Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever. Gommesen Johanne Bodil Marie [Kvinde] f.3 Feb 1821 Nordby, Samsø - d Carl Edvard Martens, født 13 Jun. 1869, Vejle sogn (Sankt Nikolaj), Nørvang herred, Vejle amt, døde 22 Mar. 1952, Københavns Amtssygehus Gentofte, Gentofte sog

Gentofte Centralbiblioteks BIB•LAB-katalog for foråret 2016 er nu udkommet, og alle kurser og temadage er klar til tilmelding her på centralbibliotek.d Præst ved Trinitatis Kirke . i København . Poul Andersen Holm (ca. 1635 - 1697) og Anne Mogensdatter Drejer 6 x tip. Poul Andersen Holm, alias Pauli Andrea Holm Grosserer Villiam Sophus Dahl f. 20 nov. 1842 Korsør Skt Povl, Sorø d. Ja, dato ukendt: Slægtsdatabas Generel: Umiddelbart efter sin konfirmation d. 27. august 1854 kommer Jacob i lære i Den Jessenske Boghandel hos boghandler Andreas Basse på Lilletorv, hvor han 5 år senere bliver udlært og straks får ansættelse som boghandlermedhjælper

Trafikinformation - Fynbus

Desuden blev et projekt om billeder fra Grønland afsluttet, som indeholder 6.598 billeder fra den topografiske samling. Portrætter Portrætsamlingen er en søgbar fortegnelse over samlingens portrætter, tidligere kaldt portrætregistranten, som blev færdiggjort i årets løb Bager, Oluf (15..-1602) Epitafium Sct. Hans Kirke i Odense. Kilde: www.livinghistory.dk Egen transskription af tekst: IEG OLLVFF BAGHER OCH MIN HVSTRV MARGRTHE WII HAFVE LADET DENNE TAFFLE OPSETT

www.riksdagen.s distansöverfört material sådant material som tillgängliggjorts för allmänheten via överföring på distans i ett nätverk, dagstidning en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och bilaga

populær: