Home

Udviklingspsykologi faser

Udviklingspsykologi - vigtige begreber Flashcards Quizle

Start studying Udviklingspsykologi - vigtige begreber. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Erik H. Eriksons psykososiale stadier. Gjeldende teori for personlighetsutvikling Udviklingspsykologi Udviklingspsykologi er en psykologisk retning der beskæftiger sig med de psykologiske forandringer, der finder sted i mennesket fra barndom til død Består af flere retninger der er mere eller mindre forskellige (beskæftiger sig med spædbørn, hjerneprocesser, gruppedynamikker m.m.

Udviklingspsykologi En autistisk fase? Still face experiment Tilknytning i et livslangt perspektiv Ved at registrere, hvad børn visuelt er opmærksomme på, kan man ikke blot konstatere hvad de ser på, men også hvad de foretrækker at se på Et oplæg om pyskologiske teorier, og lidt omkring Freud og Eriksons teorier om mennekets udvikling, og det der gøg os til det vi er

Eriksons psykososiale faser - YouTub

 1. udviklingspsykologi, psykologisk disciplin, der beskæftiger sig med forandringer over tid af det enkelte menneskes følelser, perception, tænkning, adfærd og sociale liv. Biologisk aldring og modning inddrages også, men primært for at forstå den psykiske udvikling
 2. Udviklingspsykologi (eng.: developmental psychology) er det fag indenfor psykologien, som beskæftiger sig med de psykologiske forandringer i individet, der sker i takt med, at det bevæger sig frem i sit livsforløb. Principielt spænder faget over hele menneskets livsbane, fra fødsel til død, men fokus har traditionelt været indsnævret.
 3. Oversættelse for 'udviklingspsykologi' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio
 4. Udvikling henvender sig til erfarne og kommende pædagoger og lærere samt andre, der beskæftiger sig inden for udviklingspsykologi. Bogen er en del af bogserien Professionernes begreber. Læs også anmeldelse i Folkeskolen. Om forfatteren. Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi ved Århus Universitet
 5. Psykologen Erik Erikson var en af de første, der beskrev teorien om forandringen som en livslang proces og opstillede en teori om livets otte vigtigste udviklingstrin i relation til alder
 6. Det ubevidste: Oprindelig et psykoanalytisk begreb for det, der ikke er tilgængeligt for bevidstheden, repræsenteret ved Id.Mere alment anvendes begrebet beskrivende om tanker, følelser og forestillinger, der ikke er bevidste
 7. På dette stadium, er et barn mere tiltrukket af sin mor og datter tiltrækkes til ærgrelse for hans far og de to forældre af samme køn. Det kan være en fase, hvor børn forgude deres forældre, at Freud udtrykt seksuel lyst. Dette er en af de mest tvivlsomme Freud alle faser, udviklingsstadier

Disse faser er ifølge Freuds teori inddelinger under det orale stadium og det anale stadium. Her vil jeg gøre rede for de 5 delfaser, så vi kan få et overordnet blik af Mahlers teori. Før de 5 faser Mahler har arbejdet med, er en fase hun kalder den autistiske fase; denne fase forekommer i de første uger fra fødselen Eriksons udviklingsteori er en viderebygning af Freud's, men hvor Freud har 5 faser har Erikson 8 stadier. Erikson mener i modsætning til Freud, at mennesket udvikler sig videre gennem livet. Erikson mener, at man skifter fase vha. en udviklingsopgave. Han er altså anderledes positiv end Freud, der taler om kriser. De 8 stadier er Udviklingspsykologi (Omsorgssvigt (Reaktioner og konsekvenser på: Udviklingspsykologi. Hospitalisme Børnene ligger alene i sengen i meget, indtil 15-16 måneders alderen hvor de selv kan rejse sig op

Bronfenbrenner, U. (1997): Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 32, 7, 513-531. 19 sider. Piaget, J. (1969): Barnets psykiske. Piaget, J. (1969): Barnets psykiske udvikling. S. 7 - 40. København: Hans Reitzels Forlag. 34 sider. Indledning: Barndommens og ungdommens udvikling beskrevet ud fra. Skriv et svar til: Piagets 4 faser. Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger Alle bøger om Udviklingspsykologi. Alle titler på Saxo.com tagget som Udviklingspsykologi. Vi har 90 titler inden for Udviklingspsykologi, i dette tag - kategori. 0 af disse titler, kan du købe og downloade med det samme. Se vores store udvalg nedenfor

Oversættelse for 'udviklingsplan' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser Otte faser eller udviklingstrin af mennesket 1. Tillid versus mistillid 2. Uafhængighed versus skam og tvivl 3. Initiativ kontra skyldfølelse 4. Diligence versus mindreværd 5. Identitet versus rolle forvirring 6. Intimitet versus isolation 7. Vær åben for skifte fra stagnation 8. ego integritet versus fortvivlels Erik H. Erikson, Erik Homburger Erikson, 1902-1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker og udviklingspsykolog; født af danske forældre, men efter moderens andet ægteskab opvokset i Tyskland. 1927 blev han lærer i Wien ved en lille skole oprettet i 1925 af Dorothy Burlingham (1891-1979); 1927-33 gennemgik han en psykoanalytisk uddannelse med analyse hos Anna Freud Mahlers udviklingsteori baserer sig på Freuds psykoanalytiske teori. Men hun bruger dog andre begreber og opdeler barndommen i nogle andre faser, end Freud gør. Mahler mener, at der er en kamp mellem to kræfter i udviklingen. På den ene side vil barnet gerne være selvstændigt og uafhængigt af dets moder. På den anden side.. En af Jean Piagets mest berømte teorier, er hans opdeling af den kognitive udvikling hos børn i fire forskellige faser.Han udtænkte dette for at lede efter en teori, der kunne forklare den generelle udvikling af et spædbarn

 1. Gratis psykologi noter til Psykologiens Veje. Komplet note samling til psykologi. Udviklingspsykologi, socialpsykologi, personpsykologi
 2. Dette er en artikel med en flertydig titel. Det vil sige en artikel, der alt efter betydning henviser til andre artikler med det egentlige indhold. Hvis du fulgte en henvisning hertil, så gå venligst tilbage og ret henvisningen til at føre til den rigtige artikel
 3. Få Udviklingspsykologiske teorier af Espen Jerlang som bog på dansk - 9788741251547 - Bøger rummer alle sider af livet. Læs Lyt Lev blandt millioner af bøger på Saxo.com
 4. Celebrity Ghost Stories S02E15 Shelley Long, Daniel Stern, Gail O'Grady, Matt Sorum ][ 12-Dec-2010
 5. Freud mener, at den psykoseksuelle udvikling grundlæggende er afgørende for menneskets personlighed. Denne udvikling er inddelt i tre faser; den orale, den anale og den ødipale. Det lille barn gennemgår disse faser, fra det er nyfødt og til seksårsalderen
 6. Påstand. Erikson = Mener at jeg'et udvikles gennem hele livet igennem i forskellige faser med vægt på miljø og omgivelserne. Begreber. Erikson = Fundemental tillid kontra mistillid, selvstændig vilje kontra skam/tvivl, udviklingskrise, optimal identitetsudvikling

(Den psykoanalytiske udviklingsteori og den empiriske udviklingspsykologi) De forsøger at understøtte deres psykoanalytiske teorier med konkrete observationer af børn. Erikson undersøger i 1930'erne børneopdragelse blandt nordamerikanske indianere Erikson definerer menneskets udvikling i fastlagte faser - der er forudsat af hinanden. Rette udvikling på rette tid - er nøgleordene i Eriksons tankegang. Han mener i sin definition, at udvikling sker på baggrund af en medfødt grundplan, og den rette sociale støtte er nødvendig for at der sker en normal udvikling Den af Mahlers faser, hvor barnet gerne vil være selvstændigt fra omsorgspersonen, men samtidig søger tilbage til den trygge base som omsorgspersonen repræsentere Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi (integration af hjerneforskning og udviklingspsykologi), som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk. Betalings- og afbestillingsregler. Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår Hospitalisme: Hospitalisme omfatter effekterne hos børn af at vokse op i stimuli-fattige institutionsmiljøer uden mulighed for kontakt med fast- og stabile omsorgspersoner. Resultatet af dette er psykisk retardering,standsning i udviklingen, tilbagetrækning fra omgivelser og øget sygelighed samt dødelighed

Mind map: Udviklingspsykologi -> Freuds psyko-seksuelle udviklingsteori (oralfasen, Analfasen, Ødipalfasen, Latensfasen), Eriksons psykosociale udviklingsmodel (Grundtanke: Vores opvækst præger os, Lægger vægt på miljøets betydning (ligesom behavioristerne), Menneskets jeg udvikler sig hele livet gennem 8 faser, Kriser på hvert udviklingsstadie er en nødvendighed, Krisen løses ved. Hej, Jeg skal skrive en opgave i psykologi, hvor mit emne er radikalsiering blandt unge i DK. Jeg skal her bl.a. kigge på hvilke faktorer der gør, at folk går denne vej. Jeg sidder lidt fast, da jeg ikke ved hvilken psykologisk retning jeg skal gør brug af (udviklingspsykologi osv.). Derudover.. Udviklingspsykologi er videnskaben om menneskets kognitive og sociale udvikling og behandler frem for alt menneskets psykologiske udvikling i løbet af barndommen og ungdomsårene. Man opdeler udviklingen i faser eller trin, dette dels for at gøre det nemmere pædagogisk , men også fordi der findes en overensstemmelse mellem disse trin og den. Udviklingspsykologi Case om Heidi Psykologi B, Psykologi C. Dette er Studienets besvarelse af Case om Heidi, som findes i Psykologiens Veje af Ole Schultz Larsen. Du kan bruge denne besvarelse af casen om Heidi som: Inspiration til, hvordan du kan besvare en ( Denne udvikling inddeles i forskellige faser, der hver især rummer bestemte problemer og muligheder for barnet, og som skal gennemleves i den beskrevne rækkefølge. En god udvikling i den første fase er således en forudsætning for at den næste kan gennemleves positivt

Sproget er jo et eksempel på en symbolsk funktion. Piaget delte denne periode ind i to faser: den prækonceptuelle og den intuitive fase. I den første fase fungerer barnets kognitive skemaer ved hjælp af før-begreber. Disse begreber er ustabile, og forståelsen kan ofte skifte fra situation til situation Et vigtigt begreb hos Stern er affektiv eller følelsesmæssig afstemning. Det vil sige, at den voksne reagerer på det lille barns følelsesudtryk (glæde, vrede, jalousi mv.) med udtryk for forståelse, og på en måde der matcher barnets følelse i intensitet, men giver en lille variation eller et lille tvist Den schweiziske psykolog Jean Piaget gjorde en masse forskning om den kognitive udvikling af børn mellem nul og fjorten. På grundlag af de oplysninger, som Han udviklede en teori fase Det vil være oplagt at bruge filmen i et forløb om ungdom og identitet, hvor man evt. også kan tage problemet med ensomhed op. Filmen er dokumentation for begrebet 'resiliens' fra kernestoffet i udviklingspsykologi, og kan dermed danne udgangspunkt for en særlig behandling af dette emne, hvilket helt klart vil være en udfordring til.

Stern slår fast, at selvom det kan være vanskeligt at se detaljerne, så er der ikke magi i forholdet mellem et barn og dets mor - principielt skal barnet kunne sanse et afgivet signal (så subtilt det end måtte være) og kan barnets perceptuelle system opfatte signalet (ellers påvirkes barnet ikke), så vil en trænet iagttager også. Strukturen, forudsigeligheden og den normale døgnrytme på Dueslaget gør os som ansatte i stand til at vurdere både den enkelte unges ressourcer og de steder, hvor det halter - og sætte ind lige præcist dér med vores behandling Erikson er en af de psykologer, som har beskæftiget sig mest med identitet. Erikson mener, at jo mere man beskæftiger sig med identitet, desto flere betydninger kan man finde for begrebet Piagets teori er sammensat af fire faser af kognitiv udvikling, at hver fase er karakteriseret ved en anden adfærd. For alle trin i detaljer, læsning: Piagets udviklingsstadier hos børn. Det følgende er den korte oplysninger om faser af Piaget udvikling, der fokuserer på børns kognitive udvikling og adfærd, der ytrer sig. Han véd,new balance dk, at forandring af hans liv er en nødvendighed, men han holder neurotisk fast,north face jakke, skønt der ikke er noget fast i hans liv. Fra Beograd lyder, at man nu er officielt tilbage i Kosovo. Michael Schjønberg havde kampen igennem mas med at holde den hurtige Mkhalele på sin venstre fløj

Freud inddeler barndommen i disse 3 faser. Hvad er den orale fase, den anale fase og den ødipale fase. 500. Eriksons mellemnavn. Freud og udviklingspsykologi 2 Vejledning til forældre hvis barn har en autismeproblematik Denne vejledning giver en kort introduktion til de forskellige forstyrrelser inden for autismespektret. Den giver samtidig råd om, hvordan du kan omgås og kommunikere med dit barn

Question: Antallet af faser igennem hvilke mennesket udvikler sin identitet hele livet Answer: Hvad er 8? Question: Denne fase i perioden 0-1½ år er kendetegnet ved at barnet enten kommer til at opleve, at verden er et trygt sted at være, og at omsorgspersonerne er til at stole på, eller det det modsatt Tidligere var udviklingspsykologi synonym med børnepsykologimen som noget relativt nyt omfatter udviklingspsykologi i dag ikke blot barndomsperioden, psykoseksuelle faser men hele det menneskelige livsforløb, dvs. Psykoseksuelle faser er de perioder, som menneskets barndom ifølge psykoanalytikeren Sigmund Freud kan inddeles Udviklingspsykologi (PV kap 6, s. 73-101) af k w 1. John Bowlby 1.1. Engelsk psykiater og psykoanalytiker. 1.1.1. Psykoanalytisk tradition + observationer af børn på børnehjem + etologen Konrad Lorenz' studier af prægning hos dyr (fx gæs

Udviklingspsykologi by Trine Sepstrup on Prez

 1. Teorien om psykologisk tilknytning er oprindelig skabt af den engelske læge og psykoanalytiker John Bowlby. I sin oprindelige teori vægtede han tilknytningen mellem mor og barn, en vinkel der i dag er for ensidig, da flere andre end mødre er involveret i omsorg for det lille barn
 2. Eriksons syn på tilegnelsen af ego-identitet i ungdomsårene er et led i hans teori om de otte stadier i den psykosociale udvikling. Hvert stadium indebærer en krise, hvor to mulige udfald stilles op mod hinanden, og hvor udfaldet vil være af afgørende betydning for den videre udvikling (Erikson 1968, 1971)
 3. Psykologi er en videnskab, der beskæftiger sig med at forstå menneskets psyke og adfærd og forklare, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler, som de gør
 4. FlipQuiz™ provides educators with a quick way to create quiz boards for test reviews in the classroom that can be saved for later use. Terms and Conditions and.
 5. - faser . Tilknytningsadfærd: nærhedssøgende adf. Gråd, smil. Før-tk (o-2), Begyndende-tk (2-7), Entydig-tk (7-24), gensidigt partnerskab . STERN . R.I.G. R epræsentation af Interaktioner der er blevet Generaliserede - Indre lager af det typiske (følelses)indhold i lignende samspilssituationer . Imitatio

Pyskologiske Teorier - YouTub

udviklingspsykologi Gyldendal - Den Store Dansk

type tilknytning. Dette mønster blev første gang identificeret og beskrevet af Main og Solomon i 1990. Det desorienterede barn kendetegnes af at have svært ved at mestre stress Temporalitet Fortællestrukturen er relativ fast, men fortælles fra forskellige temporale momenter, og momentet er afgørende for hvordan fortællingen kan fortælles. Det er i temporali‐ En ny start ‐ bevægelser i/gennem tid, rum, krop og sociale kategorier via begivenheden skoleskif Kode Tekst Add Mod; A: Kunst og kultur: AB: Kunst og kultur: generelle emner: ABA: Kunstteori Se også: QDTN Filosofi: æstetik ABC: Konservering og restaurering af kunstværker: ABK. Helen Poulton Copenhagen Area, Capital Region, Denmark Assistant Ground Operations Jet Time | +45 6010 1975 Airlines/Aviation Education Commitment Lab / Professionshøjskolen UCC 2012 — 2012 Pædagogisk diplomuddannelse, Gruppe- og Organisationspsykologi, PD Niels Brock 2010 — 2010 Degree in Strategic Communication (tidl Udviklingspsykologi introduktion Berk 2017 Kapitel 1 Udviklingsvidenskab - forståelse af konsistens og forandring gennem levetiden. Finder faktorer der påvirker begge ting. Udvikling er oftest delt op i fysisk, kognitiv og emotionel og sociale domæner. Holistisk, det hele hænger sammen

Udviklingspsykologi - Wikipedia, den frie encyklopæd

NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de Neuro- Affektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde. 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familie Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som medlem af en bestemt kultur og en udvikling som en person med et unikt særpræg

udviklingspsykologi - engelsk oversættelse - bab

De forskellige reaktioner er ikke nødvendigvis så skematiske hos det enkelte menneske, og den enkelte oplever heller ikke alle de reaktioner, som er beskrevet her. Det er almindeligt at gå frem og tilbage mange gange mellem de forskellige faser i løbet af et sygdomsforløb. Vil du vide mere De fem stadier er fornægtelse,vrede, købslåen, sorg/ depression og endelig accept.Der har siden formuleringen af de to modeller verseret megen debat om de enkelte fasers gyldighed, den foreslåede sekvens samt betydningen af ikke at have gennemløbet samtlige faser.Nu foreligger der for første gang en stor videnskabelig undersøgelse af. Denne iBog® følger Læreplan 2010 og er tilgængelig frem til sommer 2020. De findes en ny udgave, som er målrettet elever, der læser efter Læreplan 2017 Er det en udvikling der sker i spring, er der naturgivne faser, som skal gennemleves, hvordan er sammenhængen mellem den følelsesmæssige og den tankemæssige udvikling? På Psykologi får du en grundig indføring i tre hovedområder inden for psykologien: udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi Psykologiens retninger Psykologi er et fag der videnskabeligt befinder sig både i det humanistiske, det samfundsfaglige og det naturvidenskabelige område og er præget af de faglige traditioner, der findes indenfor disse fagområder

Ny bog: Et paradigmeskifte i udviklingspsykologie

Jeg har gennem tre faser uddannet mig hos Bruce D. Perry og the Child Trauma Academy og er på baggrund heraf certificeret i hans tilgang og udredning The Neurosequential Model of Therapeutics, NMT. Jeg er ligeledes en del af certificering som supervisor og underviser i Bruce Perrys neurosekventielle teori og praksis Til sidst er der identitetsopnåelse (eng. Identity achievement), som er når man har et fast sæt værdier, man er tilfreds med efter at have overvejet mange alternativer. Personer der er noget hertil er stadig åbne for nye alternativer, men har en stort set fast ide om deres værdier og mål i livet Tidligere pubertet piger ! Brystudvikling startede i 1993 v. 10,88 år ! I 2008 var den rykket til 9,86 Menses debut er rykket 3 mdr. til 13,1 år ! O. 1900 start menses ca 1 proces bestående af 4 overordnede konsekutive faser. Faserne omhandler henholdsvis operationalisering, psykometri, undersøgelsesdesign og stabilitetsformer. Legerstee, M., & Barillas, Y. (2003). Sharing attention and pointing to objects at 12 months: Is the intentional stance implied? Cognitive Development, 18, 91-110. (20 s.

tværdisciplinær udviklingspsykologi kan siges, at have en speciel interesse i fire fundamentale spørgsmål, som vedrører: 1) udviklingens kontinuitet, 2) udviklingens plasticitet, 3) arv og miljø og 4) hvorledes udvikler individet de stabile karakteristika, som gør dette adskillelig fra andre? (ibid.: 7) Udviklingspsykologi (Psykologiske emner) (Danish Edition) [Bodil Claësson] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers

Individets psykosociale udvikling - TERAPEUT

U - psykologibasen.d

Den pædagogiske tilgang er delvist inspireret af Daniel Stern,(psykiater i udviklingspsykologi.) Det omhandler barnets interpersonelle selv. D. Stern har i en udviklingsteori af barnet opdelt det i relations domæner. D. Stern kalder faser for domæner, han mener de fortsætter i resten af sit liv Børn vokser og ændrer sig utrolig meget de første år af deres liv. Man kan ikke forvente, at børn udvikler sig helt på samme måde, og man kan ikke sammenligne sit barn med andre børn eller søskende

Freud udviklingsfaser - Sulla Salut

NLP Huset tilbyder gennem sin 4-årige NLP Psykoterapeutuddannelse et fagligt og personligt udviklingsforløb, hvor du med et moderne og veldokumenteret udgangspunkt i NLP og psykoterapeutisk teori og metode bliver i stand til at kunne skabe forandringer for mennesker, der har det svært En udviklingskrise taler man om, når den udløses af begivenheder, som de fleste mennesker udsættes for, men som det enkelte menneske alligevel kan opleve som så uoverskuelige, at det giver sig udslag i en krise Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied Indsatsen er inddelt i 3 faser: Faglig tilgang. Ved udredning anvendes NMT (the Neurosequential Model of Therapeutics). Behandlingen er forankret i den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Alle medarbejdere er uddannet i Neuro Affektiv Udviklingspsykologi og opkvalificeret i NMT 5 • Barnet stiller spørgsmål om alt, og dets forestillinger bliver stadig mere realistiske. Det indebærer bl.a., at bar-net lærer, at det ikke er så almægtigt, som det i den tidlige udvikling havd

Maurers vigtigste bidrag er teorien om de tre modstandniveauer og betragtning af forandringer som en cyklisk bevægelse i seks faser The heart of change, John P. Kotter, en forandringsledelses klassiker, Kotters 8 trin til forandring og hans pointering af at motivere det emotionelle medarbejderengagement går vist aldrig af mod NetPsych.dk er en omfattende hjemmeside om psykologi og psykiatri. Vores mål er at udbrede viden om disse emner i et let tilgængeligt sprog. Bl.a. mere end 100 artikler, ordbog med over 2000 ord inden for psykologi/psykiatry, professionel sektion, tests, forum, selvhjælp, brevkasse og ugentligt nyhedsbrev Introduktion til kernestoffet i psykologi C - Udviklingspsykologi, personlighed cesser, faser, læring, adfærd, klassisk betingning, operant betingning, arv og mil Alle sunde børn vil i en kortere eller længere periode opleve separationsangst. Du kan kende det ved, at dit barn ikke ønsker at forlade din arm, hæger sig fast til dig og græder når du forlader lokalet til trods for, at der er andre voksne, som dit barn endda måske kender. Læs mere.. Neuroserne blev inden for den psykoanalytiske tradition forklaret som et resultat af problemer i barnets personlighedsudvikling, ofte med rod i tidlige traumer og knyttet til bestemte faser i udviklingen, mens psykoserne inden for den psykiatriske behandlingstradition som regel blev betragtet som organiske lidelser, det vil sige som arveligt. Vi er i den grad flasket op med udviklingspsykologisk tankegang, så selv børn i fritidshjemsalderen kan snakke med om, at noget er inddelt i faser eller niveauer, eller at de har gjort noget ubevidst. De ved ikke helt, hvad det betyder, men det er blevet en måde, vi tænker og udtrykker os på i vores kultur, mener Line Knak Sidenius

populær: